Person

Erik Bodensten

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post erik.bodenstenhist.luse

Rum LUX:A425

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är fil. dr i historia och forskare och lärare vid Lunds universitet. Min forskning rör tidigmodern europeisk historia, i spänningsfältet mellan politik och kultur. För mer information, se forskningsportalen nedan.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (7 st)

Recensioner (3 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Erik Bodensten

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post erik.bodenstenhist.luse

Rum LUX:A425

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02