Person

martin.wilsonhist.luse | 2014-06-17
Martin Wilson

Forskarstuderande

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.wilsonhist.luse

Telefon 046–222 03 63

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

född 1974, gymnasielärarexamen i ämnena historia och samhällskunskap.

Deltar i forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. Forskarskolan är ett resultat av lärarlyftets satsning på fortbildning för yrkesverksamma lärare. Utöver mitt engagemang i forskarskolan arbetar jag 20 % på Folkungaskolan i Linköping som samhällskunskaps- och historielärare.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt forskningsprojekt inriktar sig på hur användning av IKT (informations- och kommunikationsteknik) påverkar historieundervisningen och synen på historieämnet.

Martin Wilson

Forskarstuderande

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.wilsonhist.luse

Telefon 046–222 03 63

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02