lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (18 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (23 st)
Rapporter (2 st)
Recensioner (21 st)
Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Kristian Gerner

Professor emeritus
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kristian.gernerhist.luse

Telefon 046–222 32 29

Mobil 070–757 75 15

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30