Person

Marie Lindstedt Cronberg

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post marie.lindstedt_cronberghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är docent och arbetar som forskare och studierektor för grundutbildningen vid Historiska institutionen i Lund.

Jag disputerade 1997 på en avhandling om synen på utomäktenskaplig sexualitet 1680–1880. Mitt forskningsintresse gäller främst kulturhistoriska perspektiv på genus och rätt och förändringar i människors värderingar över tid beträffande fenomen som hedersföreställningar, våld, dygder och laster.

För tillfället driver jag ett forskningsprojekt om våld mot kvinnor i nära relationer med ett historiskt perspektiv på dagens situation. Projektet utgör en fortsättning på mitt tidigare projekt om hustrumisshandel i 1800-talets Sverige.

Tillsammans med prof. Catharina Stenqvist (CTR, Lund) har jag lett ett forskningsnätverk kring livshållningar, dygder och laster över tid (2007–2012).

Tillsammans med Eva Österberg har jag lett ett forskningsprojekt om kulturella perspektiv på våld som resulterat i tre antologier.

Som lärare undervisar jag på metodkurser och uppsatskurser.

Forskning

Jag disputerade 1997 på en avhandling om utomäktenskaplig sexualitet under tvåhundraårsperioden 1680–1880 baserat på bl.a. rättsprotokoll. Undersökningen rörde lag och rätt, genus, religionens inverkan på samhällets sexualmoral, effekter av rättsliga reformer och skillnader mellan befolkningsgrupper.

Min forskning har också fokuserat brottsoffer, i synnerhet offer för incestbrott och målsägandens rätt i ett långtidsperspektiv.

Tillsammans med prof. Eva Österberg har jag drivit ett flerårigt forskningsprojekt, Våldets kulturhistoria (RJ) som resulterat i tre forskningsantologier kring våld, varav en volym om Kvinnor och våld.

Tillsammans med religionsfilosofen prof. Catharina Stenqvist har jag 2007–2012 drivit ett forskningsnätverk med fokus på livshållningar i äldre tid (RJ) som resulterat i tre forskningsantologier kring dygder och laster. Den sista volymen bygger på forskares dialog med enskilda dygder in i det moderna samhället.

Min forskning på senare år har fokus mot hedersföreställningar respektive våld mot kvinnor i nära relationer (Brottsofferfonden).

Böcker (5 st)

Redaktörskap (8 st)

Bokkapitel (12 st)

Konferensbidrag (2 st)

Recensioner (8 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot i Lunds universitets lärarutbildnings programråd

Ledamot i Humanistiska och teologiska fakulteternas valberedning

Ledamot i institutionsstyrelsen vid Historiska institutionen

Projektledning och projektdeltagande:

•Projektet Kvinnomisshandel och den rättsliga kulturen, Lindstedt Cronberg, (Brottsofferfonden)
• Projekt om Mänsklig utsatthet genom historien (RJ) under ledning av Annika Sandén och Sofia Holmlund
• Projektet Förmoderna livshållningar, Lindstedt Cronberg & Stenqvist, (RJ)
• Projektet Brottsoffret och kriminalpolitiken, projektledare Claes Lernerstedt och Henrik Tham
• Projekt kring äktenskapet i ett långtidsperspektiv under ledning av prof. Hanne Sanders och Bente Rosenbeck
• Projektet Gränsen mellan civilt och militärt, projektledare Maria Sjöberg.
• Projektet Våldets kulturhistoria, Lindstedt Cronberg & Österberg (RJ)
• Projektet I husbondemaktens tid. Våld inom äktenskapet i 1800-talets Sverige, projektledare Lindstedt Cronberg (fakultetsfinansierad forskar.ass.)
• Projektet Hederskulturer. projektledare E. Sandmo, (NORFA)
• Projektet Henric Schartau. Syfte, samtid, samhälle, projektledare A. Jarlert
• Projektet Sveriges kyrkohistoria del 6, projektledare A. Jarlert
• Projktet Från part i målet till brottsoffer, projektledare E. Österberg (Brottsofferfonden)
• Projektet Tsar Peter och kung Karl, svenskt och ryskt 1600-tal, projektledare Sverker Oredsson
• Projektet Social kontroll och konflikthantering i Norden 1550-1850, proj. ledare E. Österberg (NORFA)
• Projektet Kvinnor i stormaktstidens Sverige, projektledare E. Österberg (RJ)

Marie Lindstedt Cronberg

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post marie.lindstedt_cronberghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02