Person

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post dick.harrisonhist.luse

Telefon 046–222 79 53

Rum LUX:A321

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (95 st)

Redaktörskap (6 st)

Artiklar (34 st)

Bokkapitel (119 st)

Förord (9 st)

Recensioner (391 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (183 st)

Tidningsartiklar (331 st)

Övrigt (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Undervisning

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post dick.harrisonhist.luse

Telefon 046–222 79 53

Rum LUX:A321

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30