lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

född 1974, gymnasielärarexamen i ämnena historia och samhällskunskap.

Deltar i forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. Forskarskolan är ett resultat av lärarlyftets satsning på fortbildning för yrkesverksamma lärare. Utöver mitt engagemang i forskarskolan arbetar jag 20 % på Folkungaskolan i Linköping som samhällskunskaps- och historielärare.

Forskning

Avslutade projekt

Om forskningen

Mitt forskningsprojekt inriktar sig på hur användning av IKT (informations- och kommunikationsteknik) påverkar historieundervisningen och synen på historieämnet.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Martin Wilson

Forskarstuderande
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post martin.wilsonhist.luse

Telefon 046–222 03 63

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30