Person

Harald Gustafsson

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post harald.gustafssonhist.luse

Rum LUX:A426

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag blev fil.dr vid Stockholms universitet 1985 på en avhandling om förvaltning och samhälle på Island under 1700-talet. 1993 kom jag hit till Lund; professor 1999, emeritus 2020. Min forskning har framför allt rört det förindustriella samhället, dess politiska kultur, vanliga människors möjligheter att påverka och även vilka identitetsföreställningar som fanns. Det gäller inte bara svensk utan också övrig nordisk historia. Jag har bl.a. skrivit om inflytande och politisk kultur i Sverige i jämförelse med Danmark-Norge under 1700-talet, om lokalt självstyre på 1800-talet, om Kalmarunionens upplösning på 1500-talet och om identiteter i samband med Skånes övergång till Sverige på 1600-talet. Min senaste bok (2010) behandlar den europeiska statsbildningsprocessen från medeltiden till franska revolutionen. Jag är nu verksam i ett projekt med Liesbeth Geevers om europeiska furstedynastier och deras betydelse i statsbildningsprocessen 1500-1700.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Harald Gustafsson

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post harald.gustafssonhist.luse

Rum LUX:A426

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02