Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • HISS20

Tematiska fördjupningskurser ingår som moment under andra terminen i Masterprogram i historiska studier, med inriktning historia.


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i historiska studier, Historia

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-02-15 – 2024-03-19

Kursansvarig: Martin Dackling

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15