lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är doktorand vid forskarskolan sedan 2009. Då jag samtidigt fungerar som arkivchef vid Arbetarrörelsens arkiv i Skåne sker mitt arbete här på halvtid.

I min forskning undersöker jag den svenska fredsrörelsen mellan 1883 och 1917. Fokus ligger främst på den framväxande antimilitarismen inom Socialdemokratin och dess ungdomsförbund Ungdemokraterna och den mer anarkistiskt präglade försvarsnihilismen hos Ungsocialisterna. Men även den kristna och/eller liberala pacifismen, som främst var kanaliserad inom Svenska freds- och skiljedomsföreningen, ingår i min undersökning.

Jag menar att antimilitarismen framstod som en central fråga under den aktuella undersökningsperioden. Inte minst för unga politiska aktivister intog den ofta en avgörande roll. Dock finns det ytterst lite forskning över hur relationen mellan den socialistiska och den borgerliga fredsrörelsen såg ut. Ytterligare en försummad fråga jag vill belysa är på vilket sätt båda dessa rörelser influerades av omvärlden?

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

-Fil Mag i historia och sociologi
-Examen som arkivarie

-Anställd av Malmö stad som arkivchef för Arbetarrörelsens arkiv i Skåne sedan 2008

Fredrik Egefur

Doktorand
Forskarskolan i historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post fredrik.egefurhist.luse

Telefon 046–222 14 25

Mobil 073–393 09 46

Rum LUX:A418

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30