lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Barbro Bergner

Handläggare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post barbro.bergnerhist.luse

Telefon 046–222 79 58

Rum LUX:A318

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30