Person

ulf.zanderhist.luse | 2023-05-30
Ulf Zander

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post ulf.zanderhist.luse

Telefon 046–222 79 61

Mobil 073–403 46 51

Rum LUX:A315

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Ulf Zander, född 1965, professor i historia.

Nyckelord för den forskning som jag har bedrivit är historiemedvetande, historiekultur, historiebruk, hjältedyrkan, identitet och nationalism.

Jag disputerade 2001 vid Lunds Universitet på Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte i vilken jag behandlade historiska gestalter och händelser som från 1890-talet fram till det tidiga 2000-talet.

I ett flertal artiklar har jag diskuterat monument, museer och på vilka olika sätt som historia brukats på i Östersjöregionen och i USA. Relationen film och historia har jag bland annat analyserat i Clio på bio. Om amerikansk film, historia och identitet (2006).

Jag har undersökt Folke Bernadottes, Raoul Wallenbergs, Oskar Schindlers och Jan Karskis sentida hjältestatus, bland annat i Förintelsens röda nejlika (2012). Förutom att analysera dessa personers insatser har jag skrivit om andra aspekter av andra världskriget och förintelsen då och nu.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Suppleant, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

I framför allt svensk och nordisk miljö har jag arbetat för att utveckla historiedidaktisk teori och historiedidaktiska begrepp som historiebruk, historiemedvetande och historiekultur. Både i svenska och internationella sammanhang har jag arbetat på att utveckla diskussionen om historiekultur samt om historia och bild, främst med inriktning på monument respektive relationen film och historia. Under tre års tid var jag redaktör för tidskriften Scandia. Jag är även en flitig föreläsare, såväl i akademiska som i andra sammanhang, och skriver regelbundet i dagspress och i tidskrifter om historia och/eller film.

Jag har erfarenhet från anställningar vid högskolorna i Jönköping och Malmö och har undervisat både på grundutbildning och avancerad nivå. Förutom kronologiska kurser om 1800- och 1900-talens historia har jag bland annat undervisat om historiedidaktik, bilder i historien, film och historia, Östersjöområdets historia och förintelsen.

I skilda sammanhang har jag arbetat för att utveckla undervisningen i historia, framför allt inom ramen för lärarutbildningar i ämnet. Under vårterminen 2011 var jag verksam som gästlärare vid Indiana University of Pennsylvania. Av the J. William Fulbright Foreign Scholarship Board tilldelades jag 2015-2016 års Fulbright-Hildeman Fellowship in Scandinavian History och var under våren 2016 verksam som gästforskare och -lärare vid Augustana College, Rock Island, Illinois.

Som handledare har jag såväl vid Lunds Universitet som vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, Göteborgs universitet, Malmö högskola/universitet och Mittuniversitetet varit med att föra fram ett drygt dussintal doktorander och licentiater till färdiga avhandlingar respektive licentiatuppsatser, framför allt i historia men även i didaktik, filmvetenskap och fotografi. Jag har deltagit vid ett stort antal konferenser, både i Sverige och internationellt. Dessutom har jag haft uppdrag som sakkunnig och som fakultetsopponent i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Åren 2018‒19 var jag studierektor för avancerad nivå vid Historiska institutionen, Lunds universitet.

Sedan 2014 är jag styrelseledamot och sedan 2017 vice ordförande i styrgruppen för Kriterium (en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker). Åren 2014-2022 var jag vice ordförande och sedan 2023 är jag ordförande i Kriteriums redaktionsråd och huvudredaktör för Kriterium.

Från 2016 till 2022 var jag ordförande för Fakultetsstyrelsen för Kultur och samhälle vid Malmö universitet.

Från 2019 till 2022 var jag styrelseledamot i Fakultetsstyrelsen för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet.

Sedan 2023 är jag styrelseledamot i Svenska emigrantinstitutet och medlem av styrelsens forskningsråd.

Ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund, 2003.

Ledamot i Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, 2023.

Vid ett flertal tillfällen har jag tilldelats utmärkelser, bland annat 2012 då jag av Einar Hansens forskningsfond utsågs till legat ”för framstående insatser inom humanistisk forskning” och 2018 då jag tilldelades Statsvetenskapliga förbundets pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig tidskrift i årgång 119 (2017).

Ulf Zander

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post ulf.zanderhist.luse

Telefon 046–222 79 61

Mobil 073–403 46 51

Rum LUX:A315

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02