lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Forskning

Om forskningen

f. 1978, Fil.dr i historia.

Mina forskningsintressen kretsar kring politisk idéanalys och hur historiska erfarenheter görs brukbara i den politiska idédebatten. I min avhandling Dystopiernas seger studerade jag argumentationsmönster i svensk idédebatt under efterkrigstiden. Särskilt fokus lades vid den roll erfarenheterna av tysk nazism och sovjetisk kommunism spelat i den offentliga åsiktsbildningen. För min avhandling tilldelades jag Westrupska priset av Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet.

Mitt postdoktorala forskningsprojekt är idéanalytiskt och biografiskt inriktat. Det handlar om två politiska ledare under mellankrigstiden, Nils Flyg och Sven Olov Lindholm. De kom under sina respektive liv att genomgå en spegelvänd ideologisk utveckling, Flyg från kommunism till nazism och Lindholm från nazism till kommunism.  Baserat på denna symmetri skriver jag en komparativ idébiografi.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (5 st)
Förord (1 st)
Konferensbidrag (6 st)
Recensioner (19 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Johan Stenfeldt

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.stenfeldthist.luse

Telefon 046–222 79 69

Rum LUX:A019

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30