lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Joachim Östlund är fil. dr och docent i historia, verksam som forskare och lärare vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Han disputerade 2007 med avhandlingen Lyckolandet: Maktens legitimering från stormaktstiden till demokratins genombrott. Hans forskningsområden rör Sveriges kontakter med Osmanska riket från 1600-1850 med fokus på diplomati, kulturmöten, slaveri och föremål. 2014 publicerade han boken Saltets pris: svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650-1770 och har sedan dess publicerat en rad artiklar inom ramen för ett projekt finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond rörande de svenska konsulerna i Nordafrika 1770 till 1840. För närvarande arbetar han med ett bokmanus med titeln Öst möter Väst: Muslimska sändebud och kungliga tolkar i 1700-talets Sverige och Danmark. Sedan 2017 deltar han i projektet Beyond curiosity and wonder—understanding the Museum Stobaeanum.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (13 st)
Konferensbidrag (9 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (13 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot i Forskningskollegiet vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

Redaktionsråd och representant för Historiska institutionen vid Lunds universitet för Svenska Historiska Föreningen

Invald i Svenska Militärhistoriska Kommissionen

Min avhandling har mottagit priser från Historiska institutionen, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och från Inga och John Hains stiftelse

Joachim Östlund

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post joachim.ostlundhist.luse

Telefon 046–222 79 65

Rum LUX:A416

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar