Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • HISS02

För studenter som har läst 90 hp i historia, inkl. kandidatkurs, som vill få en fördjupad översikt över de teorier och metoder som används i historisk och idéhistorisk forskning. Kursen kan vara en fristående kurs på avancerad nivå, eller ingå i Masterprogram i historiska studier.


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i historiska studier

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-09-27 – 2023-10-26
Anmälningskod: LU-31051
Behörighet: 90 högskolepoäng i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, ekonomisk historia, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning, eller motsvarande kunskaper

Kursansvarig: Joachim Östlund
Lärare: Hanne Sanders, Anna Tunlid

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15