lunduniversity.lu.se

The Subject of History

Department of History | The Joint Faculties of Humanities and Theology

Databases (in Swedish)

För närvarande driver institutionen två forskningsdatabaser. Dessa kan även användas av forskare utanför Historiska institutionen och Lunds universitet. Ta kontakt  med kontaktpersonerna för respektive  databas om du vill veta mer.