Sök bland frågor


Se senast besvarade frågorna
Tidigmodern tid (1500-1800) #7260 Fråga Hur lyckades Francisco Pizarro med en handfull soldater besegrar
det mäktiga Inkariket?
Emy (17 år) - 2021-02-19 11:12:24
Svar Till en början var det inte så mycket en erövring som en kupp. Pizarro och hans män tillfångatog sapa inkan (inkakejsaren) Atahualpa och tog kontroll över centralmakten. Sedan blev de samregerande med nästa sapa inka. Där hade historien troligen slutat om inte spanjorerna fått enorm hjälp av sina bakterier och virus. Inom kort utbröt fruktansvärda epidemier som lamslog folket, som - till skillnad från européerna - helt saknade immunitet. Mikroorganismerna erövrade alltså inkariket å spanjorernas vägnar. I nästa skede kunde spanjorerna använda sina omfattande militära förstärkningar till att krossa det resterande motståndet.
2021-03-15 15:53:49 - DH
Medeltid #7266 Fråga Hej!

Jag undrar: är det inte en missuppfattning när det generellt ses som att "svenska" vikingar mestadels reste/härjade österut? 1) Det verkar som det på på otaliga runstenar omkring Stockholm/mälar-regionen beskrivs om resor västerut. Man hittar i regionen också fynd av bl a engelska biskopstavar. Jämte beskrivningar och fynd österifrån förstås. 2) Direkt geografiskt har fastlandet (utan att räkna med vikar/ fjordar/ öar) av vad som nu kallas Sverige en nästan 50 mil kust som vätter västerut. Jag har svårt att tänka mig att t ex Göteborgska vikingar mestadels reste österut. Och Stockholmsregionen, östkusten och Gotlänningar tycks enligt min uppfattning rest både väst och öst.
Fredrik (43 år) - 2021-03-03 13:13:56
Svar Det är delvis en missuppfattning. I synnerhet under decennierna kring år 1000 deltog många upplänningar bevisligen i vikingatåg mot England, och många invånare i dagens Sverige (även norr om Skånelandskapen) tjänade under Knut den store i England på 1020-talet. Västergötland var betydligt mer länkat till Nordsjön än till Östersjön, detta av lättbegripliga geografiska skäl.

Det är också ett missförstånd att danskarna inte seglade i österled. Vi har till och med runstenar som vittnar om detta intresse. En berömd sådan finns på Öland (Karlevistenen), som minner om en dansk vikingahövding som dött under en färd på Östersjön.

Samtidigt bör det framhållas att allt vi vet, både mot bakgrund av skriftliga källor och av arkeologiska utgrävningar, ger vid handen att det huvudsakliga verksamhetsområdet för vikingar från dagens östra Sverige låg på andra sidan Östersjön, i Gårdarike (Ryssland) och i Miklagård (Konstantinopel).
2021-03-15 15:49:41 - DH
1900-tal #7269 Fråga Hallå! jag har några frågor gällande andra världskriget.

Vad är Nazitysklands (Hitlers) mål med kriget och hur påverkar det hur konflikten utvecklas?

Vilka av Nazitysklands aggressioner under kriget är kopplade till deras ideologi?

Japan invaderar Kina redan 1937 (efter att 1931 ha ockuperat nordöstra Kina). Borde vi därigenom inte säga att andra världskriget inleds redan 1937?

Vad är Japans mål med konflikten?

Lista möjliga vändpunkter i kriget och lyft de två som ni anser viktigast.

Vilka händelser under andra världskriget anser du vara mest relevanta för det som händer efter kriget?

Varför och hur kriget kom att utkämpas kom i kombination med hur kriget föll ut och avslutades har fått konsekvenser för hur man i olika länder och kulturer talar om och berättar om kriget. Men också vilken vikt som läggs vid kriget i historieundervisning och forskning. Hur tror ni olika länder kan förhålla sig, exempel.karl (19 år) - 2021-03-09 10:39:01
Svar De här frågorna är typiska för många som kommer in till "Fråga en historiker", och vi brukar inte besvara dem. Orsaken är att det är uppenbart att frågorna är insända av elever, ofta på gymnasier, som har fått uppgifter att göra av sina lärare. Istället för att leta efter svaren på egen hand skickar de över dem till den här sidan, i förhoppningen att vi skall göra jobbet åt dem.

Det gör vi inte. Att frågorna nästan aldrig besvaras beror på att vi i så fall skulle motverka själva syftet med uppgiften, som ju går ut på att eleverna skall leta efter svaren på egen hand.
2021-03-15 15:43:45 - DH
Medeltid #7272 Fråga Hej

Jag skrev fel tidigare idag. Anna av Kiev, även Anna av Rus, Agnes av Frankrike var inte drottning av Frankrike 1066, bara fram till 1065, tror jag....efter vad jag läst på Internet

Hälsar
Staffan
Staffan (77 år) - 2021-03-14 10:20:17
Svar Jag missuppfattade föregående fråga till att syfta på Annas mor, som gick till historien som Anna av Ryssland (men som ursprungligen hette Ingegerd). Hennes dotter Anna blev mycket riktigt fransk drottning, gift med kung Henrik I, och hon fortsatte att utöva makt i egenskap av förmyndare efter dennes död 1060. Sedan hon några år senare gift om sig tycks hon dock ha mist sin maktposition. Det finns inga belägg för att hon skulle ha mött och influerat Vilhelm av Normandie.
2021-03-15 11:20:45 - DH
1900-tal #7257 Fråga Hej!
Kan man säga att Sun Yat-sen var kommunist? Han hade väl sympati för det som hände i Sovjetunionen, och hans politik genomsyrades såvitt jag vet också av socialism? Kan man då säga att Guomindang till en början också var ett socialistiskt parti, som Chiang senare ändrade på?
Yilun (22 år) - 2021-02-16 23:34:58
Svar Nej, Sun Yat-sen var inte kommunist. Faktum är att termen kommunist inte var färdigutvecklad på hans tid. Det vi idag kallar kommunism var då en av flera termer för vänsteridéer på det vidsträckta socialistiska trädet. Sovjetunionens ledare kallade sig länge bolsjeviker snarare än kommunister.

Vad Sun Yat-sens ideologi beträffar var den en blandning av allt möjligt: nationalism (västerländsk nationalism i kinesisk tappning), välfärdsreformer (med starka socialistiska inslag) och demokrati. Målet var att genomföra en politik som på sikt gjorde Kina till en demokratisk republik, men Sun kunde mycket väl tänka sig temporära avsteg från idealet på vägen till målet - till exempel en inledande fas av militärdiktatur.

Eftersom Sun Yat-sens grundläggande idéer kom att inspirera både Guomindang och kommunistpartiet blev han efter sin död en politiskt acceptabel gestalt för alla parter. Det är inte konstigt att hans minne har hållits i ära både i Beijing och på Taiwan.
2021-02-18 09:43:34 - DH
1900-tal #7254 Fråga Hej!

Hur påverkades utländska koncessioner i Kina, och utlänningar i allmänhet som befann sig i landet under andra sino-japanska kriget? Hur behandlades de av japanska styrkorna i ockuperade kinesiska städer?
Yilun (22 år) - 2021-02-11 18:00:01
Svar Till en början, mellan 1937 och 1941, hände inte mycket. Japanska trupper omringade de internationella koncessionerna (framför allt i Shanghai), men de intervenerade inte. Efter Pearl Harborattacken och krigsförklaringarna, som drog in den kinesisk-japanska kriget i andra världskriget, ändrades detta fullständigt: koncessionerna ockuperades och europeerna utsattes för samma diskriminering och usla behandling som japanerna utsatte kineserna för.
2021-02-12 10:20:08 - DH
Forntid och antik #7253 Fråga Vad är antika Kanaan för något och hur är det relaterat till hebréer?
Axel (18 år) - 2021-02-07 21:38:11
Svar Kanaan var den term fenicierna använde om sig själva. "Kanaaneerna" i Gamla testamentet var alltså ett semitiskt folk, närbesläktat eller identiskt med dem vi känner som fenicier, som levde i Libanon, Syrien och Palestina/Israel (huvudsakligen i kustbandet) samtidigt som andra folk gjorde sig gällande i inlandet (hebreer, moabiter, edomiter, med flera). Kanaaneerna skall inte blandas ihop med filisteeerna, som invandrade till sydligaste Palestina (ungefär där Gazaremsan ligger idag) på 1100-talet f.Kr.

När man i Bibeln talar om Kanaans land syftar man dock på hela området där Palestina/Israel ligger idag, både kustlandet och inlandet. Här rör det sig alltså om en geografisk term snarare än en etnisk.
2021-02-12 10:15:32 - DH
Allmänt #7238 Fråga Tittar man på gamla målningar på kungar, drottningar mm så har de ungefär samma utseende. Utstående ögon, långa raka näsor och liten mun. Såg alla så snarlika varandra?
Lena (50 år) - 2021-01-07 16:59:59
Svar Ja, ofta gjorde de det - i synnerhet om de var besläktade med huset Habsburg, vars ständiga kusinäktenskap resulterade i en degenererande inavel som är lätt att iaktta på porträtten.

Dock: i många fall rörde det sig inte om genetiskt betingad släktskap utan om mode, både konstnärligt mode (konstnärerna hade i uppdrag att avbilda sina objekt enligt fastställda mönster) och personligt mode (skägg, frisyrer m.m. var underkastade internationella trender, med följd att alla kungligheter avbildades på likartat vis).
2021-02-04 11:03:43 - DH
Medeltid #7243 Fråga Hej

Hur troligt skulle det kunna vara att "Anna av Kiev", när hon var drottning, träffade och råkade växla några ord med "Vilhelm Erövraren" före 1066 och /eller efter.

Vad kan de då ha pratat om, samtida eller gamla släktingar?

Undrar

Staffan Kvist

Staffan Kvist (77 år) - 2021-01-24 14:21:23
Svar I teorin är det fullt möjligt att de träffades, men i praktiken är det osannolikt. Anna (som egentligen hette Ingegerd Olofsdotter och kom från Sverige) bodde ju vid Dnepr i dagens Ukraina och var till åren kommen när Vilhelm började agera politiskt. Vilhelm bodde i Normandie, långt bort i Västeuropa.

Om de mot all förmodan träffades lär de inte ha haft svårt att hitta samtalsämnen. De var båda besläktade med stora delar av Nordeuropas kungliga aristokrati och hade antagligen velat utbyta tankar om de kungar och drottningar som intrigerade mot varandra vid Nordsjön och Östersjön.
2021-02-04 11:00:37 - DH
Forntid och antik #7248 Fråga Vilka var karthagerna ?
Huda (17 år) - 2021-01-31 14:26:31
Svar Karthagerna var ättlingar till fenicier, vilka hade seglat ut från sitt hemland (kustlandet i dagens Libanon och Syrien) för att handla och kolonisera i Medelhavsvärlden. De grundade flera små kolonier som senare blev viktiga städer, till exempel dagens Palermo på Sicilien och Cádiz i Spanien, men deras största och viktigaste koloni var Karthago i dagens Tunisien. På 300- och 200-talen f.Kr. härskade karthagerna över ett vidsträckt imperium vid västra Medelhavet, som när det var som störst omfattade stora delar av Nordafrika och Spanien. Slutet kom när romarna besegrade Karthago i tre krig, de tre "puniska" krigen ("puner" var romarnas namn på karthager).
2021-02-04 10:56:58 - DH