Person

emma.hilbornhist.luse | 2014-06-17

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post emma.hilbornhist.luse

Telefon 046–222 79 52

Rum LUX:A415

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

f. 1983, fil. dr.
I min forskning intresserar jag mig huvudsakligen för kulturella föreställning och praktiker i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

I april 2014 disputerade jag i historia vid Lunds universitet med avhandlingen Världar i Brand. Fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska press. Därefter har jag arbetat på ett mindre projekt för Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet om hur cykling presenterades för en kvinnlig publik i de svenska damtidningarna Idun och Svensk damtidning, samt de danska Damernes Blad och Hjemmet under perioden 1890–1925. För närvarande genomför jag en studie av hur socialdemokraten Pär Axelsson interagerade med politiska, kulturella och litterära föreställningar kring förra sekelskiftet. Studien är finansierad av Ebbe Kocks stiftelse. Med finansiering från Erik Philip-Sörensens stiftelse påbörjas i juni 2016 en studie av hur vegetariska livsmedel presenterades i svenska damtidningar 1890-1930.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post emma.hilbornhist.luse

Telefon 046–222 79 52

Rum LUX:A415

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02