Nyheter

2020-12-08

Yvonne Maria Werner, professor i historia, utses till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten vid Lunds universitet.

2020-10-15

Tidskrift av och för landets historiestudenter.

2020-09-23

Med boken "Vid världens ände. Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige" (Nordic Academic Press, 2020) diskuterar Joachim Östlund hur bilden av Sverige kom att aktualiseras i en osmansk 1700-talskontext.

2020-09-06

En ny antologi, Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia, behandlar efterkrigstidens kunskapshistoria. Boken samlar bidrag från fjorton nordiska historiker. Från Centrum för kunskapshistoria i Lund medverkar Johan Östling, David Larsson Heidenblad, Anton Jansson, Björn Lundberg och Ragni Svensson.

2020-07-29

”Jag anklagar. De intellektuellas historia” av Kim Salomon

2020-05-18

Sune Bechmann Pedersen och Martin Dackling är nu docenter

2020-05-13

Ny bok av professor emeritus Eva Österberg om människors känslor i ett historiskt perspektiv

2020-05-06

Ett år i en forskares arbetsliv

2020-03-03

Den kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund har utkommit med en ny bok: Forms of Knowledge: Developing the History of Knowledge (red. Johan Östling, David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson Hammar, Lund: Nordic Academic Press).

2020-02-25

Carl Runfors har tilldelats ett av årets Minor Field Studies-stipendium för sin kandidatuppsats i historia.

2020-02-07

Vid årskiftet 2020 fick ämnet historia förstärkning med två nya lektorer.

2020-01-27

Liesbeth Geevers har blivit antagen till oavlönad docent i historia.

2020-01-21

Centrum för kunskapshistoria – en ny centrumbildning på HT

2019-12-03

Docent Per Anders Rudling från National University of Singapore har blivit utsedd till en Wallenberg Academy Fellow 2019, med placering på Historiska institutionen i Lund.

2019-11-27

Lundahistorikern Hanne Sanders blir den första mottagaren av Allhemsstiftelsens pris till Einar Hansens minne. Priset delas ut till den eller dem som i Einar Hansens anda främjat undervisning och forskning i Öresundsregionen. Priset delas ut vid en ceremoni på Malmö Rådhus den 14 november då pristagaren får 250 000 kronor.

2019-11-19

Hur har människor rört sig mellan ideologiska ytterligheter som kommunism och nazism under 1900-talet? Detta är kärnfrågan i en ny dubbelbiografi publicerad vid institutionen.

2019-11-11

Stort grattis till Svante Norrhem, Anna Nilsson Hammar, Martin Ericsson och Anton Jansson, som alla fyra har beviljats medel från Vetenskapsrådet.

2019-10-03

I samband med De Svenska Historiedagarna i Helsingfors får Ragni ta emot Cliopriset. Priset, som instiftades 1994 av Clio – den historiska bokklubben och Svenska Dagbladet, uppgår till 25 000 kronor. Det utdelas årligen till "en framstående yngre historiker inom det svenska språkområdet".

2019-09-20

Marie Cronqvist, som är docent i historia hos oss och verksam som lektor i journalistik och mediehistoria vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds universitet, har blivit invald Kungliga Vetenskapsakademien i klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap.

2019-09-09