Canvas

Canvas är en webbaserad studieportal. Som student har du tillgång till de kurstillfällen som du för tillfället är registrerad på. I Canvas får du viktig information rörande din kurs eller ditt program, gör inlämningar av studieuppgifter och kommunicerar med dina lärare och andra studenter. För att kunna logga in i Canvas på LU behöver du ett konto. För studenter skapas kontot automatiskt när de blir antagna på en kurs. Du måste även vara omregistrerad för att få tillgång till den aktuella terminens kurssida i Canvas. Du ansöker om omregistrering omkring terminsstart hos utbildningsadministratören.

I Canvas kan du alltid hitta:
  • kursplan
Om din lärare dessutom aktivt använder Canvas som kursplattform kan du även hitta sådant som:
  • lektionsplanering
  • kursmaterial
  • inlämningsuppgifter
  • meddelande från lärare
  • tentamensuppgifter
  • kontaktuppgifter till kurskamrater etc.
Du når alltid scheman för dina kurser i TimeEdit, liksom litteraturlistor o.dyl., via kurshemsidorna. Du loggar in på Canvas med din Studentidentitet:Inloggning Canvas

Ditt elektroniska studentkonto i Lund