lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Forskning

Om forskningen

För närvarande bedriver jag projektet "Subalterna nya sociala rörelser i Öresundsregionen". I projektet ingår bland annat en delstudie om händelserna i Lund i samband med 30 novemberföreningens fackeltåg i början av 1990-talet och en delstudie som behandlar motståndet mot Öresundsbron som regional integration underifrån. Studierna bygger på dels offentliga arkiv och dels på djupintervjuer med deltagare i de olika händelserna. Har du eller någon du känner deltagit i en händelse som kan vara av intresse får du gärna ta kontakt med mig på mail: andres.brink_pinto [a] hist.lu.se

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (8 st)
Konferensbidrag (2 st)
Recensioner (1 st)

Andrés Brink Pinto

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post andres.brink_pintogenus.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30