28

okt

Konflikt och motstånd: Den bortglömda protestvågen?

28 oktober 2024 13:15 till 15:00 Seminarium

Konflikt och motstånd: Kristin Linderoth, Den bortglömda protestvågen? Välfärdsanställdas vilda strejker i Sverige 1980–1990 (artikelutkast)

Kristin Linderoth presenterar ett utkast till vetenskaplig artikel om vilda strejker i svensk välfärd 1980–1990. Syftet med artikeln är att kartlägga vilka vilda strejker under perioden som genomfördes som protester mot förändringar av verksamhetens förutsättningar, exempelvis mot budgetåtstramningar eller nedläggningar. Materialet består av statistik från Statens förlikningsmannaexpedition, samt nyhetsartiklar om aktionerna. Kartläggningen är en delstudie i forskningsprojekt ”Den glömda protestvågen?”, där de vilda välfärdsstrejkerna 1980–1990 utforskas som en del av en större konflikt om den offentliga sektorns utformning och roll i det svenska samhället.

Kristin Linderoth är fil. dr. i genusvetenskap och verksam som forskare i historia vid Lunds universitet.

Om händelsen:

28 oktober 2024 13:15 till 15:00

Plats:
LUX:A332

Kontakt:
magnus.olofssonhist.luse

Spara händelsen till din kalender