Person

johan.ostlinghist.luse | 2022-11-23
Johan Östling

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.ostlinghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor i historia med inriktning mot kunskapshistoria, föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK) och Wallenberg Academy Fellow. Min forskning är inriktad mot kunskapshistoria, men jag har även ett mer allmänt intresse för idéer, kultur och politik i Europas moderna historia.

År 2008 disputerade jag på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning; för denna belönades jag med Cliopriset och Nils Klim-priset. Min andra större bok behandlade Humboldt och det moderna tyska universitetets historia.

I nära samarbete med kollegor har jag skapat en kunskapshistorisk forskningsmiljö i Lund och gett ut ett större antal publikationer. Jag är redaktör för årsboken History of Intellectual Culture (De Gruyter).

Inom ramen för min tjänst som Wallenberg Academy Fellow har jag intresserat mig för kunskap i efterkrigstidens offentlighet. Nyligen utkom en större monografi, Humanister i offentligheten.

Jag skriver regelbundet i Svenska Dagbladet och Respons.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (5 st)

Redaktörskap (8 st)

Artiklar (17 st)

Bokkapitel (38 st)

Förord (1 st)

Rapporter (3 st)

Recensioner (50 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (18 st)

Tidningsartiklar (38 st)

Övrigt (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Administrativt

  • Ledamot, Forskningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

Uppdrag vid Lunds universitet

Föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK), 2020–

Rektorsuppdrag att synliggöra frågor om akademisk frihet, 2022

Vice ordförande i universitetskollegiet, 2021–

Ledamot i forskningsnämnden, HT-fakulteterna, 2021–

Ledamot i styrelsen för Centrum för europaforskning, 2021–

Lärarrepresentant i rekryteringsgruppen för ny rektor och prorektor vid Lunds universitet, 2019–2020

Lärarrepresentant i universitetskollegiet för HT-fakulteterna, 2018–

Ledamot i institutionsstyrelsen, Historiska institutionen, 2018–

Ställföreträdande prefekt, Historiska institutionen, 2016–2019

Ledamot av Vetenskapssocieteten, 2016

Övriga vetenskapliga uppdrag

Redaktör för History of Intellectual Culture: International Yearbook of Knowledge and Society (utgiven av De Gruyter), 2021–

Medlem i bedömningspanelen för ansökningar till Vetenskapsrådets gästprofessorsprogram (Kerstin Hesselgren- resp. Olof Palme-professuren), 2021–

Medlem i bedömningspanelen för historievetenskap, Norges forskningsråd, 2021–

Medlem i advisory board för forskningsprogrammet ”Demokratin och högre utbildning”, Uppsala universitet, 2022–

Medlem i redaktionsrådet för bokserien ”Global Epistemics”, Rowman & Littlefield International, 2019–

Medlem i redaktionsrådet för bokserien ”Studies in the History of Knowledge”, Amsterdam University Press, 2020–

Associate member, Centre for Global Knowledge Studies (gloknos), CRASSH, University of Cambridge, 2018–

Samverkan med mera

Medlem i tidskriften Respons redaktionsråd (2012–) och styrelse (2014–2019)

Ledare för kommunikationsprojektet "Konsten att förmedla kunskap: Under strecket 100 år", 2017–2018

Ordförande i Clioprisets jury, 2013–2017

Ledare för ”Kunskapens nya rörelser” (på uppdrag av Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien), 2015–2017

Johan Östling

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.ostlinghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02