2

dec

Konflikt och motstånd: Regleringen av stadsrummet i det sena 1800-talets Stockholm

2 december 2024 13:15 till 15:00 Seminarium

Konflikt och motstånd: Per Altermark, Regleringen av stadsrummet i det sena 1800-talets Stockholm (avhandlingsinledning)

Denna text utgörs av inledningskapitlet till Pär Altermarks avhandling, som undersöker regleringstekniker riktade mot stadsrummet i Stockholm under det sena 1800-talet. Avhandlingen vilar mot tre parallella, och mer avgränsade, delstudier som var och en fokuserar på olika försök att reglera stadens fysiska platser under 1800-talets sista decennium. Delstudierna berör följande fält: 1) reglering av ”störande” och avvikande personer i stadsrummet, 2) organisering av stadsrummet genom det fysiska byggandet av staden, 3) ordnandet av stadsrummet genom hantering av stadens sanitära situation. Genom alla dessa delstudier löper ett fokus på hur man begripliggjorde, kategoriserade och framställde de problem och omständigheter som olika regleringstekniker riktade sig mot. Avhandlingen genomsyras därför av ett intresse för de epistemologiska ”förutsättningarna” för olika regleringar av stadsrummet. 

Pär Altermark är doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholm universitet.

Om händelsen:

2 december 2024 13:15 till 15:00

Plats:
LUX:A332

Kontakt:
magnus.olofssonhist.luse

Spara händelsen till din kalender