lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Forskning

Publikationer

Artiklar (2 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Mikael Ottosson

Lärare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post mikael.ottossonhist.luse

Telefon 046–222 36 41

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30