lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är disputerad historiker och arbetar dessutom som studievägledare vid Historiska institutionen.

Jag fastnar ofta för de isländska sagorna i mitt arbete, liksom historieämnets utveckling och förändringar. Dessutom forskar jag om släktskapets betydelse i medeltiden.

Förutom forskningen undervisar jag, bl.a. på Swedish History in a Nordic Perspective. Jag har kursansvar för våra nätbaserade historiekurser. Jag är examinator och handledare på kandidatuppsatser, och har temakurser om stormaktstiden och i genushistoria. Jag var länge lärare i Scandinavian Culture på Institutionen för kulturvetenskaper.

Som studievägledaren vägleder jag studenter i historia, alltifrån grundutbildning till forskarutbildning, och jag informerar om antagning och examen liksom utbytesstudier och arbetsmarknad. Jag är kontaktperson för studenter med behov av särskilt stöd och handledare för institutionens SI-ledare. Under hösten 2019 hänvisas studievägledningsfrågor till studievägledare Frida Nilsson.

Forskning

Om forskningen

Den gemensamma nämnaren i min forskning är historieskrivning och historiekultur; hur föreställningar om det förflutna legitimeras och av vem, vilka värden som anses viktiga och hur dessa värden förändras.

Ett exempel är forskningsnätverket "Negotiating the Past", som leddes från Oslo universitet. Där arbetade vi med förståelse av dåtiden genom att använda begreppet förhandling. På så sätt blir historien ett eget kulturhistoriskt fält i studiet av kollektivt minne, minneskultur och historiebruk. Projektet avslutades 2010 med publikationen Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory Memory (eds. Anne Eriksen & Jón Viðar Sigurðsson, Nordic Academic Press, 2010).

Ett annat exempel är deltagandet i ett stort referensprojekt kring minneskultur i forn- och medeltida Norden, som resulterade en 1000 sidor lång Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies: Interdisciplinary Approaches (eds Jürg Glauser, Pernille Hermann & Stephen A Mitchell, De Gruyter, 2018).

Relationen mellan biologi och kultur var central i det stora British Academy Centenary Research Project "Lucy to Language: The Archaeology of the Social Brain", där övriga forskare främst tillhör naturvetenskaperna.. Jag har tillbringat tid som Visiting Fellow vid School of Biological Sciences i Liverpool. Professor R.I.M. Dunbar, nu professor i evolutionär antropologi vid University of Oxford, bjöd in mig för att studera isländska sagor med utgångspunkt i teorier om släktskapsselektion. En delpublikation gavs ut av Oxford University Press under 2010: Social Brain, Distributed Mind (eds. R.I.M Dunbar, C. Gamble and J. Gowlett). Projektet fortsätter att producera analyser, senast i artikeln "Family Counts: Deciding When to Murder Among the Icelandic Vikings" i Evolution and Human Behavior, skriven av M. Palmstierna, A. Frangou, A. Wallette & R.I.M. Dunbar.

 

Publikationer

Böcker (1 st)
 • Wallette, A. (2004). Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år. Sekel Bokförlag. Doktorsavhandling.
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (2 st)
 • Wallette, A. (2009). Sweden, Scandinavia and Europe. History-Writing as an Identity Project in the Early Modern Period. Scandia, 75, 87-91. Stiftelsen Scandia.
 • Wallette, A. (2005). Vittnesmål om vikingar. Vad vet vi om vikingatidens kvinnor och män?. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 7-18. Historielärarnas förening.
Bokkapitel (14 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (15 st)
 • Wallette, A. (2013). Recension av Att återupptäcka det glömda. Rig, 54-56. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Wallette, A. (2013). Recension av: Witchcraft and magic in the Nordic Middle Ages. Scandia, 79, 146-148. Stiftelsen Scandia.
 • Wallette, A. (2012). Recension av: En ärans och lärdomens man: Bror Emil Hildebrand och Krapperup. Rig, 186-187. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Wallette, A. (2011). Recension av Samuel Edquist, En folklig historia. Historisk Tidskrift, 693-695. Svenska historiska föreningen.
 • Wallette, A. (2010). Recension av: Våra förfäder var hedningar. Historisk Tidskrift, 374-376. Svenska historiska föreningen.
 • Wallette, A. (2009). Recension av: Den sjunde världsdelen. Rig. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Wallette, A. (2009). Recension av: Northern Antiquities and National Identities. Scandia, 75, 130-131. Stiftelsen Scandia.
 • Wallette, A. (2009). Recension av: Publik arkeologi. Historielärarnas Förenings Årsskrift 2009, 169-170. Historielärarnas förening.
 • Wallette, A. (2007). Recension av: Fäderneslandets antikviteter. Scandia, 116-117. Stiftelsen Scandia.
 • Wallette, A. (2006). Recension av: Bärsärkarna. Vikingatidens elitsoldater. Populär Historia. LRF Media.
 • Wallette, A. (2006). Recension av: Drömmen om Atlantis. Olof Rudbecks jakt på en försvunnen värld. Scandia, 2. Stiftelsen Scandia.
 • Wallette, A. (2003). Recension av: Draken. Fabeldjurens konung. Scandia, 1. Stiftelsen Scandia.
 • Wallette, A. (2002). Recension av: Myter om det nordiska. Scandia, 1. Stiftelsen Scandia.
 • Wallette, A. (2001). Recension av: Bedrägliga begrepp. Scandia, 133-134. Stiftelsen Scandia.
 • Wallette, A. (2000). Recension av: Kvinnor mot kvinnor. Scandia, 137-139. Stiftelsen Scandia.
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
 • Wallette, A. (1999). “Sammanskrefvet på gammal svenska.” Isländska sagor i stormaktstidens svenska fornforskning. Gardar, 30, 5-16. Samfundet Sverige-Islands förlag, Malmö.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Anna Wallette

Studievägledare, forskare
Historia
Historiska institutionen

Webbadministratör
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anna.wallettehist.luse

Telefon 046–222 79 62

Rum LUX A309

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30