lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag är doktorand inom ramen för nationella forskarskolan i historia. Jag är utbildad historiker från Roskilde Universitet med specialinriktning på kulturhistoria, sexualitetshistoria och gränserna för det normala.

Kunskap, makt och motstånd är centrala begrepp i min forskning teoretisk samt metodisk. Det betyder, att jag undersöker hur sanningar blir till och att jag läser arkiv i synnerhet och källmaterial i allmänhet som sanningsskapande praktiker. Jag inspireras av tvärvetenskapliga frågeställningar samt perspektiv i gränsen mellan social- och kulturhistoria.

Forskning

Om forskningen

Innan Frydendahl Larsen blev anställd på Lunds Universitet undervisade hon i kommunikation på Roskilde University. På Lund Universitet har hon utvecklat och undervisat en kurs i barndomens historia tillsammans med Martin Ericsson.

Sedan 2014 har hon undervisat på Institut för Genusvetenskap. Hon undervisar för nuvarande på kursen ”Gender, Social Change, and Modernity in Sweden/Scandinavia” samt "Introduktion till Genusvetenskap, delkurs 2". Hon handledar också kandidatstudenter i genusvetenskap och historia.

Publikationer

Redaktörskap (1 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (3 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Grants

2013 Social Science History Association Tilly Graduate Student Travel Award, Chicago: ”Most promising abstract”, William C. Block, Executive Director, Social Science History Association.

Konferensbidrag (i urval)

Paper: Opdragelse som regulering af følelser
Chair og tovholder på sessionen: Køn og normer for følelser
IX Nordiska kvinno- och genushistorikermötet
Stockholms Universitet, 21. August, 2015

Paper: Psychopathy as a travelling concept
Psychopathological Fringes: Historical and Social Science Perspectives on Category Work in Psychiatry
Charité, Institute for the History of Medicine and Ethics in Medicine, Berlin

Paper: Opfindelsen af 'den psykopatiske unge pige'
Dansk Historikermøde
Syddansk Universitet, 29. August, 2014

Paper: The Invention of ’the Psychopath Girl’
Historical Perspectives on 'Antisocial personality disorder' and 'moral insanity', Centre for the History of the Emotions, Queen Mary University of London och Psychosocial Studies, University of East London, Maj 2014

Paper: The Invention of ’the Psychopath Girl’
38th Annual Meeting of the Social Science History Association Chicago, IL, November 2013

Paper: Intimate relations among ’public harlots’ in 19th century Copenhagen
The Politics of Location Revisited: 8th European Feminist Research Conference, Budapest, Hungary, May 17-20, 2012.

Chair och kommentator på panel: "Troen på fællesskabet, håbet om fællesskabet, kærligheden til fællesskabet: Feministiske forskningshorisonter og social forandring"
Årskonferencen i Foreningen for Kønsforskning, Roskilde Universitet, Danmark, 2012

Paper: De farlige kvindekroppe - Københavnske sexarbejdere 1874-1906, Årskonference i Foreningen for Kønsforskning, Syddansk Universitet, Danmark, 2010.

Undervisning
Gender, Social Change, and Modernity in Sweden/Scandinavia, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet, HT 2014, VT 2015, HT2015

Barndomens historia från medeltid till nutid, Historiska institutionen, Lunds Universitet, VT 2013.

Andra läsare och opponent, Masteruppsats, Nina Wegener, VT 2013, Center for Gender Studies, Umeå Universitet (Supervised by Linda Berg).

City guide i Köpenhamn, ”Conflicts and confrontations in Nørrebro, Copenhagen 1950-2008”, Kurs: Historia och kulturanalys, Johan Lundin, Malmö Universitet, VT 2013, HT 2013, VT 2015.

City guide i Köpenhamn, ”Queer- and herstories: Copenhagen from the margins 1750-2000”, Kurs: ”Space-making, queer spaces” av mycket.org, Konstakademiet, Köpenhamn, HT 2013.

Bolette Frydendahl Larsen

Doktorand
Forskarskolan i historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post bolette.frydendahl_larsenhist.luse

Rum LUX:A421

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30