Person

Doktorand

  • Forskarskolan i historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post josefin.hagglundhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag skriver på en avhandling om riksdagsmannen Carl Lindhagen (1860-1946) och den svenska politikens omvandling under decennierna kring Sveriges "demokratiska genombrott". Carl Lindhagen var en av sin tids mest kända vänsterpolitiker och satt i riksdagen från 1897 till 1940. Med Lindhagen som utgångspunkt undersöker jag hur politik, representation och demokrati kunde förstås under 1900-talets första decennier.

Tillsammans med professor Torbjörn Nilsson vid Södertörns högskola arbetar jag under 2020-2021 på en bok om avskaffandet av tvåkammarriksdagen och övergången till enkammarriksdag 1971. Den publiceras av Santérus förlag under 2021.

Mina bredare forskningsintressen handlar om politisk historia och särskilt politisk idéhistoria under 1800- och 1900-talen. Särskilt intresserar jag mig för agrara politiska frågor och frågor om ägande av jord och naturresurser, samt demokrati och politikens former.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Doktorand

  • Forskarskolan i historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post josefin.hagglundhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02