7

okt

Konflikt och motstånd: Andra tider, andra valmöten! Representationsstrider vid 1880-talets valmöten i Stockholm

7 oktober 2024 13:15 till 15:00 Seminarium

Josefin Hägglund, Andra tider, andra valmöten! Representationsstrider vid 1880-talets valmöten i Stockholm (artikelutkast)

”Andra tider, andra valmöten!” utropade en tidningsrapport från ett valmöte i Stockholm 1882. Från att har utgjort en förutsägbar ritual, där stadens storborgerlighet utsåg riksdagskandidater utan större diskussion, var det enligt skribenten tydligt att nya grupper nu ville blanda sig i leken. Josefin Hägglund ventilerar ett artikelutkast som utifrån pressmaterial undersöker hur 1880-talets alltmer högljudda krav på att ge nya grupper politiskt inflytande märktes på Stockholms valmöten. Artikeln undersöker hur nya grupper kunde göra anspråk på – eller hindras från att göra anspråk på – rättigheter till representation genom deltagande i valmöten. 

Josefin Hägglund är doktor i historia och forskare vid Malmö universitet. 

Om händelsen:

7 oktober 2024 13:15 till 15:00

Plats:
LUX:A332

Kontakt:
magnus.olofssonhist.luse

Spara händelsen till din kalender