Intresserad av att studera historia?

Vårt kursutbud

Vår utbildning består både av fristående kurser och program. Du kan läsa historia under en termin eller riktigt länge. Därmed får du som student stor frihet i att själv forma din examen. Varje termin kan ett varierat utbud av fristående kurser annonseras, fristående kronologiska eller tematiska kurser som omfattar 7,5 till 15 hp. Här återfinns även engelskspråkiga kurser. Som ny student ska du först och främst inrikta dig på att ta en kandidatexamen, vilket är den första examensnivån. Kandidatexamen är på 180 högskolepoäng och motsvarar 3 års heltidsstudier. Dit når du både genom fristående kurser eller via ett program. Varje termin erbjuds den fristående grundkursen i historia (första terminens studier), den fristående fortsättningskursen (andra terminens studier) och den tredje fristående kandidatkursen.

Historiska institutionen erbjuder även grundkursen och fortsättningskursen som nätbaserade distanskurser.

Vilka kurser kan jag läsa?

Som student vid Historiska institutionen kan du läsa flera kurser och program. En lite mer detaljerad information om vilken utbildning vi erbjuder och hur kurserna hänger ihop - oavsett vilken termin det är - kan du se på sidan nedan. Om du går vidare från denna sida ska du vara uppmärksam på att du själv väljer vilken termin du vill se aktuell kurs. Läs mer om utbildningens struktur nedan om en examen är ditt mål med studierna.

Utbildningens struktur

Filosofie kandidatexamen i historia kan du få genom Kandidatprogram i historia. Om du hellre vill ha en filosofie kandidatexamen i historia genom fristående kurser kan du läsa så här:
Termin 1) Grundkurs (30 hp)
Termin 2) Fortsättningskurs (30 hp)
Termin 3-5) Studera 90 hp kurser inom eller utom institutionen
Termin 6) Kandidatkurs (30 hp)
Läs mer hur du kan lägga upp olika examina - filosofie kandidatexamen, magistexamen och masterexamen - med ämnet historia.

Ansökan

Läs om hur du gör din ansökan för kurser och program vid vårt ämne, och var du finner rätt anmälningskod:Du söker via Antagning.se (Nytt fönster) Vill du se vilken termin kurserna går kan du lätt få en överblick på sidan nedan.

Filosofie kandidatexamen i historia?

Grundkurs (30 hp) + Fortsättningskurs (30 hp) + 90 hp kurser inom eller utom institutionen + Kandidatkurs (30 hp). Mer om examen.

Sök på Antagning.se

Att läsa historia

Studenten Filip bloggade om att plugga historia

Att läsa historia

Studenten Elsa intervjuades i podcasten Att studera... om Kandidatprogrammet i historia.

studenter i föreläsningssal

Att studera på universitetet

Guide för dig som ska söka för första gången (LU)

Centrala studiestödsnämnden

Sök studiemedel hos CSN