Tova Halldén

Tova arbetar som kommunarkivarie i Trelleborg

Namn: Tova Halldén
Har läst: Filosofie kandidatexamen i historia med kurser inom t.ex. arkivvetenskap, museologi och statsvetenskap
Examensår: 2015
Gör idag: Kommunarkivarie i Trelleborgs kommun

 

Berätta – varför valde du att läsa historia i Lund?

För att fördjupa mina kunskaper om historia. Lunds universitet är väl förankrat med ett fint utbud av utbildningar i ämnet.

Vilka ämnen inom historia intresserar dig särskilt?

Numera är det forntiden eftersom människan har funnits en relativt kort tid på jorden. Jag tror att vi egentligen är ganska lika förtidsmänniskorna i beteende trots utvecklingssprången. Att vi fortfarande försöker hitta våra grupper och säkra vår överlevnad genom livet på olika sätt. Det är något fint och rörande med människoarten, tycker jag.

Vad var det bästa med din utbildning?

Variationen i kursinnehåll, upplägg med lärarledd undervisning och gruppseminarier och olika undervisnings- och studielokaler.

Vad vill du säga till de som funderar på att läsa historia i Lund?

Ta chansen och djupdyk i historiska studier, för var ska du annars både kunna lära dig och vara omgiven av så många kompetenta och entusiastiska personer? Dessutom går det ofta att se paralleller till dåtiden, så historien kan ge oss värdefull kunskap inför framtiden. Ibland är det inget nytt under solen, och historien upprepar sig, ha ha.

Hur tänkte du kring studier och arbete – hade du någon idé om vad du ville göra efter studierna?

Det visste jag inte i början av studierna men när jag läste arkivvetenskap med praktik förstod jag konceptet med arkivprofessionen och följde den insikten. Jag hade hamnat rätt.

Vad arbetar du med idag och hur såg vägen dit ut?

Jag är kommunarkivarie med ansvar för att vårda, tillgängliggöra och lämna ut kommunarkivets arkivhandlingar. Jag ska främja att arkivet används i kulturell verksamhet, forskning, i förvaltningarna och hos allmänheten enligt offentlighetsprincipen. Jag rådger verksamheter i frågor om arkiv, dokumenthantering, digitalisering och dataskydd. Det är en blandning av uppgifter som passar mig efter mina tidigare flexibla tjänster som arkivassistent och förvaltningsarkivarie i andra kommuner. Där fick jag bygga upp en grundlig kunskap om yrket.

Vad är det bästa med ditt jobb idag?

Mina samarbeten och samtal både inom Trelleborgs kommun och med andra kommuner. Till exempel vårt samarbete kring e-arkiv med flera kommuner. Passiva, isolationistiska arkivverksamheter hör historien till. Det är tillsammans som vi kan göra nytta och främja demokratin för medborgarna, välfärden och offentlig sektor.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-05-24