Muntlig presentation

Tips inför muntliga presentationer

Förberedelser:

 1. Vad tänker du prata om? För vem talar du? Vad vet de om ämnet? Hur lång tid har du på dig?
 2. Välj ut några få punkter istället för att få med så mycket som möjligt. Berätta vad du ska tala om, inte vad du inte tänker tala om.
 3. Öva inför en vän, eller tala högt inför en spegel. Ta tid.
 4. Använd gärna – ett fåtal – bilder för att illustrera vad du talar om.

 
Dela in ditt tal i tre delar:

 1. Inledning: introducera ämnet och skapa intresse. Förbered inledningen sist.
 2. Huvuddel: presentera information i en logisk ordning.
 3. Avslut: summera huvudpoänger och ansluta till inledningen.

 Under presentationen:

 1. Tala tydligt och långsamt.
 2. Titta på dem du talar med, inte på tavlan eller ut genom fönstret.
 3. Se inte uttråkad ut – då blir publiken uttråkad.
 4. Håll tiden.
 5. Använd kort med manusstolpar. Skriv ut de första och sista meningarna helt. Använd stora bokstäver så du ser tydligt. Numrera korten om du tappar dem.
 6. Ingen ser att du är nervös. Ju mer du övar, ju säkrare blir du.

Umeå universitets Studieverkstad har samlat alla sina tips om muntlig presentation i ett lätt tillgängligt kompendium:

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-05-12