Person

eva.osterberghist.luse | 2015-01-29
Eva Österberg

Professor emerita

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post eva.osterberghist.luse

Telefon 046–222 30 49

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Disputerade i Lund i historia 1971, professor i historia vid Uppsala universitet 1983-1987, professor i historia vid Lunds universitet 1987-2007. Nu emerita och fortfarande verksam - jfr nedan under forskningsorientering och publikationer.
Mycket engagerad i forskarutbildning och ordförande i nationella forskarskolan i historia under dess första period.
Har också medverkat i dagspress, radio och TV, t ex Kunskapskanalen.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (11 st)

Redaktörskap (11 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (6 st)

Handledning vid Lunds universitet (11 st)

Övriga uppdrag och meriter

Hedersdoktor vid Oslo universitet 1997 och vid Växjö universitet 2005.
Ledamot av flera akademier, t ex Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, Kungliga Vetenskapsakademien, Academia Europeae, Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Har fått flera vetenskapliga priser, t ex Övralidspriset 1994, Rettigska priset utdelat av Vitterhetsakadmien 2000, Gerard Bonniers pris utdelat av Svenska akademien 2005 och Gad Rausings pris för framstående humanistisk gärning , utdelat av Vitterhetsakademien 2009.

Eva Österberg

Professor emerita

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post eva.osterberghist.luse

Telefon 046–222 30 49

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02