lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Christine Malm

Ekonom
Historiska institutionen

Inköpssamordnare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post christine.malmhist.luse

Telefon 046–222 32 96

Rum LUX:A312

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30