16

sep

Konflikt och motsånd: Varning för de gröna!

16 september 2024 13:15 till 15:00 Seminarium

Konflikt och motstånd: Kristoffer Ekberg, Varning för de gröna! - miljömotståndets svenska historia (utkast bokinledning)

Denna presentation utgår från ett utkast till inledningen på en bok om det svenska miljömotståndets historia. Boken argumenterar för att miljöfrågan under 1970-talet och framåt kom att skapa en ny konfliktlinje inom svensk politik som också kom att influera frågor bortom miljöskydd och föroreningar. Den svenska regeringens ambitiösa miljöpolitik i linje med nya diskussioner om resursuttömning, förgiftning och föroreningar samt den framväxande miljörörelsen skapade samtidigt en motrörelse. Till skillnad från den amerikanska motrörelsen kom den svenska att bli mindre konfrontativ, men ändock betydande. I boken argumenterar jag för att den svenska motrörelsens ansträngningar utgör en viktig delförklaring i den svenska politikens och ekonomins förändring efter 1970-talet. 

Kristoffer Ekberg är historiker och verksam vid avdelningen för humanekologi, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet.

Om händelsen:

16 september 2024 13:15 till 15:00

Plats:
LUX:332

Kontakt:
magnus.olofssonhist.luse

Spara händelsen till din kalender