lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Docent, Lunds universitet, 2013

Ph.D., University of Alberta, Kanada 2010
M.A., historia, San Diego State University, USA, 2003
Fil. mag, ryska, Uppsala Universitet 1998

Gästprofessor, Wiens universitet, 2015

Postdok, Lunds universitet, 2012-2014
Postdok, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Tyskland 2010-2011

Per Anders Rudlings huvudsakliga forskningsintressen är Öst- och Centraleuropa, i synnerhet Vitrysslands, Ukrainas, och Polens moderna historia. Han har undervisat kurser i världshistoria, Europas, Rysslands, Ukrainas och Förintelsens historia vid universiteten i Alberta, Greifswald, Oslo, och Lund.

Forskning

Om forskningen

Jag har i sin forskningsverksamhet främst sysselsatt sig med frågor om historiekultur, nationalism och ideologiskt historiebruk i Kresy Wschodnie, gränsområdena i vad som idag är västra Vitryssland, västra Ukraina, och Litauen. Intresset har sin brännpunkt i 1900-talets våldsamma politiska historia och postsovjetiska minneskulturer med speciellt fokus på relationerna mellan regionens olika etniska grupper: polacker, ukrainare, vitryssar och judar.
Min bok The Rise and Fall of Belarusian Nationalism, 1906-1931 utkom i januari 2015 med University of Pittsburgh Press. För närvarande arbetar jag på en monografi om ukrainsk långdistansnationalism under det kalla kriget.

Publikationer

Böcker (4 st)
Artiklar (40 st)
Bokkapitel (20 st)
Förord (1 st)
Encyklopediartiklar (2 st)
Recensioner (17 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Per Anders Rudling

Docent
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post per_anders.rudlinghist.luse

Mobil 073–386 97 55

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar