Person

Maria Karlsson

Lärare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post maria.karlssonhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är filosofie doktor och forskare vid historiska institutionen, och disputerade 2015 på avhandlingen Cultures of Denial: Comparing Holocaust and Armenian Genocide Denial. Boken tar sig an folkmordsförnekelse som ideologi, praktik och kultur under 1900-talets andra hälft. I centrum står förnekelse av förintelsen, representerad av bland annat Austin App, Arthur Butz och David Irving, och förnekelse av det armeniska folkmordet.

Jag är för närvarande en del av projektet The Historical Lessons of Communism and Nazism, finansierat av Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse. Mitt delprojekt behandlar konceptet "dark lessons" och dess relation till förintelsens minneskultur.

Mina forskningsintressen innefattar med andra ord det europeiska 1900-talets mörka berättelse, och de lärdomar vi drar utifrån denna. I detta ingår även ett intresse för samtidshistoria, digital historia och den globala folkmordshistoria som tog sin början under sent 1800-tal.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Maria Karlsson

Lärare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post maria.karlssonhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02