Olga Olsson

Olga jobbar som guide och samordnare på Fredriksdals muséer

Examensår: 2022
Studerade: Främst historia och etnologi men även lite genusvetenskap.
 
Varför valde du att läsa historia?

Historia har alltid varit ett stort intresse för mig och var alltid mitt favoritämne i skolan, så när jag skulle börja på universitet var grundkursen i historia ett lätt förstaval - men jag var inte alls säker på att jag skulle stanna kvar på historiebanan. Men under grundkursen föll jag för historieteori och historiografi! Att historien är något subjektivt och omtolkningsbart fann jag oerhört intressant. Att vinnarna skriver historien hade jag självklart hört på historielektionerna innan - men den fulla innebörden av den frasen insåg jag inte förrän då - och den insikten gjorde historieämnet oändligt mycket mer intressant.

Vad gör du idag?
Idag jobbar jag som Guide och samordnare på Fredriksdals museer och trädgårdar. Där får jag berätta om historia för museets många besökare, men jag arbetar också med planering och schemaläggning, vilket är extra kul under museets många evenemang.

Vad uppskattade du mest med utbildningen?
Jag är svag för en god diskussion, så det enkla svaret är seminarierna. Jag minns fortfarande ett seminarium vi hade under en histeriografikurs, där vi läst en mycket intresseväckande avhandling om trender inom historieämnet i Sverige på det tidiga 1900-talet. Avhandlingen gav upphov till många diskussioner och jag kan fortfarande prata om den med gamla kursare när vi stöter på varann.

Finns det något särskilt du tar med dig ut i arbetslivet från utbildningen?
Vikten av ett planerat och strukturerat arbetssätt. Historeämnet kräver mycket självstudier, och att kunna planera - och hålla sig till en plan - är något som jag funnit vara en stor styrka i arbetslivet. 

Vilka tips vill du ge till de som funderar över att studera historia?
Att läsa historia på universitet är väldigt annorlunda från historieämnet i grundskolan och på gymnasiet. Men trots det tror jag aldrig att man ångrar att läsa grundkursen i historia, och har man inte tröttnat när den är slut är det bara att fortsätta!

Vad gör du om fem år?
Om fem år jobbar jag på ett historiskt inriktat museum och jobbar med att ta fram nya utställningar, evenemang och aktiviteter som förmedlar glädje och intresse för vårt förflutna. 
 

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-10-23