Person

anna.palmgrenhist.luse | 2014-11-04
Anna Palmgren

Doktorand

  • Forskarskolan i historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anna.palmgrenhist.luse

Rum LUX:A424

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Doktorand sedan hösten 2013. Jag har en fil. mag. i historia 2008 från Uppsala universitet, där jag också har studerat egyptologi.
Jag är intresserad av strategier för maktutövning och politisk kultur, främst under medeltiden.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Det övergripande syftet med avhandlingen är att göra en undersökning av det medeltida lagmansämbetet. Jag vill göra en analys av hur ämbetet kunde utgöra en maktresurs för ämbetsinnehavaren och för lokalt och regionalt förankrade sociala nätverk.

Anna Palmgren

Doktorand

  • Forskarskolan i historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anna.palmgrenhist.luse

Rum LUX:A424

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02