Kurs

Kurskod: HISS20
Engelsk titel: History: History of the Body
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i historiska studier, Historia

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-02-16 – 2023-03-21
Anmälningskod: LU-70951
Behörighet: 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, ekonomisk historia, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning, eller motsvarande.

Introduktionsmöte: 2023-02-20 kl. 10.15 – 12.00 i LUX:A127

Beskrivning

Tematiska fördjupningskurser ingår som moment under andra terminen i Masterprogram i historiska studier, med inriktning historia.

Tematiska fördjupningskurser anordnas för att få djupare förståelse för historiska sammanhang. Genom att gemensamt reflektera över komplexa historiska problem ges du möjlighet att behärska forskningsläget över en vald problematik. Kursen problemkomplex är alltid nära kopplad till pågående forskning inom ämnet.

I denna kurs ska du som student självständigt söka och värdera källor och litteratur som relaterar till kroppens historia. Tillsammans med andra studenter diskuterar du relevansen och värdet av olika teoretiska infallsvinklar - inom både historia och andra relevanta discipliner - och hur detta kan tillämpas på ett historiskt källmaterial.

 

 

Utbildningstillfällen – vårterminen 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
16 februari 2023 – 21 mars 2023

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Historia: Kroppens historia är 13 750 SEK.

Introduktionsmöte

Måndagen den 20 februari
kl. 10.15 – 12.00
LUX:A127, obligatoriskt

Kopia kallelse

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15