lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Historiker & museolog fra Lunds universitet; doktorand i historie siden HT 2019.

Mit afhandlingsprojekt undersøger afrocaribiske identitetsprocesser i Dansk Vestindien/U.S. Virgin Islands i perioden fra 1848 til i dag. Helt overordnet interesserer jeg mig for, hvad der sker når en institution som slaveri ophæves, samt hvordan de begivenheder, der knytter sig hertil erindres. Her er begrebers som etnicitet, køn, klasse, rettigheder, magt, respektabilitet og erindring centrale.

Mine forskningsinteresser befinder sig overordnet i feltet omkring kulturhistorie og socialhistorie, og mere specifikt på områderne kolonihistorie, arbejderhistorie, kønshistorie og erindringshistorie.

Rikke Lie Halberg

Doktorand
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rikke_lie.halberghist.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar