lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är verksam som postdoktoral forskare inom projektet Humaniora i rörelse, ett Knut och Alice Wallenberg-finansierat projekt lett av Johan Östling, som behandlar humanioras samhälleliga cirkulation under efterkrigstid. Häri undersöker jag humanioras roll inom en kristen deloffentlighet under främst 1960- och 70-tal i Sverige, samt sekulariseringsteorin som kunskapsform under efterkrigstiden.

Jag disputerade i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs Universitet 2017 med en avhandling om politiskt tänkande i Tyskland under 1840-talet. Under min doktorandtid var jag bland annat gästforskare i historia vid Ruhr-Universität i tyska Bochum. Jag är föreståndare för The International Society for Historians of Atheism, Secularism, and Humanism (ISHASH), samt styrelsemedlem i det begreppshistoriska nätverket Concepta.

Mina forskningsintressen rör kunskapshistoria, humanioras historia, religion och sekularisering, politisk idéhistoria, samt ateismens historia.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Anton Jansson

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anton.janssonhist.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30