lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Forskning

Om forskningen

Mina forskningsintressen berör det nukleära 1900-talets idéer, kultur och politik. Med början i september 2019 forskar jag, med ett transnationellt kunskapshistoriskt perspektiv, om anti-kärnvapenrörelsen. Jag undersöker hur aktivister skapar och cirkulerar kunskap. Fokus är på vad jag kallar vittnesaktivism  mot kärnvapenprovsprängingar som gjordes i Stilla havet. Forskningen knyter an till ett flertal dynamiska forskningsfält som kunskapshistoria, rörelsehistoria, nukleär humaniora och vittnesstudier

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Anton Öhman

Doktorand
Forskarskolan i historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anton.ohmanhist.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30