Kurs

Kurskod: HISS41
Engelsk titel: Historical Studies: Digital History
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i historiska studier, Historia

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2023. Kursen ges även vårterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-03-22 – 2023-04-26
Anmälningskod: LU-70956
Behörighet: För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng, inklusive examensarbete, i historia, idé- och lärdomshistoria, mediehistoria, mänskliga rättigheter, filmvetenskap, religionshistoria, historisk antropologi, ekonomisk historia, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning, eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2023-03-22 kl. 9.15 – 10.00 i LUX:A127

Information

Ej öppen som fristående kurs. Enbart sökbar på antagning.se för programstudenter inom Masterprogram i historiska studier samt Master of Arts in Film and Media History.

Not open as a stand-alone course. Only searchable on antagning.se for program students within the Master's programme in Historical Studies and Master of Arts in Film and Media History.

Description
The course covers digitisation and digital methods and work practices in practice as well as their consequences for how history is made accessible, preserved and analysed. The course takes its starting point in both research training and in the organisations that convey and make digital cultural heritage data accessible in different forms.

Emphasis is placed on how digitisation, accessibility and digital workpractices influence the conditions for both historical studies and the conveyance of history to a broader audience.

The course is included as part of the second semester of the Master's program in Historical Studies, as a selective course.

Beskrivning

For students with 90 credits in history or a related subject, with a bachelor’s thesis, who want to understand how digitalisation affects the subject of history and want to develop methodological skills in digital history. The course can be a free-standing course at advanced level, or be included in the Master’s program in Historical Studies and the Master’s program in Film and Media History.

This course will give you in-depth knowledge of digitalisation and its consequences for how the past is made available, preserved and analysed. The course focuses on research practices and on the sharing of digital cultural heritage data. Emphasis is placed on the changing conditions for historical research and the communication of history to a wider audience. The language of instruction is English.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-15