Visa alla poster

Antal träffar: 1047

Namn Ämne Ort Antal cirklar Start/slutdatum Visa
Säbyholmarna Säbyholmsprojektet, sockerbolaget, mjölkproduktion, säbyholmare, torpare, statare, lantarbetare, galizier, fackförening, Den vita piskan, Socker, svett och tårar Landskrona 1 1996 13
Metall avdelning 4 Arbetsförhållanden, arbetsmiljö, fackföreningar Malmö 0 1982 21
Kockumsknogaren samt Kockums och Kockumare Studiecirkeln "Gräv där Du står", Kockumsknogaren, Kockums och Kockumare, Kockums, Metallarbetarförbundet, metallarbetare, varvsarbetare, Malmö, Nagelapan. 1 studiecirkel. Malmö 1 1980 39
Landsverk Verkstadsindustri, tillverkning, Kockums Landskrona 0 2001 40
Fackligt arbete i basenheter inom sjukvården Basenhetsarbete, facket, sjukvården Kristianstad 0 1985 41
Starka män och modiga kvinnor ABF-projektet "Gräv där du står". Arbetarrörelse, lokalhistoria, arbetsförhållanden, Arbetarrörelsen i Örkelljunga, Arbetarrörelsens Arkiv i Örkelljunga. 1 studiecirkel. Örkelljunga 1 0 42
Skånska statare och lantarbetare berättar, Jord och fria fåglar, Sista striden det var samt Museum: Statarmuseet i Skåne Det skånska statare - och lantarbetarprojektet, Folkbildningsprojektet Statarliv i Skåne, Svenska lantarbetareförbundet, statarprojektet, ABF-Skåne, storjordbruk, torpare, statare, lantarbetare, galizier, arbetsförhållanden, facklig kamp, statarbostäder, utställning "Statarliv i Skåne" samt teater. Nio orter i Skåne 10 1982 43
Va´har harrn me´mina arbetare å göra? Om arbete, kultur och facklig strategi bland lundatypograferna under 100 år, En typ bland typer i Lund. En livslinjestudie av en lundatypografs liv i helg och söcken 1893 – 1983 samt Gamla typer och nya produktionsförhållanden "Forskningscirkel om lundatypografernas historia", Grafiska fackföreningen i Lund, typografer, arbete i tryckerier, typografkultur. 1 cirkel. Lund 1 1983 44
Möllevången i våra hjärtan. En berättelse i ord och bild. Möllevångens historia från 1900 till 1980-talet, Malmö, stadsdelen Möllevången, lokalhistoria Malmö 0 1983 45
Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet (Skromberga Akademis forskningscirkel) Skromberga, Ekeby, gruvsamhälle, fabriksarbete, ungdomskultur, Skromberga Akademis forskningscirkel. Ekeby, Skromberga 1 2008 46
Gårdarna i byn Lokalhistoria Glumslöv 0 1985 47
SIF-klubben på Kockums 0 1987 48
LO-sektionen i Malmö 75 år LO, jubileum Malmö 0 1987 49
Sinnessjuk i folkhemmet St Lars, Lunds hospital Lund Lund 0 1987 50
Så var det i Vrigstad på 1940-talet Lokalhistoria, hembygd, torv, kol, kolare, beredskap, beredskapsminnen, ABF, PRO. Vrigstad 2 1994 752
Össjö 0 0 52
Smedernas yrkesklubb i Malmö 1896-1998 Yrkesklubb, smeder, sektion 6, fackliga organisationer Malmö 0 0 53
Historik över Oxelösunds två Sinterverk Industrihistoria, sinterverk, järnverk Oxelösund 0 1997 226
Statarnas historia Statare och lantarbetare, förbundstidningen Lantarbetaren Torup 0 1994 55
Yrkesmän. Litografer i Lund 1940-1972 Fackföreningshistoria, arbetets kultur, lokal industrihistoria Lund 0 1998 56
Hjärups socialdemokratiska kvinnoklubb 1950-1970 Politisk lokalhistoria, genushistoria Hjärup 0 2009 57
Så jobbade vi på slakteriet i byn 1974-2008. Ett industriarbetes historia berättad av före detta anställda på Scan i Kävlinge Slakteri, Scan, Livsmedelsarbetare, lokal industrihistoria, ABF. Kävlinge 1 2009 58
Svenska kvinnors vänsterförbund i Lund Politisk lokalhistoria, genushistoria Lund 0 2009 59
Klostergården - ett bostadsområde i miljonprogrammets anda? Bostadsplanering, bostadsområdet som social arena Lund 0 2009 60
ABF Skåne 1920-2010. En jubileumsbok ABF:s regionala historia i Skåne. 1 forskningscirkel. Landskrona 1 2010 61
Slaktandets epok - Ett skånskt andelsslakteris uppgång och fall 1908-1991 Tomelillaslakteriets historia 1906-1991, Arbetsförhållanden, arbetsmiljö, slakteri. 1 forskarcirkel. Tomelilla 1 1997 62
Stenhuggarna i Skrea Stenbrytning, facklig verksamhet, stensättning, utställning, Gräv där du står, ABF. Skrea 1 1984 63
Från stock till färdig produkt under 1900-talet Nybro, träindustri, sågverk, fackförening Nybro 0 1983 64
Rundvik - från fiskeläge till industrisamhälle Sågverksindustri, fackföreningsrörelse, lokalhistoria Rundvik 0 1985 65
Kålaboda förr och nu Bygd i förvandling, lokalhistoria Kålaboda 0 1977 481
Våra år på Saab Scania Saab Scania, Linköping, fackliga organisationer Linköping 0 1983 67
Minnen från Bruket - Örebro Pappersbruk 80 år Örebro Pappersbruk Örebro 0 1979 68
Curhus och Lazarett under 1800-talet i Westervik Västerviks sjukhus Västervik 0 0 70
Potellebruket i Glasriket Alsterbro Glasbruk Studieprojektet "I Glasriket" - Människan-miljön-framtiden, Glasbruk, brukssamhälle, glasbruksarbetare Alsterbro 0 1979 69
Folkrörelser och folkliv i Hörnefors Studiegruppen ''Hörnefors Arbetarrörelse'', Folkrörelse, Västerbotten, historia Hörnefors 1 1979 71
Arbetarrörelsen i Torslunda Arbetarrörelse Färjestaden 0 0 72
Så varé då: minnen från hälso- och sjukvården i Nordmalingsbygden Sjukvård, Projektet ''Bygden Berättar'' Nordmaling 0 0 476
Soutujärvibygden Bygdehistorier och berättelser Bygdehistoria Soutujärvi 0 1990 74
I skenet från en glasugn - Åfors glasbruk och samhälle 1876-1978 I Glasriket-Människan-Miljön-Framtiden, Glasbruk, glasindustri, historia, Åfors, studiecirjkeln "Glasriket", ABF. Åfors 0 1978 75
Det brann en eld en gång, Om Åseda och andra nedlagda glasbruk Glasriket, Åseda glasbruk, Glasbruk, brukssamhällen, historia, Småland Åseda 0 0 76
Ett samhälle kring hyttan - Rosdala Glasbruk i Norrhult 1895-1980 Glasbruk, brukssamhälle Rosdala 0 0 77
Arbetarrörelsens historia vid Sölvesborgs varv Studiecirkeln "Arbetarrörelsens historia vid Sölvesborgs varv", boken "En historia om arbete och arbetare vid Sölvesborgs varv", Sölvesborgs varv 1891-1981, Arbetarrörelse, Varvsindustri. 1 studiecirkel. Sölvesborg 1 1982 79
Skruv En bygd - ett hantverk I Glasriket - människan-miljön-framtiden, Glasbruk, historia, glasbruksarbetare, brukssamhälle, , Lessebo, Småland Skruv 0 1981 80
Glas - Kultur - Samhällsdaning 120 år i Hovmantorp I Glasriket, Glasbruk, historia, Lessebo Hovmantorp 0 1978 81
Liv och arbete under 90 år vid Johansfors I Glasriket, Glasbruk, glasindustri, brukssamhälle Johansfors 0 1979 82
Orreforsaren i Glasriket I Glasriket, människan-miljön-framtiden, Glasbruk, historia, brukssamhälle Orrefors 0 1979 83
Stureby - historia och framtid Samhällshistoria, lokalhistoria Stureby 0 1981 84
En studiecirkel berättar - IFÖ Kampri AB Mörrum Kamratförening IFÖ Sanitär AB , Arbetsplatsdokumentation Mörrum 0 1981 85
Glasbruksliv i Målerås - i fäders land, i eld och brand, där formas glas med säker hand I Glasriket, Glasbruk, historia, brukssamhälle Målerås 0 0 86
Järn, trä, glas och sedan... Flygsfors Glasbruk 1888-1979 I Glasriket, Glasbruk, historia, brukssamhälle, Småland Flygsfors 0 0 87
Det var en gång ett brukssamhälle - Flerohopps Glasbruk 1892-1960 Glasbruk, historia, glasbruksarbetare, brukssamhälle Flerohopp 0 0 88
Från fönsterglas till småglas - Gullaskrufs Glasbruk 1893- Glasbruk, historia, Småland, glasbruksarbetare, brukssamhälle Gullaskruv 0 0 89
Lindefors - Strömbergshyttan 1876-1979 I Glasriket, Glasbruk, historia, glasbruksarbetare, brukssamhälle Strömbergshyttan 0 1978 90
Hur arbetarrörelsen kom till Skelleftebygden Minnen och miljöer 1900-1935 Projekt: "Hur arbetarrörelsen kom till Skelleftebygden Minnen och miljöer 1900-1935", även kallad "Arbete och arbetarrörelsen i Skellefteå" Arbetarrörelse, samhälle, ABF. Skellefteå, Bureå, Boliden, Jörn, Skelleftehamn, Ursviken, Byske, Ersmark, Hej, Lövånger, Åbyn och Östanbäck. 29 1975 91
Från gruvort till förort, Arbete och liv i Kantorp och Sköldinge 1850-1978 Gruvbrytning, samhällsskildring, lokalhistoria, teater Sköldinge 1 1978 92
Värmland förr och nu 1981 - Bergslagsbygd i förvandling Gruv- och bruksbygd, samhällsutveckling Filipstad 12 1978 93
Fårbo - ett blomstrande samhälle Lokalhistoria, industri, samhälls-service, handel, föreningar Fårbo 0 0 94
Så minns vi Grytgöl - en studiecirkel berättar Lokalhistoria, bruksorter, historia Grytgöl 0 1982 98
Gamla Mjölby (del 1,2,3) : Mjölbybor berättar Lokalhistoria, bygdehistoria, hembygdshistoria, ABF Mjölby 0 1986 99
Ett glasrike i Glasriket I Glasriket-Människan-Miljön-Framtiden, Glasbruk, Älghults socken, Älghult Älghult 0 1979 100
Bohus-Björkö Mer om öns historia Båtar, fiske, yrkesfiskare, hamn, Vuxenskolan, hembygd, Vuxenskolans hembygdsstudiecirkel "Fiske och fiskebåtar på Björkö och dess historia". Bohus-Björkö 1 1983 642
Hemma på Kosta Glasbruk, I Glasriket Kosta 0 1979 102
Högsjö och dess innevånare - Arbete och leverne Arbetsförhållanden, föreningsliv, lokalhistoria, arbetarrörelse, fackliga organisationer, järnbruk Högsjö 0 0 103
Generationers arbete på Boda Glasbruk Glasbruk, glasbruksarbetare, brukssamhällen, I Glasriket Boda 0 0 104
Kommunal i Eskilstuna - 80 år med kommunal 32:an Kommunal verksamhet Eskilstuna 0 1987 105
En gång Bergdala-alltid Bergdala Glasbruk, glasbruksarbetare, brukssamhällen, Bergdala glasbruk, I Glasriket Bergdala 0 1979 106
Rejmyre - utpost i Glasriket Glasbruk, I Glasriket Rejmyre 0 1979 107
Ekenäs: Vi som försvann...Lindshammar: Vi som är kvar... Glasbruk, glasbruksarbetare, brukssamhällen, I Glasriket Ekenäs och Lindshammar 0 0 109
Gräv där du står 1978-1979 och Gräv där du står Malmberget Del 2 Lokalhistoria, gruvhistoria, ABF. Malmberget 1 1978 110
Sankta Gertruds Sjukhus - ett samhälle i samhället Sjukhus, psykiatri Västervik 0 1979 111
Cement: Stora Vika - industriort i folkhemmet Tillverkningsprocess, fabrik Stora Vika 0 0 480
Labby såg 1910-1965 Sågindustri, Harsböle Labby 0 1997 112
Kvinnors Erfarenheter: Manliga industriarbetsplatser - kvinnliga arbetare Fem gräv-rapporter Svensk industri, könsdominerade arbetsplatser, "Kvinnorna på Svenska Rayon AB", "I väntan på kvinnorna? En rapport om kvinnors historia i bageriindustrin", "Några gjorde hålen. En berättelse om kvinnor i Scanias gjuteri", "Kvinnorna på Forsviks skogar", "Kvinnorna forcerar fabriksgrindarna på Hallsta pappersbruk". Fem gräv-rapporter (cirkelverksamhet är tveksam!) Stockholm 5 0 113
Dom kallar oss Pukebergarna Glasbruk, glasbruksarbetare, brukssamhällen, I Glasriket Pukeberg 0 0 114
2:an i Timsfors och minnen där omkring Pappersindustri, pappersbruk Timsfors 0 1983 116
Tjejerna på tvätten - om arbetsorganisation, arbetsmiljö och möjligheten att påverka Tvätteri, arbetsmarknad kvinnor, arbetsmiljö 0 1982 117
Glasfolket - Buteljglasbruket i Hammar 1854-1930 Glasbruk Hammar 0 1980 118
Nybyggarna runt Storforsen - En studie av kolonisationsförloppet i delar av Pite älvdal Bygdehistoria, hembygdshistoria, nybyggare, nybyggarliv, jordbruk, samer Älvsbyn 0 1984 119
Sagoslottet - En dokumentation av liv och arbete vid Djurö Kvarn Samhällsskildring, industrihistoria Norrköping 0 1978 120
Värmdö Arbetarekommun 60 år Kommunhistoria Värmdö 0 1979 121
Trygga jobben - Höganäs AB Fack, keramer, högtemperaturkeramer, "Trygga jobben", Fabriks. Höganäs 1 1983 1131
Gammelgården Myckelgensjö Lokalhistoria, hembygd, kornodling, bygdespel, teater, Länsmuseet Murberget, jordbruk, skogsbruk, hushållsskötsel. Flera studiecirklar. Myckelgensjö 0 1991 1132
Boken om vår by Bengtsheden Fäbodkulla, arbetsdag, skogsbruk, kolare, kolning, flottare, flottning, Studieförbundet Vuxenskolan. Bengtsheden i Svärdsjö 1 1988 1133
Malmmetallurgin behövs i Domarvet! Stoppa Wahlströms skrotning av svenskt handelsstål Svensk industri, handelsstål, En dokumentation från cirkeln "Gräv där du står" Borlänge 0 0 123
Folkets Hus och Folkets Park i Jönköpings kommun Folkets Hus-, Folkets Park-rörelser, arbetarrörelsen, kulturliv Jönköping 0 2002 124
Drängen blir arbetare - Brevbärare i Södertälje 1860-1930 Postverket, lokal posthistoria, brevbärare Södertälje 0 1981 125
Axplock ur Sköndals historia Lokalhistoria Stockholm 0 1977 126
Varvsminnen från Lödöse, en studiecirkel Varvsminnen, varvsfolk. 1 studiecirkel. Lödöse 1 1999 127
Byggarbetares memoarer Arbetsvillkor, levnadsförhållanden, byggnadsarbetare, arbetarminnen Umeå 0 1984 128
Sextio år av facklig verksamhet i Laisvall 1941-2001 Gruvdrift Laisvall 0 0 129
Metallfolk 100 år 1890-1990 Fackföreningshistoria, Metallfolk avd. 23 100 år Eskilstuna 0 0 130
Petsmo- en annorlunda österbottnisk by (Studiecirkeln "Bygd i förvandling") Jordbruk, Petsmo såg Petsmo 1 1975 568
Blankaholm och Solstadström Veteranstudier om svunnen tid och nutid ("Gräv där Du står-cirkeln") Såg, sågverk, gruvdrift, koppargruva, Solstads gruva, Bredglo gruva, Gladhammar gruvor, HyttanSolstadströms Glasbruk, Flottning, Kolning, Posten, Fackförening Blankaholm 1 1983 569
Varvsgjutarna Varvsgjutare, samhällsutveckling, socialpolitik Göteborg 1 1981 132
Det stora äventyret - Gjutarnas historia Varvsgjutare, samhällsutveckling, socialpolitik Göteborg 0 0 133
Falkenbergs Varv AB 1946-1988 - Historik Falkenbergs Varv Varvsindustri, lokalhistoria, fackligt arbete. 1 studiecirkel. Falkenberg 1 1992 134
Hjo Mekaniska Verkstad Sotebo 1887-1989 Mekanisk verkstad. 1 studiecirkel. (Tveksamt om det var en studiecirkel) Hjo 1 0 135
Gusum i mitt hjärta Bruksindustri, intervjubok, skrivarcirkel. 1 cirkel. Gusum 1 2003 136
100 år med Bastuträsk samhälle Lokalhistoria, hembygd, hembygdshistoria, rallare, rallarliv, järnväg, baningenjör, banvakt, post, politik, arbetarkommun, socialdemokrati, fack, fackförening, Studiegruppen 100 år. Bastuträsk i Norsjö kommun 1 1989 985
Avdelning 30 110 år, Historie 1996-2006 Metall, industrifacket, verkstadsklubb, Metalls Avdelning 30 Södertälje 110 år 1 cirkel. Södertälje 1 2006 138
Verkstadsklubben 1940-2000 Saab AB Linköping Verkstadsklubb, flygplansindusti Linköping 0 2000 139
Verkstadsklubben Saab-Scania 50 år Verkstadsklubb, flygplan, flygplansindustri. Linköping 1 1990 140
Djupt i Garpeberget Gruvarbetarnas fackliga historia Gruvindustri, facklig historia Garpenberg 0 2005 141
Metall avdelning 100 Ludvika 1901-2001 Fackligt arbete, facklig historia Ludvika 0 2001 142
Metall avd.70 Ronneby 100 år 1906-2006 Metall, jubileum, facklig historia Ronneby 0 0 143
Röster från gropen Metall, fackligt historia, jubileum Hofors 0 2006 144
Vi väljer vår framtid. Metall avdelning 123 Avesta 1904-2004. Metall, facklig historia, jubileum Avesta 0 0 145
Metalls avdelning 330 Lenhovda Gräv där du står, metall. 1 studiecirkel. Lenhovda 1 0 146
Metalls avdelning 272 Norrhult Metall Norrhult 0 0 147
Metalls avdelning 203 Hovmantorp Metall Hovmantorp 0 1994 148
Finska arbetare minns och berättar Fackhistoria, Volvo, invandrare Göteborg 2 2003 149
Spånor Minnen från 90 år med Metall i Skövde Fackförening, Metall, jubileum. 1 studiecirkel. Skövde 1 0 150
Kvinnor tar plats - Arbetsmarknad och industriarbete på 1900-talet Projektet "Manliga industriarbetsplatser - kvinnliga arbetare", svensk industri, könsdominerade arbetsplatser. 1 studiecirkel. Stockholm 1 2001 151
Metall i Enköping 100 år Svensk industri, jubileum. 1 cirkel (arbetsgrupp). Enköping 1 0 152
Varför blev det så här? - dokumentär om Tidaholmsverken Industrihistoria Tidaholm 0 1993 153
Löneslavar och medarbetare - 100 år med Metalls avdelning 42 Köping Jubileumsskrift, Metall Köping 0 0 154
Uddevallavarvet 1946-1986 - En dokumentation om varvet och dess historia Cirkel: "Uddevallavarvet 1946-1986 - En dokumentation om varvet och dess historia", Varvshistoria, fackligt arbete. 1 cirkel Uddevalla 1 2005 155
Metallarna i Torshälla Metall. 1 studiecirkel. Torshälla 1 1984 157
Metall avd 66 Eslöv 100 år Metall, jubileum. Eslöv 1 1992 158
Vigge En by i förvandling (Studiecirkeln "Bygd i förvandling") Jordbruk, skogsarbete, hantverk, industri Vigge 1 0 567
Under årens lopp...samtal med några som varit med Fackförening, jubileum, SIF´s 75 års jubileum 1995 0 1991 160
Skromberga Socialdemokratiska Kvinnoklubb 100 år Politisk historia, kvinnoföreningar Ekeby 0 2007 161
En 75:a Skåne - Krönika om fackligt arbete Fackligt arbete, Hotell- och Restaurangpersonals förbund Malmö 0 1988 162
Göteborgs Smidesarbetares Yrkesklubb 1897-1987 Metall, jubileum, fackföreningshistoria Göteborg 0 1987 163
Tur och retur på minnenas spår Intervjubok, järnvägsanställda Lund 0 1995 164
Metall Från världskrig över metallstrejk till full sysselsättning Metall, lokalhistoria, fackförening, Metall 1942-1951 Landskrona 0 1981 165
Glasfolket del II; Buteljglasbruket i Hammar 1931 - 1992 Glasbruk, Buteljglasbruket i Hammar 1931 - 1992 Hammar 0 1990 166
Norrbotten berättar 1-2 Bygd i förvandling, TRU:s studiematerial, över 500 studiecirklar med över 5000 deltagare, lokalhistoria Flera orter i Norrbotten 500 1973 482
Hörneforsbygden och brukens historia Bygd i förvandling, bygdehistoria, brukshistoria, lokalhistoria, PRO Hörnefors 0 1978 168
Från Patronvälde till MBL Svenska metallindustriarbetareförbundet Avdelning 132, Avdelningshistoriker, Fackliga organisationer , Metall avd. 132 Fagersta Fagersta 0 1979 169
Där papper formas - om ett pappersbruk och dess människor Pappersbruk, brukshistoria, Emsfors Påskallavik 0 0 170
Skene blir industrisamhälle Textilindustri, socialhistoria Skene 0 0 171
Personal i cirkel Målarförbundet Stockholm 0 0 172
Tegelbruksarbetare i Sörmland Arbets- och levnadsförhållanden, Sköldinge, Valla, tegelbruk Sköldinge 0 1979 173
Ryningsnäs Gods - torparnas och statarnas historia Statare, torpare, Cirkeln Stiga vi mot ljuset Mörlunda 0 1979 175
Eskilstuna i våra hjärtan (första till sjätte boken) Eskilstuna, lokalhistoria Eskilstuna 1 1997 176
Där skepp bygges... - en utställning om Oskarhamns Varv och dess arbetare Varvsindustri, facket, företagsnämnden, yrkesutbildning, Där skepp bygges Oskarshamn 0 0 177
Krutgummorna på ''Smäll ååv'' - en dokumentation om vardagen på och omkring ''Sör Nävde pressfabrik'' 1911-1946 Sprängämnesfabrik, arbetsförhållanden, Krutgummorna på ''Smäll ååv'' Avesta 0 0 178
Invandrarnas betydelse för industrin i Trollhättan Invandring, Drömmen om ett bättre liv Trollhättan 0 0 179
Hyttbyggare - från kolugnar till lastbilshytter Industrihistoria, arbetarhistoria Oskarshamn 0 0 180
Röda fanor, kaffe med dopp och husarer: om lockouten i Lomma år 1889 Lockout, Lomma Arbetareklubb, Lockouten i Lomma år 1889, Politisk strid, lockout, samhällsskildring, arbetarhistoria, arbetarrörelse Lomma 0 1988 181
Av kamplust och gott mod: verkstadsklubben 1900-1980: Metallverken Västerås Fackförening, Metallverken, Verkstadsklubben 1900-1980 Metallverken Västerås Västerås 0 1979 182
Bruket, Folket, Folkrörelserna i Munkedal Brukshistoria, folkrörelse Munkedal 0 1990 183
Wermbohls Bruk - Liv och arbete vid Wermbohls Bruk 1871-1981. Från godsägarvälde till fackförbundsägande Arbetslivshistoria, kulturhistoria Katrineholm 0 0 184
Blomstermåla från förr - till nu: En dokumentation om Blomstermåla 1900 - 1984 Arbetslivshistoria, fack, fackförening, industri, ABF. Blomstermåla 1 1982 185
Gjutarminnen från Katrineholm Arbetslivsminnen, arbetslivshistoria Katrineholm 0 1980 186
Ulriksfors Arbetarhistoria Arbetslivshistoria, lokalhistoria Ulriksfors 1 1985 187
Nykvarnsboken Boken om Nykvarn - samhället som Gud hade glömt. Brukshistoria, arbetslivshistoria, pappersbruk, kvinnor, kvinnohistoria, fack, fackförening, kvinnoklubb, teater, arbetarspel, arbetarteater, studiematerialet "Stiga vi mot ljuset", ABF. Nykvarn 1 1980 189
Stenindustrins historia i Örkened åren 1890 - 1980 Stenindustri, hembygdshistoria, ABF. Örkened 3 1978 190
Arbetarrörelsen i norra Halland 1900-1939 Arbetarrörelse, partiorganisation Göteborg 0 1979 203
Koskullskulle 1987-1982 Ett grupparbete Lokalhistoria, bygdehistoria Koskullskulle 0 0 204
Jag kan berätta! Arbetarminnen från gamla tiders Sverige Arbetarminnen, intervjubok, samhällshistoria Stockholm 0 0 355
Bruket - Arbetsplats och samhälle: Dokumentation Hälleforsnäs Brukssamhälle, bruksort, brukshistoria, lokalhistoria Hälleforsnäs 1 1984 474
Vid kanten av Gropen: Människors upplevelser av att bo i Malmberget idag Intervjubok, dokumentationsprojekt, samhällsskildring Gällivare 0 0 475
Nävekvarns bruk Gjuteri, metall Nyköping 0 1980 207
ABF:s studiehem i Ramnäs och historik från bygden Bygdehistoria, lokalhistoria Ramnäs 0 1980 209
Minnen och fakta från gruvan - Zinkgruvan från sent 50-tal till tidigt 90-tal Zinkgruvan, Vieille-Montagne Örebro 0 1995 210
Fridafors - Samhället vid vattenfallet Lokalhistoria, industrisamhälle, brukshistoria Fridafors 0 1983 211
Konsum i "glasbygd" Kooperation, glasbygd, folkrörelse Rejmyre 0 1980 212
Nissaström Bruket - Bygden Lokalhistoria, bygdehistoria, flottning, flottare, såg, sågare, papper, pappersbruk, kolkörning, post, fack, fackförbund, ABF. Nissaström 2 1995 213
Vårdsbergsbor berättar Lokalhistoria, hembygdshistoria, jordbruk, jordbrukare, bonde, slakt, slaktare, dosmakare. Vårdsberg 1 0 753
Skandiaverken 1899 - 1984 Cykelverkstaden som blev motorindustri Industrihistoria, motorindustri, facklig historia, verkstadshistoria Lysekil 0 1985 215
Folkforskningsprojektet: Svartvik ett studiecirkelarbete våren 1990, En resa genom tid och rum Borgsjö socken 1992 och Lögdö en bruksmiljö i Timrå kommun Sulfitfabrik, fabrik, såg, sågverk, kvinnor, kvinnoarbete, AFFAS, hembygdshistoria, pärlfiske, forbönder, Studieförbundet Vuxenskolan. Svartvik, Lögdö och Borgsjö 3 1990 217
Arbetarrörelsen i Tidaholm Arbetarekommun, fackförening, arbetarrörelse Tidaholm 0 0 218
Falkenberg i backspegeln - Från kol till olja Kolimport, lokalhistoria Falkenberg 0 1994 219
Arbete, påverkan och livskvalitet Rapport från en forskningscirkel i samarbete mellan Fabriksarbetareförbundets avd 1 i Helsingborg och Lunds universitet Forskningscirkel, Fabriksarbetareförbundet avd 11, Lunds universitet, arbetsorganisation, arbetsmiljö, påverkansmöjligheter, Alfa AB, Forskningsrapport, arbetslivsforskning Lund 1 1987 333
Granvattnet - Säsongernas festsensation Dansbana, musiker, artister Bjärke 0 0 227
Vartofta arbetarekommun 1912-1982 Arbetarekommun Vartofta 0 0 231
Sköldingeliv Folkets Hus, Malmgården, café Sköldinge 0 0 228
Glasverket i Oxelösund 1928-1970 Glasverk Oxelösund 0 0 229
Hembiträde i Nyköping : 1930-1960 Hembiträde, förening Nyköping 0 1986 232
Hus och människor i Svartvik under fabrikstiden Svartvik 0 0 233
Produktion och arbete i den tredje industriella revolutionen. Tarkett i Ronneby 1970-2000, Växjö 2004 Arbetsprocess, arbetsorganisation, arbetsledning, lean production, globalisering, IT, målstyrning, motsägelsefulla klasspositioner Ronneby 1 2002 234
Tegelepoken i Heby - Berättelser kring den uppländska leran Tegelbruk, tegelindustri, tegelarbetare Heby 0 1983 235
Gullberna sjukhus, 30 år av ett mentalsjukhus historia 1950-talet till 1980-talet Gullberna, sjukhus, Karlskrona, mentalsjukhus, historia, ABF Karlskrona 0 1991 236
Tegelbruk i Falkenberg Tegelbruk, tegelindustri, tegelarbetare Falkenberg 1 1989 237
Järnvägar och järnvägare Järnväg, järnvägsindustri, järnvägsarbetare Göteborg 2 1989 238
Berättelser om finländarna i Norberg 1944-1986/ Kertomuksia Suomalaisista Norbergissa 1944-1986 Finländsk arbetskraft, finska föreningen Norberg 0 1985 240
Från rotegång till socialtjänstlag - Några glimtar från fattigvården i Lomma under 100 år Fattigvård, fattighjälp, åldringsvård, historia, arbetslöshet, socialhjälp Lomma 0 1983 241
Murvel eller riddare av det fria ordet Journalistarbete, journalist, journalistförening Malmö 0 1985 242
Öresundsvarvet, Landskrona Varvsindustri, varvsarbetare Landskrona 0 1982 243
Gamla arbetsplatser i Landskrona Gamla arbetsplatser Landskrona 0 1990 244
Kvinnokraft - Om kvinnor och barn i stenhuggarsamhället Vånevik på 20-30-talen Vånevik, stenhuggare, ABF Vånevik 0 1990 245
Månsbo - en 100-årig industriepok Månsbo, industri, Avesta, Kemisk industri, ABF Månsbo 0 0 246
Järvsö sjukhus / Lillälvsgården - Historien om ett sjukhus åren 1941-2000 Järvsö sjukhus, Lillälvsgården, spetälska, psykiatri Järvsö 0 1997 247
Oslättfors - En beskrivning av bruket idag och dess nära förflutna Oslättfors, bruk, järnbruk Oslättfors 0 1976 248
Spegling i en skärva - ABF-bibliotekets uppkomst, utveckling och avveckling i Malmberget Malmberget, ABF, bibliotek Malmberget 0 0 249
Brandväsen i Vrigstad - Från Brandkår Till Räddningskår 70 år Brandväsen, Vrigstad, brandkår, räddningskår, ABF Vrigstad 0 1992 250
Några gamla industrier i Hamrånge - En redovisning i industridokumentation Hamrånge, industri, studieförbundet vuxenskolan Hamrånge 0 1978 251
Arbetsmiljö och Vårdkvalitet - Rapport från en forskningscirkel - strategicirkel - i samarbete mellan TCO-distriktet i Malmöhus län och Lunds universitet Arbetsmiljö, vård, Malmö, arbetslivsfrågor, TCO Malmö 0 1988 252
Som byggt av tusen händer - Arbetsliv på Rönnskär 1930-1950 Rönnskär, smältverk, Skellefteå Skellefteå 1 1985 253
Sösdala - Vår hembygd - Köpmän, hantverkare och industrier i stationssamhället Sösdala, köpmän, hantverkare, hembygdshistoria, stationssamhälle, industriort Sösdala 0 1990 255
Kockums med våra egna ord, Kockums marina fartyg, Vårt Kockums och Kockums på spåret Varvshistoriska Föreningen i Malmö, studiecirkeln "Kockums som jag minns", Kockums, varv, varvsarbete, varvshistoria, tillverkning, järnvägsvagnar, "gräv-där-du-står" och ABF. Malmö 2 1989 256
Maskinveteraner berättar - Minnesbilder från enreprenadmaskinernas tidiga år i Pitebygden. Piteå, maskiner, grävmaskiner, traktorer Piteå 0 1996 257
Fisket - en berättelse om personer, båtar och verksamhet på ön Öckerö Öckerö, fiske, båtar Öckerö 0 1994 258
Kopparhyttorna längs Rogsån - Falumalmens förädling i Österå bergslag. - Teknik och människor Falun, Falu gruva, kopparhyttor, gruvnäring, gruva Falun 0 1986 259
Småskrifter om Hälleforsnäs 1 - Hälleforsnäs bruks historia Hälleforsnäs, bruk, kärnmakeri, gjuteri, ABF Hälleforsnäs 0 0 260
Småskrifter om Hälleforsnäs 2 - Arbetet vid bruket Hälleforsnäs, bruk, kärnmakeri, gjuteri, ABF Hälleforsnäs 0 0 261
Småskrifter om Hälleforsnäs 3 - Samhället Hälleforsnäs Lokalhistoria, hembygdshistoria, arbetarnas liv, samhälle, "Gräv där du står, studiecirkeln "Dokumentation Hälleforsnäs", Flens ABF. Hälleforsnäs 1 1983 262
Småskrifter om Hälleforsnäs 4 - Kommunikationer och handel Hälleforsnäs, ABF, arbetarnas liv, kommunikation, handel Hälleforsnäs 0 0 263
Husrannsakan hos chefen - och andra Handelsberättelser från Malmö Malmö, handels, Arbetarrörelsens arkiv i Malmö, Handelsanställdas förbund Malmö 1 2000 264
Planglas - En bok från föreningen Glas i Hovmanstorp Planglas, glas, Hovmanstorp, Småland Hovmanstorp 0 2009 265
Hård var striden - arbetarminnen från Bräckebygden Del 1 1850-1920 Bräckebygden, Bräcke, arbetarminnen, Föreningen Bräcke arbetarehistoria Bräcke 0 1980 266
Hård var striden - arbetarminnen från Bräckebygden Del 2 1920-1950 Bräckebygden, Bräcke, arbetarminnen, Föreningen Bräcke arbetarehistoria Bräcke 0 1980 267
Bland blommerskor och tefatsfantomer - Minnen från tillverkningen vid Gustavsbergs porslinsfabrik Gustavsberg, porslinsfabrik, porslin, tillverkning, Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner Gustavsberg 0 2003 268
Arbetslivet vid Robertsfors sulfitfabrik åren 1904-1948 (Studiecirkeln "Arbetslivets Historia") Studiecirkeln ''Arbetslivets historia'', fabrik, produktionsförhållanden, arbetsvillkor, fackförening Robertsfors 1 0 477
Boken om Rejmyre, del 1 (Tiden före 1926) Glasbruk, lokalhistoria Rejmyre 0 0 478
Boken om Rejmyre, del 2 (Tiden efter 1926) Glasbruk, lokalhistoria, projektet Ett 1900-tal, ABF. Se även post "Ett 1900-tal Ett sekel i Finspång". Rejmyre 2 0 479
Glas och sten i Linnébygden - Älmhult och Eneryda Älmhult och Eneryda, glasbruk, ABF Älmhult och Eneryda 0 1979 270
Under pressarfoten - Historik över Beklädnadsindustrins uppgång och fall i Skövdetrakten Skövde, beklädnadsindustri, skrädderi, väveri, syfabrik Skövde 0 1979 271
Byggnadsarbetarnas "historia" på Helgehandsholmen 1890-1906 Byggnadsarbetare, historia, Helgehandsholmen Stockholm 0 1982 272
Hård var striden - arbetarminnen från Bräckebygden Del 3 1950-1987 Bräckebygden, Bräcke, arbetarminnen, Föreningen Bräcke arbetarehistoria Bräcke 0 1980 273
Transportfolket - en historisk återblick på 1900-talet Transport, transportarbetare, Svenska Transportarbetareförbundet Norrköping 1 2000 278
I position - 75 år med svensk flygtrafiktjänst Flygtrafik, LFV, Luftfartsverket, flygledning, flygvapnet 0 2006 279
Verkstadsminnen - Berättelser ur verkligheten del 1 Motala, verkstad Motala 0 0 280
Verkstadsminnen - Berättelser ur verkligheten del 2 Motala, verkstad Motala 0 0 281
Verkstadsminnen - Berättelser ur verkligheten del 3 Motala, verkstad Motala 0 0 282
Verkstadsminnen - Berättelser ur verkligheten del 4 Motala, verkstad Motala 0 0 283
Verkstadsminnen - Berättelser ur verkligheten del 5 Motala, verkstad Motala 0 0 284
Arbete och liv i Rosenfors 1802-1980 : brukssamhälle i förvandling Rosenfors, bruk, masugn, järnbruk, metallarbetare, gjutare, träarbetare, ABF Rosenfors 0 0 297
SAAB-Minnen Verkstadsklubb, flygplansindustri Linköping 0 1988 288
Arbetsminnen i Skåne Industrihistoria, lokalhistoria Svedala 0 0 289
Kvinnorna på Skega Industrihistoria, kvinnliga industriarbetare, gummiindustri Ersmark 0 1996 290
Svenska industriminnen - Erfarenheter av utveckling och samverkan LM Ericsson och LM-staden, Pythagoras motorfabrik, Smalspårsjärnvägen Västervik–Hultsfred, Karlskrona varv, Grimetons radiostation, Sjuhäradsbygdens textilindustri, Fall- och slussområdet i Trollhättan, Norbergs bergslag, Frövifors pappersbruk, Falu gruva och Kopparbergslagen, Ådalens industrilandskap, Norrbottens teknologiska megasystem Stockholm, Norrtälje, Västervik, Hultsfred, Karlskrona, Varberg, Sjuhäradsbygden, Trollhättan, Norberg, Frövifors, Falun, Ådalen, Kiruna 0 2002 291
Lintaverken - 50 års arbete med flygmotorunderhåll Flygplansindustri, minnesbok, Lintaverken Bromma 0 0 292
Bruzaholms Bruksmuseum Museum: "Bruzaholm Bruksmuseum", järnbruk, bruk, järn Eksjö 1 1986 293
Den sociala hemtjänsten - rapport från två forskningscirklar i samarbete mellan SKTF-SKAF och Lunds universitet - Forskningscirkeln med hemtjänstassistenter Hemtjänst, vård, SKTF (hemtjänstassistenter) Malmö, Västra Hyllie 0 1989 294
Den sociala hemtjänsten - rapport från två forskningscirklar i samarbete mellan SKTF-SKAF och Lunds universitet - Forskningscirkeln med vårdbiträde Hemtjänst, vård, SKAF (vårdbiträden) Malmö, Limhamn 0 1989 295
Garnis Kommunalarnas berättelser Del 1 Garnis, Bodens sjukhus, Boden, ABF Boden 0 1978 296
Ljungbyholms socialdemokraters 60-åriga historia / [en bok framtagen i en studiecirkel inom ABF av medlemmar i Ljungbyholms socialdemokratiska förening] Ljunbyholm, socialdemokrati Ljunbyholm 0 0 298
Gräv där du står - en studiecirkel berättar Ifö Kampri AB Mörrum Kamratförening, stenindustri, Sven Mattssons industrier, Mekaniska Verkstaden Mörrum 0 1981 299
Väva är att leva - ABF och Riksutställningars studiecirkel i Dalsjöfors Dalsjöfors Väveri, ABF Dalsjöfors 1 1976 300
Det var vi som jobbade på Stafsjö bruk - 1900-2000. En skrift om Stafsjö Bruk som arbetsplats under 1900-talet. Stafsjö bruk, metall, gjutare ABF, Metallarbetareförbundet, Gjutarförbundet Stafsjö 0 2002 301
Från simpelt glas till skimrande kristall - Lindefors - Strömbergshyttan Lindefors, Strömbergshyttan, Hovmantorp, glasindustri, ABF, glasbruk, Studiecirkeln "Glas i Hovmantorp". Lessebo/Hovmantorp 1 1998 302
Arbete - Makt En studie av arbetsförhållanden vid SKF/Katrineholm Arbetsvillkor, arbetsförhållanden, projektarbete, industrihistoria, intervjubok Åsa 0 1979 303
Personalutveckling för tjänstemän vid ett Malmöföretag - rapport från en forskningscirkel Personalutveckling, tjänstemän, Malmö Malmö 0 1989 304
De mellansvenska järnmalmsgruvorna 1930-1980 - En teknikhistorisk studie Järnmalm, gruvor Mellansverige 0 0 305
Lessebo Sågverk - ett företags öde Cirkel: "Projektet sågen", Sågverk, industrihistoria, pappersbruk Lessebo 1 1995 306
Boken om Båtskärsnäs Sågverk, lokalhistoria, fackförening Båtskärsnäs 0 1987 307
Vallvik 100 år 1907-2007 - Ett industrisamhälle under 100 år Industrisamhälle, industrihistoria, lokalhistoria, arbetarrörelse, fack, fackförbund. Vallvik 1 2003 308
Minnen från svunna arbetsplatser på Stumholmen Fabrik, verkstad, fackförening, Stumholmen, Karlskrona, arbetsförhållande Karlskrona 1 1990 309
Studiecirkeln om Näsviken Näsviken, ABF, Forssa ångsåg, Forsså Bruk Näsviken 1 2004 310
Garphyttans Industrimuseum Museum: "Garphyttans Industrimuseum", Garphyttan Wires, Garphyttan, Örebro, museum Örebro 1 1989 311
Minnen från Vansäterfabriken Bergvik, Vansäterfabriken, pappersfabrik, pappersarbetare Bergvik 1 0 312
Boxholms träindustris fackliga historia 1917-1970 Träindustriarbetareförbundet Boxholm 0 0 313
Centrallasarettet i Eskilstuna: 1914-1980 Sjukhus-historia, sjukvårdshistoria Eskilstuna 0 0 314
Stjärnholm under 1900-talet: en historisk överblick Lokalhistoria 0 0 316
Industrimuseet i Norrahammar Museum: "Industrimuseet i Norrahammar", Norrahammar, Industrimuseum, ABF, Norrahammars Bruk, bruk, gjuteri Norrahammar 2 1996 317
Kooperationen i Oxelösund 1900-1995: Oxelösunds konsumtionsförening Kooperation, kooperativa förbundet Oxelösund 0 0 318
Sveriges första bostadsrättsförening: Bonnkvarteren- en del av Oxelösunds historia Bostadsrättsföreningar Oxelösund 0 0 319
Färg, fack och flexibelt arbete - Säffles målare berättar om arbete, familj, fotboll och Folkets Park - Svenska målareförbundets avdelning 111 åren 1931-1971 Säffle, målare, fack, måleriförbundet Säffle 0 0 320
Mjölk och människor - liv och arbete vid Uppsala mejeri 1871-1985 Uppsala, mejeri, ARLA, Mjölkcentralen, kvarteret Thor, sociala förhållanden, samhälle Uppsala 1 1984 321
Oxelösundsidrotten genom tiderna Idrott, samhälle Oxelösund 0 0 322
Norrsundsminnen: 1920-40: 1940-60: 1960-80 Arbetarminnen Norrsund 0 0 323
Gjutare i Sörmland Arbetarminnen 0 0 324
Järnets folk i Sörmland Arbetarminnen, järnbruk 0 0 325
Röster från folket: en skrift om och av Ankarsrumsbor Arbetarminnen, Ankarsrums bruk Ankarsrum 0 0 326
Varvsliv: en bok om 30-talet: en bok av varvsarbetare: en bok om varven i Göteborg: en bok om varvsliv Arbetarminnen, varvsindustri Göteborg 0 0 327
Hylténs produkter i 100 år: en dokumentation om och kring tillverkningen i J E Hylténs metallvarufabrik i Gnosjö under 100 år Gnosjö 0 0 328
Hylténs maskiner 1978: inventarieförteckning mm för J E Hylténsmetallvarufabrik: Hylténs industrimuseum Industrimuseer Gnosjö 0 0 329
Från klyvsåg till robotar: krönika II: över träindustrin och träarbetarnas historia i Skillingaryd Träindustri, arbetslivshistoria Skillingaryd 1 0 330
Trä i Skillingaryd: krönika I: över träindustrin och träarbetarnas historia Arbetarminnen, arbetslivshistoria, träindustri Skillingaryd 1 0 331
Dalarnas arbetsfolk - 16 röster om liv och arbete i Dalarna, samlade av en studiecirkel inom ABF Dalarna, ABF, skogsarbete, kolning, verkstadsarbete, gruvarbete, hantverk, facklig historia Dalarna 1 1982 334
Ett stycke mark mot havet - Ur Påskallavikstraktens historia Påskallavik, ABF, samhällshistoria, sjömän Påskallavik 0 0 335
Datorisering på flygvädertjänsten Vädertjänst, meteorolog, Sturup, forskningscirkel Lund 0 1982 336
Textilhistoriska gruppen i Nyköping Nyköping, textil, textilhistoria, textiltillverkning, klädestillverkning, tyg, textilindustri, kvinnor, kvinnoarbete, barnarbete, arbetsmiljö, "Kvinnofabriken", "Tuppen", ABF. Nyköping 3 2004 337
Skyddsombudets dagliga liv Arbetsmiljö, arbetslivsforskning Hässleholm 0 1986 338
Teaterns arbetsmiljö och framtida utveckling Arbetsmiljö, arbetslivsforskning Lund 0 0 339
Eld i berget - pjäsen från Långbanshyttan (Studiecirklarna "Gräv där du står") Teater: "Eld i berget - pjäsen från Långbanshyttan (Studiecirklarna "Gräv där du står")", Arbetarspel, kvinnoarbete, gruvarbete. Flera cirklar. Långbanshyttan 0 0 570
Jordbruk och fiske i Kvarsebo Kvarsebo, jordbruk, fiske Kvarsebo 0 0 341
Kvarsebo under 100 år Kvarsebo, 1900-talet Kvarsebo 0 0 342
Livsfjädrar- Kvinnornas Sandviken Intervjubok, kvinnofrågor, kvinnohistoria Sandviken 0 0 343
Glas vid Hallands kust: En historik om Steninge Glasbruk 1873 - 1917 Glasbruk, fackförening, lokalhistoria, tillverkningsindustri Steninge 1 0 344
Från vedspis till elspis - metallare berättar sin historia Intervjubok, metallarbetare, industrier Jönköping 0 0 345
Bogserbåtsflottan i Kalixorten Bogserbåtar, båthistoria Kalix 0 0 347
Så minns vi Vrigstad skofabrik Skotillverkning, fabrik Vrigstad 0 1989 348
Det första seklet; med Folkets hus i Sandviken Arbetarrörelse, kulturliv, folketshusrörelse, historia, föreningsliv Sandviken 0 0 349
Skriv kvinnohistoria! Kvinnohistoria, forskning, Dalarna Falun 0 1998 350
Strömsnäsbruks historia 1896 - 1980 Industrihistoria, lokalhistoria, facklig historia, samhällsutveckling, pappersbruk Strömsnäsbruk 1 1982 351
Varv som varv - huvudsaken att man har ett jobb Intervjubok, varvsindustri, Eriksberg, Götaverken Göteborg 0 1977 352
Vi ska inte låta oss raderas ut ur historien - Om arbete och kamratskap vid Draka Kabel i Ystad Ystad, Draka Kabel, kabelfabrik, nedläggning, industri Ystad 1 2010 353
Svenska folket berättar: Vi blev alla grafiker Grafiker,typografer, intervjubok, fackförening, yrkesgrupp Stockholm 0 1991 354
Eda Glasbruk: Minnesbilder Glasbruk, glasbrukshistoria, lokalhistoria, Värmland Eda 0 1982 357
Mera om Furuberg och byarna Oxåsen, Kaskan, Snipen, Sniptjärn, Storåsen och Bäcksvedjorna Hembygdsforskning, folklivsforskning, hembygd Furuberg 0 2001 358
Ranådalen: Boken om Hemmanen och Industrierna i ord och bild Hembygdshistoria, hembygd, lokalhistoria Munkfors 0 0 359
Furuberg och byarna Oxåsen, Kaskan, Snipen, Sniptjärn, Storåsen och Bäcksvedjorna Hembygdshistoria, hembygd, lokalhistoria Furuberg 0 1998 360
Drivkraft: 100 år med Sandvikens arbetarekommun Jubileumsbok, arbetarrörelsen, socialdemokrati Sandviken 0 0 361
Hornsö genom tiderna Lokalhistoria, bygdehistoria, Småland Hornsö 0 1987 362
Boken om Lotorp: En krönika i ord och bild, Andra boken om Lotorp: En krönika i ord och bild, Tredje boken om Lotorp: Om hus och människor Lokalhistoria, bygdehistoria Lotorp 6 1977 363
Flarkens by Lokalhistoria, bygdehistoria, bygd i förvandling Flarken 0 1975 364
Kolbäcksdalen berättar Del 1 Lokalhistoria, bygdehistoria, brukssamhälle Kolbäcksdalen 0 1978 365
Brukets barn - en historik över Gusums folk och rörelser Lokalhistoria, bygdehistoria, brukssamhälle Gusum 0 1979 366
Kolbäcksdalen berättar del 10 Lokalhistoria, bygdehistoria, brukssamhälle Kolbäcksdalen 0 0 367
Vittjärv - en by i förvandling Lokalhistoria, bygdehistoria, bygd i förvandling Vittjärv 0 0 368
Ekängen en bygd i förvandling - ortsbor berättar om gångna tider Lokalhistoria, bygdehistoria Ekängen 0 0 369
He ska lengär havas än järas - Munsalabygd i förvandling Lokalhistoria, bygdehistoria, arbetsmetoder, folkmedicin Munsala 1 1976 370
Arbetets röster, Bergslagen - om arbete, kamp och framtid i Horndal, ett bruk i Dalarna Brukshistoria, Bergslagen, Horndal, Dalarna, bruk, järnbruk Horndal 0 1983 371
Brevbärarens fack och värde: ett yrkesliv vid Södertäljeposten 1926 - 1968 Brevbärare, fackförening, historia, yrkesgrupp Södertälje 0 0 372
Domsten - bygd i förvandling Bygdehistoria, lokalhistoria, bygd i förvandling Domsten 0 0 373
Bästekille under 150 år Bygd i förvandling, lokalhistoria Bästekille 0 1979 374
Boken om Marmaverken Lokalhistoria, bygdehistoria, brukssamhälle Marmaverken 0 1987 375
Gummifabriken som försvann - En bok om arbete och samhörighet vid Trelleborgs AB i Sjöbo Gummi, gummifabrik, fabrik, industri, fack, fackklubb, ABF, IF Metall, CfA (Centrum för Arbetarhistoria) Sjöbo 1 2010 376
S-kvinnor i Landskrona Landskrona 0 0 377
Djärva tag: Hyttepoker i förvandling i Flygsfors och Gadderås Glasbruk, industriepok, glasriket, brukssamhälle, Småland Flygsfors och Gadderås 0 1988 378
Arbrå - Industri- och samhällshistoria Lokalhistoria, bygdehistoria, fackförening Arbrå 0 1988 379
Hannas socken - Bygd i förvandling Bygd i förvandling, lokalhistoria Simrishamn 0 1978 380
Ö. Hoby - Skillinge - Bygd i förvandling Bygd i förvandling, lokalhistoria Ö. Hoby/Skillinge 0 1976 381
Studiecirklar i Vikmanshyttan angående Stora Kopparbergs samordning av specialstålsverksamheten med Uddeholmsbolaget (samlingsnamn för tio cirklar) Cirkel: "Studiecirklar i Vikmanshyttan angående Stora Kopparbergs samordning av specialstålsverksamheten med Uddeholmsbolaget", Stora Kopparberg, stålindustri, stål, Uddeholmsbolaget, bruk Vikmanshyttan 10 1976 382
Studiecirklar i Söderfors angående Stora Kopparbergs samordning av specialstålsverksamheten med Uddeholmsbolaget (samlingsnamn för 10 cirklar) Cirkel: "Studiecirklar i Söderfors angående Stora Kopparbergs samordning av specialstålsverksamheten med Uddeholmsbolaget", Stora Kopparberg, stålindustri, stål, Uddeholmsbolaget, bruk Söderfors 10 1976 383
Ede By i Hammerdals socken Bygd i förvandling, bygdehistoria, lokalhistoria Ede 0 0 384
Forshaga - Bygd i förvandling Lokalhistoria, bygdehistoria Forshaga 0 0 386
Herräng: Ett samhälles utveckling från utmark till järnbruk Bygdehistoria, lokalhistoria, hembygdsforskning, brukshistoria Herräng 0 0 387
Gällivare bygd i förvandling - ett grupparbete Bygdehistoria, lokalhistoria Gällivare 0 0 388
Vår bygd genom sekler - om Jörlov-Masslebergsbygden Bygdehistoria, lokalhistoria, bygd i förvandling Jörlov 1 0 389
Boken om Wiska Lokalhistoria, bygdehistoria, bygd i förvandling Fredrika 0 1979 390
Så ska du få höör! Gnistan berättar vidare Lokalhistoria, bygdehistoria Munsala 0 0 391
Olsäter - en bygd i förvandling: från forntid till nutid Lokalhistoria, bygdehistoria Olsäter 0 0 392
Verksamhetsutveckling och arbetsmiljö inom barnomsorgen i Luleå, 12 forskningscirklar Cirkel: "Verksamhetsutveckling och arbetsmiljö inom barnomsorgen i Luleå", Barnomsorg, arbetsmiljö Luleå 12 1991 393
Metalls kulturprojekt i Östergötland Cirkel: "Metalls kulturprojekt i Östergötland.", LM Ericsson, Gränges, Luxor, Facit och Bruket i Boxholm. Norrköping, Motala, Boxholm, Åtvidaberg och Gränges 25 1978 394
Statarliv i Skaraborg: bakom plog och harv Stiga vi mot ljuset, statare, lantarbetare Skaraborg 0 1978 395
Den tidiga arbetarrörelsen i Enköping och pastor Spaak Arbetarrörelse, jubileumsskrift, socialdemokrati, arbetarhistoria Enköping 0 0 396
Socialdemokratin i Säter under 90 år Arbetarhistoria, lokalhistoria, arbetarrörelse, socialdemokrati, "Stiga vi mot ljuset" Säter 0 1978 397
En bygd i snabb förvandling: kommundelarna Danderyds och Enebybergs historia under 1900-talet Utbyggnad, arbetsliv, politik, skolor, bibliotek, kultur, föreningsliv, lokaler, äldrevård Danderyd 0 2002 398
Bygden berättar II Bygd i förvandling, bygdehistoria, lokahistoria, samhällsskildring Listerby 0 0 399
Ögon och huvuden Företagshistoria, industrihistoria, pappersindustri, fackliga studier, rapport Gävle 1 1985 400
Beredskapsdagbok 1939-45: som vi upplevde det då och minns det nu Beredskap, krig Boden 0 0 401
Statare, organisera er! Cirkelforskning om lantarbetarna i Skåne Cirkelprojektet "De Skånska lantarbetarnas historia" som omfattar 10 forskningscirklar (tot ca 90 deltagare), Lantarbetare, Skåne Krageholm, St Herrestad, Sjöbo, Lund, Helsingborg, Ö Sönnarslöv, Genarp, Löberöd, Tomelilla och Malmö 10 0 402
Vår egen historia: tekoarbetare i Västergötland berättar Textil, teko, sömmerska, vävare, yllekoncernen, beklädnadsindustrin, syfabrik, konfektion, ABF, TBV Herrljunga 1 1978 403
Horisonten - Boksjödalen förr och nu, del 1-5. Studiecirkeln "Bygd i förvandling", affärsverksamhet Boksjödalen 0 1985 404
Brukssamhälle i förvandling : arbete och liv i Rosenfors 1802-1980 Arbetsmiljö, bruk Rosenfors 0 1980 405
En berättelse om affärsverksamheten i f.d. Bräkne-Hoby kommun 1864-2000. Affärsverksamhet Bräkne-Hoby 0 1999 406
En typ bland typer i Lund : en livslinjestudie av en lundatypografs liv i helg och söcken 1893-1983 "Forskningscirkel om lundatypografernas historia", typograf, fack. 1 cirkel Lund 1 0 407
Fläktar ur historien : sextio år med Fläktarbetarnas verkstadsklubb i Jönköping 1922-1982 Studiecirkeln "Gräv där du står", fläktar, fläktarbetare, Fläktfabriken i Jönköping, fackliga organisationer Jönköping 0 1982 408
I glasriket, människan, miljön, framtiden Utställning: "I glasriket, människan, miljön, framtiden", utställning på Smålands museum 31/5-16/8 1981, glasbruk, glasriket. Över 20 orter i Smålands sydöstra del 0 1978 409
Gräv där du står - samlingspost Gräv där du står Finspång, Landskrona, Lindesberg, Stockholm, Värmdö 13 0 673
Kolbäcksdalen berättar 4 - Kolartorparnas historia, ett cirkelarbete från Ramnäs Kolare, kolartorpare Ramnäs 0 1980 412
Kuratorn - den sociala kompetensen inom hälso- och sjukvården : rapport från en forskningscirkel för kuratorer inom Malmö sjukvårdsförvaltning Arbetsmiljö, sjukvård, kurator Malmö 1 1988 413
Vem älskar SJ? : rapport från en forskningscirkel i samarbete mellan Statsanställdas förbund avd. 1015 i Malmö och Lunds universitet SJ, arbetslivsfrågor, tåg, fack. Malmö 1 1991 414
Skellefteå lasaretts historia Cirkel: "Skellefteå lasaretts historia", Lasarett, Tre studiecirklar med sammanlagt 26 deltagare pågick parallellt. Boken "Skellefteå lasarett 1869-1990". 3 cirklar. Skellefteå 3 1986 415
Röster från Sandviks Glasbruk i Hovmantorp, sandviks glasbruk - 115 år blev det ABF-cirkeln "Glas i Hovmantorp", Glasbruk Hovmantorp 0 0 416
Hissmofors lever/Hissmofors skrivarverkstad Pappersmassa, såg, fabrik, brukssamhälle Hissmofors 0 1979 417
Det kooperativa landskapet 1-2 Historieverkstaden, Kooperativ, produktion, varuförmedling, Konsum, Dalarnas museum Borlänge, Falun, Grängesberg, Hedemora, Säter, Smedjebacken, Kvarnsveden, Ludvika, Krylbo, Horndal, Helgbo och Leksand 0 0 418
Örviken genom tiderna Cirkel: "Örviken genom tiderna", Sågverk, ångsåg, sulfitfabrik, fackförening, lokalhistoria, industrihistoria. Boken "Örviken: arbete, miljöer, människor". 1 cirkel. Örviken 1 1987 419
Bygden berättar: sant och sägen från Hjortsberga och Edestads förs. Lokalhistoria, bygdehistoria Listerby/Johannishus 0 0 420
Sågverksfolket - Alnöbygd i förvandling och Sågverksfolket - Alnöbygd i utveckling Lokalhistoria, hembygdshistoria, kol, kolare, kvinnor, kvinnoarbete, barn, barnarbete, arbetarrörelsen, strejk, socialdemokrati, politik, fack, fackförening, olycksfall, arbetsmiljö, kvinnoliv, flottare, flottning, arbetslöshet, depression, sågverk, sågverksarbetare, ångsåg, lastageplats, industri, levnadsvillkor, studiecirkeln "Sågverksfolket - Alnöbygd i förvandling". Alnö 1 1983 423
Norrköpings Stadsmuseum dokumenterar Hults Bruk Arbetsplatsdokumentation, brukssamhälle, brukshistoria, intervjubok Norrköping 0 1988 424
Enhet, motstånd, glöd: fackliga kvinnominnen från Göteborg Fackförening Göteborg 0 1982 421
Skultunafolie AB Skultuna Messingsbruk AB Arbetsplatsdokumentation, intervjubok Skultuna 0 1983 422
Vi som byggde AGA: en bok om ett företag och dess arbetare Verkstad, fabrik, gasföretag, fackförening, levnadsförhållanden Lidingö 0 0 425
Minnen från Norrköping Lokalhistoria Norrköping 0 0 426
Minnen från Norrköping del 2 Lokalhistoria Norrköping 0 1981 427
Stationssamhället Murjek med omnejd 1982 Bygd i förvandling, bygdehistoria, lokalhistoria Murjek 0 1978 428
Krokstrand 1870-1940: skärvor från en stenhuggarepok Bygd i förvandling, lokalhistoria, stenindustri, stenhuggare Krokstrand 0 1977 429
Slubbare Lappare Nopperska-Högsjö Bolaget och Bruksmiljön Lokalhistoria, brukshistoria Högsjö 0 1995 430
Hus och människor i Kosta förr och nu Brukshistoria, bruksort, lokalhistoria Kosta 0 2007 431
Beredskapsminnen 1939-1945 från fält och hemmafront Projekt: "Beredskapsminnen 1939-1945 från fält och hemmafront", 44 studiecirklar, beredskapsåren, krig, fronter, Kvarken- Petsamotrafiken Skellefteå, Bureå, Byske, Jörn och Lövånger. 44 1983 432
Ohs bruk - ett samhälle ur tiden? Brukssamhälle, sulfitfabrik, fackförening, rapport Jönköpings läns museum, etnologi, kulturhistoria, folklivsforskning, intervjubok Jönköping 0 1978 433
Den gömda staden - klassamhället Uppsala Klassamhälle, historia, arbetarklass, arbetarrörelse, samhällsklass, socialhistoria Uppsala 0 0 434
Rydö Folkets Hus 75 år - "Hjälps vi åt..." Jubileumsskrift, Folkets Hus, fackförening, föreningsliv Rydöbruk 0 1984 435
Packa mammas kappsäck Studiecirkel: "Kvinnor i Bruksort", Intervjubok, jämställdhet, brukssamhälle, kvinnofrågor, projektarbete Degerfors 0 1996 436
Kolbäcksdalen berättar del 5: Järnbruksfolk Järnbruk Hallstahammar 0 0 437
Från proleteriat till arbetarklass Sågverk, sågverksarbetare, intervjubok, arbetarklass, fackföreningsrörelse, arbetarminnen Gävle 0 1981 438
Socialdemokratin 90 år-Kvinna i Östergötland Cirkel: "Socialdemokratin 90 år-Kvinna i Östergötland", Gjuteriet, Norrköping, Söderströms gjuteri, textil, Harvester. Norrköping 1 1978 439
Socialdemokratin 90 år-Uppsala på andra sidan ån Cirkel: "Socialdemokratin 90 år-Uppsala på andra sidan ån", Nymans verkstäder, cykeltillverkning, Uppsala. Uppsala 1 1978 440
Socialdemokratin 90 år-Cirkeln i Kolsva - Kolsva arbetarekommun och de lokala fackföreningarnas historia Cirkel: "Socialdemokratin 90 år-Cirkeln i Kolsva - Kolsva arbetarekommun och de lokala fackföreningarnas historia", Järnverk. Kolsva 1 1978 441
Socialdemokratin 90 år-Cirkeln i Ankarsrum Cirkel: "Socialdemokratin 90 år-Cirkeln i Ankarsrum", Bruk. Ankarsrum 1 1978 442
Socialdemokratin 90 år-Teatercirkeln i Arlöv Cirkel: Socialdemokratin 90 år-Teatercirkeln i Arlöv", Teater, bruk, sockerbruk. Arlöv 1 1978 443
Socialdemokratin 90 år-Arbetarrörelsens historia i Sollentuna Cirkel: "Socialdemokratin 90 år-Arbetarrörelsens historia i Sollentuna", Jästfabriken, foto. Sollentuna 1 1978 444
Socialdemokratin 90 år-Cirkeln i Kungsladugård Cirkel: "Socialdemokratin 90 år-Cirkeln i Kungsladugård", Arbetarrörelse. Kungsladugård 1 1978 445
Socialdemokratin 90 år-Cirkeln i Långhed Cirkel: "Socialdemokratin 90 år-Cirkeln i Långhed", Jordbruk, Silfors sågverk, silforssågen. Långhed 1 1978 446
Socialdemokratin 90 år-Cirkeln i Gusum - Dokumentation av arbetarrörelsens historia på orten Cirkel: "Socialdemokratin 90 år-Cirkeln i Gusum - Dokumentation av arbetarrörelsens historia på orten", Arbetarhistoria. Gusum 1 1978 447
Liten historik om Norsjöbygden Lokalhistoria, bygdehistoria, Studieförbundet Vuxenskolan. Norsjö, Bodberg, Träskliden, Bastutjärn, Bjurträsket, Holktjärn, Bjurselepjärsön, Kvavisträsk, Myrberg, Risberg, Lillholmträsk, Risliden och Stensliden. 14 1970 448
30 år med Föreningen Sjöfolkets bildningsarbete Sjöfart, sjöman, studiecirklar Göteborg 0 0 449
Handen och anden: de textila studiecirklarnas hemligheter Hantverk, textil, studiecirklar, kvinnor, projekt, forskningsprojekt, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan. Flera studiecirklar. 0 1991 450
Eriksberg : varvet som byggde de största båtarna. Göteborg: Varvshistoriska föreningen i Göteborg. 2009. Eriksberg varv, skeppsvarv, fartyg. Göteborg 0 0 451
Lindholmen : det lilla storvarvet med de vackra båtarna. Göteborg: Varvshistoriska föreningen i Göteborg. 2009. Lindholmen varv, skeppsvarv, fartyg. Göteborg 0 0 452
Götaverken : världsledande skeppsvarv Götaverken, varv, skeppsvarv, fartyg. Göteborg 0 0 453
Linbanan mellan Rejmyre och Simonstorp : en skrift / av Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre Linbana Rejmyre och Simonstorp 1 0 454
Arbete och liv på Södermalm : glimtar ur historien Södermalm Stockholm 1 0 455
Stureby : en rundvandring i flera dimensioner : [studiecirkelarbete under ABF 1981—1984 på initiativ av Stureby socialdemokratiska förening] Stureby 3 1981 456
Björkeryds by genom tiderna - dess folk och bebyggelse Några anteckningar av en studiecirkel 1976-1979 sammanställda och kompletterade 1988 av Bengt Paulsson Lokalhistoria, hembygd, mejeri, mejerska, kvarn, post, brevbärare, jordbruk, jordbrukare, lantbruk, lantbrukare, Studieförbundet Vuxenskolan. Björkeryd 1 1976 754
Bergunda - en återblick Lokalhistoria, hembygd, soldat, knekt, torp, torpare, jordbruk, lantbruk, brevbärare, Studieförbundet Vuxenskolan. Bergunda 1 0 755
Lanthandlare i Vallentunasocknarna vid Roslagsbanan Lanthandlare, lokalhistoria, handelsbodar, hembygdsföreningar Vallentuna 1 1985 458
Minnen från Strandgården Strandgården, sjukhus, mentalsjukhus Karlskrona 1 0 459
En historik från byarna Gunsmark och Grimsmark Bygd i förvandling, bygdehistoria, lokalhistoria Grimsmark 1 1977 460
Bruk och bruksfolk kring kunskapens träd Åkers Styckebruk, verkstad, kolare, gruvarbetare, gjutare, bruket, brukshistoria Åker 1 1981 461
Beredskapsminnen från "mellanbygden" Beredskapsminnen, beredskapstid, svenska försvaret Storuman 1 1985 463
Bondeminnen från Tidaholmsbygden Lokalhistoria, hembygd, lantbruk, lantbrukare, bonde, bondgård, kvinnor, kvinnoarbete, projektet "Bondeminnen". Studieförbundet Vuxenskolan i Tidaholm. Antalet studiecirklar är inlagt i huvudposten för projekt "Bondeminnen" (13 studiecirklar). Tidaholm 0 1990 464
Fårös Båtsmän Båtsmän, lokalhistoria, yrkesmän Fårö 1 1995 465
Socialdemokratiska kvinnoklubben i Landskrona Cirkel: "Socialdemokratiska kvinnoklubben i Landskrona", Kvinnor, socialdemokrati, klubbens historia Landskrona 0 0 466
Boa, butiken, affär´n Lanthandel, lokalhistoria, bygdehistoria Bureå 0 1999 467
Ramlösa förr och nu Lokalhistoria, hembygdshistoria Ramlösa 1 1982 468
Skogsarbetare i norra Värmland Skogsbruket, fackförening, huggare, virke Bograngen 0 0 469
Kvinnornas Storvik: Kvinnoliv och arbete i Storvik 1875-1975 Kvinnoföreningar, yrkesliv, yrkesarbete, kvinnofrågor, kvinnoprojekt Storvik 1 1992 470
Boda kalvar & Skutskärs kackerlackor Lokalhistoria, bygdehistoria Skutskär 1 1983 471
Livet i arbetarkvarteren Hägne, Solkullera, Tuvan Tändsticksfabriken Vulcan, arbetarebostäder, bostadshus, 3 studiecirklar Tidaholm 3 0 472
Beredskap - tolv beredskapsmän och -kvinnor från Åhustrakten möttes och mindes åren 1939-1945 Världskrig, militär, ransonering, mobilisering Kristianstad 0 0 473
Meken: en samtidsdokumentation av Lidköping Machine Tools AB 1993 Verkstad, LMT, produktion, fackförening Lidköping 0 1993 483
Från Aranäs till Årnäs: ett bruk i ord och bild Brukssamhälle, glasbruk Årnäs 0 1987 484
Norrbo. Så minns vi vår by Lokalhistoria Norrbo 1 1999 485
Vättlösa förr och nu Lokalhistoria Vättlösa 0 0 486
Berghem: bygden vid Viskan Lokalhistoria Berghem 1 1983 487
Örkelljunga beklädnadsindustri Beklädnads Örkelljunga 1 2009 488
Stenhuggeri i Söndrum Cirkel: "Stenhuggeri i Söndrum", Stenhuggare Söndrum 0 0 489
Svalövs arbetarrörelses historia Arbetarrörelse Svalöv 0 1981 490
Så var det förr: pensionärer i Värmland berättar Bygd i förvandling, TRU:s material, 50-tal studiecirklar, bygdehistoria Karlstad 50 1974 491
Stenarbetare - Stenarbetarnas historia Teater: "Stenarbetare - Stenarbetarnas historia", Stenhuggare Hunnebostrand, Bohus 0 1978 492
Föreningen om spelet - Kravallerna på Seskarö Teater: "Föreningen om spelet - Kravallerna på Seskarö", Sågverk, kvinnoklubb Seskarö 1 1979 493
En bok om Hertsjöbygden Bygdehistoria, studiecirkeln ''Hertsjös historia'' Hertsjö 0 0 494
Lanthandeln i Tuna socken Affärsverksamhet, butik, handlare Tuna 1 1984 495
Aktionsgruppen Rädda Horndal - Horndal och Draken Teater: "Aktionsgruppen Rädda Horndal - Horndal och Draken", Dalauppror, Horndalsverken, teaterspel, järnbruk Horndal 0 1978 496
Skräddar- och sömmerskeminnen Cirkel: "Skräddar- och sömmerskeminnen", Textil, Textils avd 11, arbetarrörelse, fack Vingåker 0 0 497
Östra Nöbbelövs socken på Österlen: dokument från skolans historia samt bilder från skolan och arbetslivet Bygd i förvandling, skola, undervisning, lärare, elever, protokoll, skolkort, arbetsplatser, gårdar och hus Simrishamn 0 1976 498
Vävarna Teater: "Vävarna", textil, textilarbete, Textils avdelning 42, fabrik, fabriksarbete, vävning, vävare, teater, teaterpjäsen "Vävarna", Gräv där du står, ABF. Tollered i Lerums kommun 1 1978 499
Lön för mödan - Metallarbetare i Alingsås Utställning: "Lön för mödan - Metallarbetare i Alingsås", Metallare, Metallarbetare Alingsås 0 1985 500
Ljusdals historia från bondby till järnvägssamhälle Cirkel: "Ljusdals historia från bondby till järnvägssamhälle", Bonde, bönder, jordbruk, järnväg Ljusdal 0 0 501
Ett sekel i Skelleftebygden Projekt: "Ett sekel i Skelleftebygden", Bygdehistoria, jordbruk, jakt, fiske, skogsarbete, facklig verksamhet, hantverk, järnbruk, Studieförbundet Vuxenskolan. Skellefteå, Byske, Bureå, Jörn och Norsjö. 47 1969 502
Gräv där du står - Vagnhärads historia Bygdehistoria Vagnhärad 0 2010 503
Bondeminnen i Halland Lantbruk, bonde, bönder, jordbruk, landsbygd, mekanisering, elektrifiering, kvinnor, kvinnoarbete, kvinnofrågor, projektet ''Bondeminnen'' (antalet studiecirklar ingår i projektets huvudpost! I denna del arbetade ca 80 cirklar) Varberg 0 1990 504
Gotländsk mentalvård - S:t Olofs mentalsjukhus Cirkel: "Gotländsk mentalvård - S:t Olofs mentalsjukhus", Mentalvård, sinnessjukhus. Tre cirkeldelar genomfördes. En fotocirkel, en intervjucirkel och en teatercirkel med 12-15 aktiva. Visby 3 1984 506
Häljarp- och Saxtorpsboken Studiecirkeln ''Skånsk bygd i förvandling'', bygdehistoria Häljarp 1 1983 507
Sånga brunns- och badanstalt Studiecirkeln ''Sånga i dåtid'', bygdehistoria Sånga 1 1991 508
Arbetarspelet "Flytten" Teater: Arbetarspelet "Flytten", Korsnässpelet, arbetarspel, teater, Falun, sågverk, Korsnäsbolaget Korsnäs, Falun 0 1980 509
Finska metallares minnen Cirkel: "Finska metallares minnen", Metall, metallarbetare Hela Sverige 0 1987 510
Jutefabriken i Oskarström Cirkel: "Jutefabriken i Oskarström", Brukssamhälle Oskarström 1 1986 511
Hembiträdenas historia Cirkel: "Hembiträdenas historia", Hembiträde Nyköping 0 1987 512
Väsby Arbetarrörelsehistoria Utställning: "Väsby Arbetarrörelsehistoria", Arbetare, industri Väsby 0 0 513
Lockouten i Lomma 1989 Cirkel: "Lockouten i Lomma 1989", Tegelbruk, tegelbruksarbetare Lomma 1 0 514
Konst på Arendalsvarvet Utställning: "Konst på Arendalsvarvet", Varv, varvsmiljö, konst, konstcirkel Arendal, Göteborg 1 0 515
Den röda tråden - Arbetarspel i Ale Teater: "Den röda tråden - Arbetarspel i Ale", spinneri, arbetarspel, bruksmiljö, Ale 1 0 516
Västeråsgrafikerna fyller 100 år Utställning: "Västeråsgrafikerna fyller 100 år", Foto, grafiker Västerås 1 1991 517
Den gamla busstrafiken i Södertälje Cirkel: "Den gamla busstrafiken i Södertälje", Omnibuss, busstrafik Södertälje 1 1990 518
Motala verkstad: svensk verkstadsindustris vagga Del 1-5 Verkstad, tillverkning Motala 1 0 519
Arbetarnas historia i Ankarsrum Cirkel: "Arbetarnas historia i Ankarsrum", Bruk, arbetarrörelse, Ankarsrum 1 1979 520
Fattigfolket: Gjuteriet i arbetarstadsdelen Marielund i Norrköping Cirkel: "Fattigfolket: Gjuteriet i arbetarstadsdelen Marielund i Norrköping", Gjuteri Norrköping (Arbetarstadsdelen "Gjuteriet" (Marielund)) 1 0 521
Fbg:s soc-dem. Kvinnoklubbs cirkel "STIGA VI MOT LJUSET" Cirkel: Fbg:s soc-dem. Kvinnoklubbs cirkel "STIGA VI MOT LJUSET", Socialdemokrat, kvinnoklubb, industri, kvinnor, Falkenberg 1 0 522
Pythagoras Industrimuseum Museum: "Pythagoras Industrimuseum", Motorfabrik, motorer, Norrtälge 0 1990 523
Norrsundspelet "De bröto bygd" samt Norrsundets Arbetarmuseum Teater: Norrsundspelet "De bröto bygd" Museum: "Norrsundets Arbetarmuseum" Arbetarspel Norrsund 0 1978 524
Spelet om Sundsvallsstrejken Teater: "Spelet om Sundsvallsstrejken", Sågverk Sundsvall 0 0 525
Stenhuggarna i Oskarshamn Utställning: "Stenhuggarna i Oskarshamn", Stenhuggare, stenarbetare, ABF Oskarshamn 4 1978 526
Västerviks tändsticksfabrik Utställning: "Västerviks tändsticksfabrik", Stickan Västervik 1 1978 527
Salubodar, mäldaställen och vattensågar - i Sävsjö kommuns nio socknar Lanthandel, affär, butik, handlare, handel, kvarn, sågverk Sävsjö 0 0 528
Hembygdsprojekt Öckeröarnas historia Projekt: "Hembygdsprojekt Öckeröarnas historia", Öckeröarna. 11 separata delprojekt vilka i sin tur delades upp i fler studiecirklar. I varje studiecirkel deltog mellan 11-29 personer. Rörö, Hyppeln, Källö-Knippla, Björkö, Kalvsund, Grötö, Fotö, Hönö Röd, Öckerö och Hälsö. 0 1983 529
Bygdens industrier från Då till Nu Cirkel: "Bygdens industrier från Då till Nu", Industri Glimåkra 1 2012 530
Bolmenbanan i Halland Järnväg, lok, tåg, station, trafik Halmstad 0 0 531
Fiskarstugan - Piteå Museum Museum: "Fiskarstugan - Piteå Museum", Fiske, fiskare Piteå 1 0 533
Affärer, hantverkare och näringsidkare i Tyringe under hundra år Hantverkare, smeder, bagare, skomakare, Vuxenskolan. Tyringe 1 2008 534
Stenmuseet i Immeln Museum: "Stenmuseet i Immeln" Immeln 0 0 532
Landskrona igår och idag Samhällsutveckling, LO, lokalhistoria, ABF. Landskrona 1 1986 535
100 år - Metall, Avd. 82 - Norrtälje Fackförening, kooperation, verkstadsindustri, jubileum Norrtälje 0 0 536
Åstorps socialdemokrater 1905-2005 Studiecirkeln "Arbetarekommunens historia". Arbetarekommun, jubileum,. 1 studiecirkel. Åstorp 1 0 537
från mörkret stiga vi mot ljuset... : Landskrona arbetarekommun 1894-1994 Arbetarekommun, jubileum. Bedrevs som en studiecirkel och gräv där du står, dock står detta inte uttalat i boken. Landskrona 0 0 538
Landsverk i Landskrona Landsverk, "Gräv-där-du-står", verkstad, industri, verkstadsindustri, smedja, Kockums, Kockum, produktion, yrken, utställning. Landskrona 1 1984 539
Metall i Tranås 75 år, 1909-1984, en historisk återblick Metall, fack, järnindustri, metallindustri och avdelning 217. 1 studiecirkel. Tranås 1 0 540
Metallspån : 75 år med Metall från Ljungby, Älmhult, Traryd Metall, metallarbetare och fack. Ett antal studiecirklar. Ljungby, Älmhult och Traryd 0 1986 541
Skogen - vårt levebröd i hundra år : några glimtar från skogs- och träindustrin kring Åry bruk och Hemmesjö socken Skogsnäring, sockenhistoria, träindustri, sågverk, spånskivefabrik, arbetarbostäder, bruksvardag, möbelindustri, snickeri och ångmaskin. 1 studiecirkel samt bygger på ett flertal andra. Åryd samt Hemmesjö socken. 1 1991 542
En kommunal historia : 75 år med Svenska kommunalarbetareförbundets avdelningar 73(59) och 17 : 1917-1993 Kommunal Västmanland och fack. 1 studiecirkel. Västmanland 1 0 543
Arbetarrörelsens historia i Habo Arbetarrörelse. 1 cirkel. Habo 1 1986 544
Varvsbilder Uddevallavarvet 1946-1985 Varv, bilder, foto, ABF. Uddevalla 2 1984 545
Norrköpings Arbetares Historia Projekt: "Norrköpings Arbetares Historia", Arbetarspel, Teaterföreställning: Stiga vi mot ljuset : Folkets Park Norrköping 25 maj-16 juni. Ingen uppgift om antalet cirklar. Norrköping 0 1978 546
Räddningstjänsten i Skellefteå kommun Cirkel: "Räddningstjänsten i Skellefteå kommun", Räddningstjänst, brandmän, NBV. Skellefteå 1 1991 547
Kontorsarbetets historia i Skellefteå kommun Cirkel: "Kontorsarbetets historia i Skellefteå kommun", Kontorsarbete, TBV. Skellefteå 1 1991 548
Minnet av vår framtid Arbetare i rörelse Metall avdelning 113 Smedjebacken 1902-2002 Metallindustri, arbetarrörelse, förening, jubileum Smedjebacken 1 0 552
Väsby ABF-historia ABF, lokal folkbildning, Väsby 1 1993 553
Lanthandel knallar och marknader Berättelser från Halland Affär, butik, handel, lanthandlare, handelsförening, konsumtionsförening, marknad, ransonering, gårdfarihandlare, knalle. Ett stort antal studiecirklar med flera hundra cirkeldeltagare. Orter i Halland 0 0 554
Svartbyn Bygd i förvandling Bygd i förvandling, lokalhistoria, bygdehistoria, förening, arbetsvillkor, levnadsvillkor Svartbyn 1 1976 555
Bygd i förvandling - S.Mellby, Svinaberga, Åkarp Bygd i förvandling, lokalhistoria Simrishamn 1 0 556
Järnvägens historia i Hästveda Järnväg, tåg, lok, station, bangård, trafik, banvakt, SSB, HKJ/ÖSJ, stins, hållplats, lastplats, stationshus Hästveda 1 0 564
Wifstavarfs arbetares historia Papper, sågverk, fackförening Vivstavarv 1 1981 558
Vart tog bönderna vägen? Gårdarna i Högby socken - en bygd i förvandling Lokalhistoria, jordbruk, bonde, bönder, gårdar Högby 1 2008 559
Seskarö - sågar, strid & splitvedsjäntor En återblick på 1900-talet Bygdehistoria, sågverkssamhälle, såg, industri Seskarö 1 1986 560
En fackförening Ett samhälle En fabrik Pappers avd. 68, Hallstavik 75 år 1915-1990 Fackförening, fabrik Hallstavik 1 1985 561
Ladornas bygd del 1 och 2 (Studiecirkeln "Bygd i förvandling") Bygd i förvandling, studiematerialet TRU, gårdar, förening, bygdehistoria, migration, arbetsvillkor, levnadsförhållanden Alvik-Långnäs 1 1973 562
Kvarnamåla en bok om en bygd (En studiecirkel i "Bygd i förvandling") Bygd i förvandling, bygdehistoria Kvarnamåla 1 1974 563
Vår enighets fana - ett sekel fackliga fanor Fana, förbund, fackförening, flera studiecirklar. Flera studiecirklar! Hela Sverige 1 1995 565
Bygd i förvandling Folk och gårdar i Norra Väse Gårdar, föreningar, Ölmhults skolrote, lokalhistoria Norra Väse 1 0 571
Inventering av gamla industri- och arbetsplatser inom Lycksele kommun. Studiecirkelmaterial från ABF och PRO, Lycksele. (Studiecirkeln "Bygd i förvandling".) Inventering, arbetsplatser, industrier Lycksele 1 0 573
Vi är världsbäst på skiftnycklar - Produktion och nedläggning på Bahco i Enköping Industri, fabrik, verkstad, tillverkning, maskiner, smedja Enköping 1 0 572
Inventering av gamla industri- och arbetsplatser inom Robertsfors kommun (Studiecirkeln "Arbetets historia") Inventering, kraftstationer, kvarnar, mejerier, skeppsvarv, snickerier, sågverk, järnbruk, plåtslageri och tegelbruk med mera. ABFs studiecirkel "Arbetets historia", Inventering av arbetsplatser. Robertsfors 1 0 574
Ulriksberg (Ulricaeberg) Bruksort i Säfsnäs socken Kopparbergs län Historia och personliga berättelser från senare tid (Studiecirkeln "Ulriksbergs bygdecirkel") Bruk, bruksverksamhet, malm, kol, kalksten, lera, kolning, väghållning, post, brevbärning, lärare, skola, såg Ulriksberg 1 1989 575
Svenska pappersindustriarbetareförbundet, avdelning 103, Timsfors, jubileumsskrift 50 år 1922-1972 Pappers, pappersindustri. Timsfors 1 0 576
Tia´ va gammel men ente go´, Historik för Johannesbergs personal 1924-1985. Svenska sjukhuspersonalförbundet, Länsförening No 13 Avdelning No 4, Mariestad Fackförening, sjukhuspersonal, vård Mariestad 1 0 577
ABF Sigtuna, en historisk översikt 1931-1965-2004, den öppna dörrens studieförbund ABF Sigtuna 1 2005 578
Bohus 1920-1930 Samhällshistoria, industri, affärsverksamhet, diversehandel Bohus 1 0 579
ABF Ludvika 75 år 1921-1996 ABF, studiecirkel, folkbildning, studieverksamhet. Ludvika 1 0 580
Vandring från förr till nu i Västra Ämtervik med dess byar Humlen och Svensbyäng Hembygd. Lokalhistoria, arbetsvandring, knallar, jordbruk, skogsbruk, mejeri, mjölkbönder, post, postiljon, postbonde, barnmorska, jordemor mm. Västra Ämtervik, Humlen och Svensbyäng 1 2000 741
Telegraf och telefon i Gällivare-Malmberget 100 år Telegraf, telefon, telefonhistoria, växel, växelstationer, telefonist, Telegrafverket, växelstationsföreståndare, telegrafist, telegrambud. Gällivare 1 1994 582
80 år med sossarna i Forsbacka Socialdemokrati, arbetarekommun, jubileumsskrift Forsbacka 1 1986 583
Statare och lantarbetare, egnahem och småbruk Cirkelforskningsprojekt, statare, lantarbetare, ABF. Skåne 1 1982 584
Några ABF-bibliotek i Folkare-bygden - deras historia ABF, bibliotek, ABF-bibliotek. Arbetarhistoria i den mån att studiecirkeln relaterar till underlag om det. Avesta 1 1983 585
Fagersjö i 100 år (Studiecirkeln "Fagersjös Historia") Hembygd, hembygdshistoria Fagersjö 1 1998 586
Jernarbetarnes Verkstadsklubb No 1 - Jubileumsskrift 1991-2001 Utställning: "Jernarbetarnes Verkstadsklubb No 1 - Mekaniska Verkstaden", Verkstad, industri, metallarbetare, järnarbetare, maskiner, Metall, Mekaniska Verkstaden, facklig historia, styrelser, studieverksamhet, jubileum Stockholm 1 1991 587
Beredskapsminnen från Björkvattendalen (Studiecirkeln "Beredskapsminnen") Beredskap Björkvattenådalen 1 1986 588
Från fattighus till servicehus - Parkgården 1882-1986 Fattigvård, äldreomsorg, flera studiecirklar Laholm 2 1986 589
ABF 75 år Tredje kvartsseklet med ABF i Västmanland Studieorganisation Västerås 13 0 590
Järnforsen i ord och bild Bygdehistoria Järnforsen 1 1980 591
Metall 1942-1951 Från världskrig över metallstrejk till full sysselsättning Fack, metall avdelning 40, Landskrona 1 0 592
Gamla Glumslövsbilder Bilder, hembygd Glumslöv 1 0 593
Ett och annat från Pershyttan i gången tid (22 delar/häften). Hembygdscirkeln "Torpcirkeln". Pershyttan, hembygd, bruk. Pershyttan 1 1983 594
ABF Linköping 50 år Studieorganisation, jubileum Linköping 1 0 595
Så var det då - berättelser om Angered Bygdehistoria Angered 3 1988 596
Gjörwiks by (Studiecirkel "Bygd i förvandling) Bygd i förvandling, Bygdehistoria Görvik 1 1978 597
Vårt första sekel - LO-sektionen i Malmö 100 år Fackförbund, jubileum Malmö 1 2011 598
Tråvads socken Landsbygdsdelen 1850-2000 Bygdehistoria Tråvad 1 1995 599
ABF Västerås 1943-1987 Studieorganisation Västerås 1 1987 600
Samhället Sumpen Kyrkesund Bygdehistoria Kyrkesund 1 1998 601
Jäderfors - en bygd med anor Bygdehistoria Jäderfors 1 1989 602
Ursviken förr och nu (Studiecirkeln ''Ett sekel i Skelleftebygden'') Lokalhistoria, Urse, by, stadsdel, studiecirkeln ''Ett sekel i Skelleftebygden'' Ursviken 1 1988 603
Från bonderörelse till centerrörelse, En folkrörelse skriver historia, Grönt i socken och stad (projekt "Från bonderörelse till centerrörelse") Jordbruk, bonde, bönder, projekt "Från bonderörelse till centerrörelse", Vuxenskolan. Jörn, Byske, Skellefteå, Bureå, Burträsk och Lövånger samt Skellefteå stad 25 1982 604
En bok om ASPÖ Bygdehistoria Aspö 1 1982 605
Bonderörelsen i Norrbotten Jordbruk, lantbruk, bönder, bonde, förening, organisering Haparanda 1 0 606
Norrviken och Rotebro i text och bild Bygdehistoria Norrviken, Rotebro 2 1979 607
Gamla Kvissleby Bygdehistoria Kvissleby 1 1983 608
Övre Svärdsjö - Gammalt och Nytt Hembygdshistoria, jordbruk, skogsbruk, affärsverksamhet, gårdshandel, fabriker, verkstäder och industrier. Övre Svärdsjö 1 1985 609
Vem älskar facket? Fack, Transportarbetareförbundet, forskningscirkel Malmö 1 1989 610
Sockerbetan på fältet och på bruket: dokumentation / av en skrivarcirkel i PRO [Vellinge] Bruk, sockerbruk, PRO, Skåne, ABF. Vellinge 1 1983 611
Torpare, båtsmän och annat från svunna tider. Studiecirkel i Jämshögs PRO 2005-2007 Båtsmän, PRO Jämshög 1 2005 612
Maskinverkstaden - Rapport av Gräv-där-du-står-cirkel om Öresundsvarvet 1981/1982. Öresundsvarvet, Landskrona, arbetsmiljö, arbete Landskrona 1 1981 613
Snickarverkstaden - Rapport av Gräv-där-du-står-cirkel om Öresundsvarvet 1981/1982. Öresundsvarvet, Landskrona, arbetsmiljö, arbete Landskrona 1 1981 614
Utställningen på Sydkoster Utställning: "Utställningen på Sydkoster" Cirkel: "Bygd i förvandling" som övergick som "Grävcirkel". Sydkoster 1 0 615
En epok 1924-79 - Fotoutställning om Ludvika sjukhus Utställning: "En epok 1924-79", Arbetsplats, sjukhus, fack Ludvika 1 0 616
En varvsdröm Teater: "En varvsdröm", varv, industri, arbetarbarn, varvsarbete, ABF. Göteborg 5 1980 617
Verkstadsborna Teater: "Verkstadsborna", arbetarspel, ABF, verkstadsarbete. Ett antal ABF-cirklar ligger till grund för hela teaterprojektet. Motala 0 0 618
Folkrörelsernas historia i norra Halland 1900-1939 Utställning: "Folkrörelsernas historia i norra Halland 1900-1939" (namnet är osäkert), folkrörelse, ABF, arbetarekommun, fackförening Norra Halland 1 1980 619
Eiserockupationen Utställning: "Eiserockupationen", Eiser, sömmerskor, industri, Sollefteå 1 1981 620
Uddevallabilder 1988-1992 samt Uddevallabilder 1993-1996 ABF, fotoklubb. 1 näringslivscirkel fick i uppdrag att skildra arbetsplatserna. Ur denna cirkel skapades 10 fotocirklar och 4 redaktions/kompletteringscirklar. Uddevalla 15 1988 621
Borlänge arbetarspel - Från intet allt vi vilja ABF, arbetarrörelsen, Framtidsmuseet. Teater: "Från intet allt vi vilja" Utställning: Namn ej känt. Borlänge 1 1990 622
Säterminnen Cirkel: "Säterminnen", PRO, hembygdshistoria, Gräv där du står, ABF, boken "Säters Järnvägs Historia". Säter och Hedemora 4 1990 623
Ur Väsby skolhistoria Utställning: Ej namngivna, Skrifter om Väsby 2, skola, ABF. Väsby 1 1989 624
Brukets folk Utställning: "Brukets folk", ABF, Uppsala, kolare, skogshuggare, lantarbetare, Bennebols Bruk. Bennebol 1 0 625
Textilindustrin Gefle Manufaktur AB Textilindustri, kvinnoarbete, ABF Gävle 1 0 626
Listerbanan 1914 - 1956 Utställning: Ingen uppgift om namn, Järnväg, ABF, Sillatåget, Sölvesborg, Olofström och Karlshamn 0 0 627
Ryhovsminnen - Psykiatrins historiska utveckling till modern tid Gräv där du står, ABF, sinnessjukdom, sjukhus, arbetsplats, vårdmiljö. Jönköping 1 0 628
Revolutionen i Sveg 1918 Teater: "Revolutionen i Sveg", hungerkravaller, upplopp, ABF, Sveg 1 2001 629
Strömsdal En hyttbygd i Säfsen och Strömsdal Torp och torpare Hembygd, gruva, bruk, stålbruk, järnväg, ABF Strömsdal 1 1986 641
Drömmen om ett bättre liv Invandring, arbete Projekt "Drömmen om ett bättre liv" genomfördes som 21 lokala projekt med sammanlagt 340 deltagare. Avesta, Bara, Borås, Fagersta, Finspång, Hagalund, Hults bruk, Karlskoga, Landskrona, Nordmaling, Olofsfors, Rydal, Skellefteå, Stockholm, Surte, Södertälje, Trollhällan, Umeå, Virsbo och Älvängen. 21 1999 630
Pappersbruksarbetsliv Papper, bruk, fack, liv, livsvillkor, Långasjönäs Bruk. Kisa 1 1980 631
Karla - En kvinna av tusen kvinnor (Studiecirkeln Karla- från "livegen" till folkpensionär genom åren) Statarmuseet, statare, lantarbetare, kvinnor Skåne 1 1982 632
Spelet om Norbergstrejken Teater: Arbetarspelet "Spelet om Norbergstrejken", arbetarspel, teater, järnindustri Norberg 1 1977 633
På Vatt-Annas tid Teater: "På Vatt-Annas tid", lustspel, kvinnor, seniorteater, Berguvarna Södertälje 1 1989 634
På plast 1957-2010 Plast, plastfabrik, Polytec Composites Sweden AB, Industrimuseum Ljungby 1 0 635
Vibroverken Vibro-Verken Ljungby Historiska Sällskap Ljungby 3 0 636
Gamla Lessebo Företag Lessebo 1 0 637
Bruket i Timsfors Bruk Markaryd 1 0 638
Bäckaby en smålandssockens historia Hembygd, bönder, jordbruk, handelsbod, kvarn, mjölnare, såg Bäckaby 1 0 639
Så byggde kvinnorna välfärden - om 1900-talets socialdemokratiska kvinnoklubbar i Jönköping, Huskvarna, Norrahammar och Taberg Socialdemokrati, kvinnor, kvinnoklubb, kvinnohistoria, Gräv där du står, ABF Jönköping, Huskvarna, Norrahammar och Taberg 4 2001 640
En resa på spåret från Karlshamn till Halmstad Järnväg, industri, ABF Karlshamn, Ljungby, Halmstad och Växjö m fl. 15 1996 1045
Flottningen i Torsång under treehundrafemtio år respektive Flottningen i Torsång under fyra sekel Flottning, hembygd, skogsindustri och sågar. Torsång 1 1986 644
Qvarn förr och nu Kvarns utveckling under fyra sekel Qvarn, hembygd, bruk och kvarn. Qvarn/Kvarn 1 2012 645
Ucklumboken Ucklums Hembygdsförening 50 år 1957-2007 Hembygd, jordbruk, affärer och fabriker mm. Ucklum 1 2003 646
Bland gruvhål malmvägar och forbönder i Hökhuvud med omnejd Gruva, kolgruva, kolare, mila, malm, forbönder. Hökhuvud 1 1993 647
Carl Edmonds konfektionsfabrik Lokalhistoria, Hängslan, industri, textilindustri, textil, intervjuer, Gräv-där-du-står, kvinnor, sömmerska. Landskrona 1 1979 1059
Post - telegraf - järnväg - elförsörjning, Nr 14 i Hede Hembygdsförenings skriftserie "Hede socken förr och nu" Hembygdshistoria, post, telegraf, järnväg, elförsörjning Hede 1 0 649
Boken om Ljungsarp - socknens utveckling inom kyrka, skola, företag, hantverk, jordbruk, föreningsliv under nittonhundratalet fram till idag Hembygd, hembygdshistoria hantverk, jordbruk, företag. Ljungsarp 1 0 650
Industrier i Forserum Del 1 och 2 Hembygd, hembygdshistoria, industri, fabrik. Forserum 1 2008 651
Koöns historia Hembygd, hembygdshistoria, sill, salteri, sillfiske, fiske, varv. Marstrand, Koön 1 2012 652
Limmared Bygden - Bruket - Samhället 1740-1990 Hembygd, bruk, glasbruk, arbetarrörelse, fack, företag, skogsarbetare, sågverk, jubileumsbok Limmared 7 1985 653
Skaftö Sjöhistoria Del 1 och 2 (Skaftö Sjöhistoriska Grupp) Lokalhistoria, sjöhistoria, fiske, sjöfart. Skaftö 1 1982 654
Njutångersboken Hembygd, hembygdsförening, lokalhistoria, jordbruk, fiske, skogsarbete, industri. Njutånger 1 2009 655
Borrsjöån under 400 år Hembygd, lokalforskning, sågverk, träindustri, smedja mm. Ovansjö 1 0 656
Så brukades det i Fröderyd, jord och skog i ord och bild Hembygd, lokalhistoria, jordbruk, skogsbruk, stenbrytning mm Fröderyd 1 2003 657
Lusten finns - Gråten är borta, Pjäsen från Deje Teater: Lusten finns - Gråten är borta, Pjäsen från Deje ABF, Aino Trosell, Deje 4 1991 676
Långviks glasbruk i Piteå socken Glasbruk, glashistoria, lokalhistoria, hembygd, glas, Långvik, Långwik Långvik, Piteå socken 1 1979 675
Äppelbo industrihistoria Industrihistoria, lokalhistoria, fabrik, industri, tillverkning, järnbruk, sågverk och snickeri mm. Äppelbo 1 1999 659
Flottningen i Ljustorp, från början till slutet Flottning, lokalhistoria. Bredsjöcirkeln och Hamregårdscirkeln. Ljustorp 2 0 660
Bondeminnen från Flymen Lokalhistoria, hembygdshistoria, bönder, jordbruk och skogsbruk mm Flymen 1 1992 661
Bergets fria söner : om stenarbetarna i Bjärlöv och deras bygd Hembygd, stenhuggning, stenbrytning, strejk. Bjärlöv 1 0 662
Dalasågen i våra hjärtan : en bok om livet kring ett sågverk i Vansbro Hembygd, lokalhistoria, sågverk, Vansbro 2 1978 663
Sulfiten En industriepok i Oskarström Industri, arbetshistoria. Oskarström 1 0 664
Ödeborgs bruk 1898-1998 Industri, fack, metall, spik, Gunnebo, verkstadsklubb. Ödeborg 1 0 665
Stenhuggarliv: av historien lär vi för framtiden Stenhuggare Blekinge 1 0 666
Dokumentation av fruktodlingar i Båstad under ett sekel Frukt, fruktodling Båstad 1 0 667
Snickarminnen från Virserum, Berättelser m m från möbelepoken i Virserum Snickare, möbelhantverk, hantverk, industri, möbelindustri, fack, möbeltillverkning, projektet "Virserums Möbelindustrimuseum". Virserum 0 0 668
Hasslö förr och nu, en studiecirkel i ord och bilder Fiske, jordbruk Hasslö 1 0 669
Intresseföreningen Bläse Kalkbruk Intresseförening, museum, arbetarmuseum, kalkbruk, bruk, stenarbetare, sten, (står skrivet om "några cirklar"). Bläse 0 0 670
Socialdemokratin under 90 år - samlingspost Socialdemokrati Berghem, Bollebygd, Brämhult, Grimsås, Gällstad, Hillared, Horred, Kinna, Limmared, Skene, Tranemo, Överlida, Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping 32 0 671
Stiga vi mot ljuset - Samlingspost Arboga, Avesta, Enköping, Eskilstuna, Falkenberg, Falun, Finspång, Flen, Hallstahammar, Halmstad, Harplinge, Heby, Hedemora, Hultsfred, Håbo, Hällefors, Härnäset, Julita, Karlskoga, Katrineberg, Katrineholm, Kolsva, Köping, Laholm, Landskrona, Laxå, Lindesberg, Mjölby, Morgongåva, Mölndal, Nora, Norra Grundsund, Nyköping, Oskarshamn, Pålsboda, Ransta, Riddarhyttan, Skinnskatteberg, Skutskär, Smedjebacken, Sollentuna, Stafsinge, Stockholm, Strängnäs, Stöcke, Surahammar, Söderfors, Södertälje, Umeå, Uppsala, Vagnhärad, Varberg, Veddinge, Vimmerby, Värmdö, Västerås, Ödeborg, Österbybruk, Östersund Arboga, Avesta, Enköping, Eskilstuna, Falkenberg, Falun, Finspång, Flen, Hallstahammar, Halmstad, Harplinge, Heby, Hedemora, Hultsfred, Håbo, Hällefors, Härnäset, Julita, Karlskoga, Katrineberg, Katrineholm, Kolsva, Köping, Laholm, Landskrona, Laxå m fl 117 0 672
Bygd i förvandling - Samlingspost Bygd i förvandling - Samlingspost Klågerup, Svedala, Upplands Bro, Västervik 5 0 674
16 berättelser om livet på 1900-talet ABF-projekt, "Gräv på nytt", PRO Trelleborg Trelleborg 4 2004 677
Torpen runt omkring Herrevadskloster Torp, torpare, hembygd, Riseberga, Färingtofta, Herrevadskloster Ljungbyhed 1 2014 678
Från stenyxa till hockeyklubba - Boken om Timrå Wifsta Varfs Historia, PRO, Timrå Timrå 0 2011 679
Kockums pensionärers studiecirkel (Två berättelser återgivna i boken Varvsliv) Varv, Kockums mekaniska verkstad Malmö 1 0 680
Figeholms bruk 1931-1991 Figeholm, bruk, fack Oskarshamn, Figeholm 1 1985 681
Skogsbrukets historia i Jokkfall Skogsbruk, skogsarbetare, arbetarkultur, skogsarbetarkultur, utställning Jokkfall 1 0 682
Du och arbetsmiljön Uddevallavarvet, arbetsmiljö, verkstadsklubb, varv, Uddevalla 0 1974 683
Postbönder och postdrängar Post, Ifö, Ivetofta Hembygdsförening Bromölla 2 1986 684
Ditt dagliga bröd – deras arbete Bageri, bageriminnen, ABF, grävprojektet "Ditt dagliga bröd - deras arbete" Uppsala 1 2003 685
Stockholms bryggeriarbetares kulturarv Bryggeri, bryggeriminnen, ABF. Stockholm 1 2004 686
Uppsalas slakteriminnen Slakteri, slakteriminnen Uppsala 1 2009 687
Hofors kolare Kolare, mila, kolmila, träkolning, kolning, tjärbränning Hofors 1 1998 688
Museet till Gustav Ångmans minne Kol, kolare, kolning, skogsarbetare, skogsarbete, utställning, museum, Boda by 1 0 689
Furuby SPF Studiecirkel 2014-2015 som bygger på studiecirkeln Furuby under 1900-talet, från 2005-2006 Kol, kolning, såg, skog, skogsarbete, jordbruk, jordbrukare, vuxenskolan, studiecirkeln "Furuby under 1900-talet". Furuby 2 2005 690
Oxsjö by och såg Såg, sågverk, Oxsjö såg, flottare, flottning, kolare, kolning, Liden PRO Oxsjö 1 2003 691
Bruksanda Bruksanda, forskningscirkel, fack, fackförening, bruk, såg, sågverk, kvinnor, skogsarbete, fabriksarbete, industriarbete, ABF Ljusne, Ala, Vannsätter 1 2010 692
Fabriksminnen PRO, minnen, fabrik, bruk, bruksmiljö, Vannsättersfabriken Vannsätter 1 2007 693
Från Mårdsele och Forslings-Åman Lokalhistoria, handel, industri, såg, sågverk, arbetarhistoria, jordbruk, skogsbruk, kolning, tjärbränning, timmeravverkning, flottning Mårdsele 1 1976 694
Hennan förr och nu Lokalhistoria, jordbruk, skogsbruk, flottning, kolning, ABF Hennan 0 1985 695
Byn Säter, en bys historia och utveckling Hembygdshistoria, jordbruk, mjölkning, fiske Säter 1 2000 696
Locknevibor berättar Minnen från mellankrigstiden Arbetsdag, arbetsår, bönder, jordbruk, djurhållning, kvinnor, män, slakt, kvarnar, malning, skogsarbete, fiske, ABF, hembygdshistoria Locknevi 1 1996 697
Båtskärsnäs 200 år 20 februari 1777-1977 Lokalhistoria, sågverk, arbetsmiljö, fack, kvinnor, industri, "Bygd i förvandling" Båtskärsnäs 1 0 698
Färila förr och nu En ABF-studiecirkel minns 1940, 50 och 60-talet Lokalhistoria, affärsverksamhet, ABF Färila 1 0 699
Öster-Jörn Jörns kyrkby Glimtar ur byns historia Hembygd, lokalhistoria, piga, såg, sågarbetare, vårdbiträde, ålderdomshem, NBV Jörn 1 1995 700
Gunnarps tegelbruk i Tjörnarp - En bok om tegelbruket och restaureringen och bevarandet av ringugnen. Tegel, tegelbruk, tegeltillverkning, restaurering, ringugn, hembygd, Studiecirkeln "Hembygdscirkeln i Tjörnarp" som startade i samband med landsbygd 90-kampanjen Hela Sverige ska leva. Tjörnarp 1 1993 701
Finnträsk och Kälfors byar Hembygd, jordbruk, bönder, beredskapsarbete, vattenledning, jakt, såg, Vuxenskolan Finnträsk och Kälfors 2 0 702
Korpikylä 1498-1997 Hembygd, jordbruk, fiske, timmerflottning, flottning, flottare Korpikylä 1 1996 703
Kastellegården och dess torpare, statare och backstugusittare Statare, statarliv, slåtter Ytterby 1 0 704
Skarstad - Så var det förr Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, lantbruk, redskap, studiefrämjandet Skarstad 1 0 705
Vivljunga och byarna i västra Hinneryd - Vivljunga 75 år Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, lantbruk, redskap Vivljunga 1 2002 706
Två sekler i Vormselebygden Hembygd, jordbruk, lantbruk, redskap, tjärhantering, studiecirkeln "Ett sekel i Lyckselebygden". Vormsele 1 1973 707
Andersbo och Sågsbo, Byar i Bjursås Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, redskap, skogsbruk, NBV Bjursås, Andersbo och Sågsbo 1 1990 708
Vid gruva och hytta, Människor och vardagsliv i Vintjärn och på Åg Hembygd, lokalhistoria, skräddare, gruvarbete bilder, rostugn, malm, masugn, Dalarnas forskningsråd, Stiftelsen Stora Kopparberget Vintjärn och Åg 1 2001 709
Böle, Vår by vid Råneälven, Från medeltiden till år 2000 Hembygd, lokalhistoria, jordbruk, kvinnor, kvinnoarbete, skogsbruk, flottning, studiecirkeln "Hembygd steg för steg". Böle 3 1995 710
Fristadbor berättar Hembygd, lokalhistoria, arbetarminnen, jordbruk, lantbruk, frisör, sömmerska, veterinär, banvakt m fl. Studiecirkeln "Dokumentera Fristad - förr och nu". Fristad 1 1988 711
Allt har förändrats Hembygd, lokalhistoria, jordbruk, höbärgning, skogsbruk, skogsarbetare, rallare, sågverk, såg, tegelbruk, tegel, fiske, fiskare, affär, affärsarbetare, Cloetta, post, fackförening, fack, målare, projektet "Bondekulturens död". Linköping, Vreta klosters socken, Ljungsbro och Berg. 2 1989 712
Moälven Båtar Människor Händelser Hembygd, lokalhistoria, flottning, flottare, sjömän, såg, sågverk, kol, kolare, tegel, tegelbruk, Studieförbundet Vuxenskolan m fl. Moälven 1 0 713
Östersidan Ett samhälle på Västkusten (Sammanställd med uppgifter från studiecirkeln "Bevara minnena") Hembygd, lokalhistoria, yrken, arbetsområden, sjöfolk, fiskare, snickare, stenarbetare, kvinnoyrken, Studiecirkeln "Bevara minnena" m fl. Östersidan 1 1981 714
Ava 1500-1990 Hembygd, lokalhistoria, fiske, fiskare, jordbruk, lantbruk, skogsarbete, skogsarbetare, Vuxenskolan. Ava 1 0 715
Gryt förr och nu Hembygd, lokalhistoria, jordbruk, jordbrukare, fiske, fiskare, sjöfolk, sjöfart, yrken mm Gryt 1 0 716
Grisbacka - från bondby till stadsdel Hembygd, lokalhistoria, jordbruk, jordbrukare, skogsarbete, skogsarbetare, flottning, strejk, Vuxenskolan mm. Grisbacka 1 1990 717
Standardhus Generationers arbete med hus och snickeri i Hultsfred 1898-1975 Snickeri, snickare, hus, Standardhus, ABF Hultsfred-Vimmerby, träarbetare, träindustri, arbetsförhållande, studiegruppen "Träarbetarnas historia i Hultsfred". Hultsfred 2 1985 718
Hagelsrum från dåtid till nutid Hembygd, lokalhistoria, järn, masugn, mekanisk verkstad, tegelbruk, såg, vuxenskolan mm. Hagelsrum 1 0 719
Stangboar Sockenbok om Stånga Hembygd, lokalhistoria, sockerbetor, sockerbetsodling, betvåg, lastning, jordbruk, lantbruk, fack, RLF, LRF, tröske, tröskverk, mejeri, tegel, tegelarbetare, kvarnar, sågverk, spinneri mm. Flera studiecirklar! Stånga 0 1975 720
Pappersbruksarbetareliv Från torpare till villaägare - från hantverkare till maskinoperatör Pappersbruk, pappersbruksarbetare, Långasjönäs bruk, fack, Pappers, ABF Linköping. Kisa 1 0 721
Boken om Svartbyn, Byakistan berättar Hembygd, lokalhistoria, jordbruk, fiske, fiskare, studiecirkel "AGBOK" (arbetsgrupp bok). Svartbyn 1 1995 722
Gårdar västra sidan Grässjön Kolare, kolning, NVB Sunnemo 1 2002 723
Storsandsjön under mer än 100:a år Lokalhistoria, hembygd, åkerbruk, jordbruk, jordbrukare, skogsbruk, skogsbrukare, flottning, flottare, kolning, kolare, tjärbrännare, tjärbränning, fack, fackförening, Lantbrukarnas Riksförbund, Studieförbundet Vuxenskolan. Storsandsjö by 1 1982 724
Byar och gårdar i Landeryd, Minnen och historia Hembygd, lokalhistoria, jordbruk, fabriksarbete, NVB i Linköping. Landeryd 1 1990 725
Västernorrlands regemente 1953-83 Människor, minnen och spår Regemente, befäl, civilanställda, I 21, Västernorrlands Regementes Kamratförening, ABF Sollefteå 3 0 726
Nylands by Med Bondhammars bruk Bonde, sågverk, flottare, flottning Nylands by 1 1982 727
Vår socken Daretorp (del 1 och 2) Hembygd, lokalhistoria, skogsbruk, tjärbränning, sågverk, åkare, åkerier och flera andra yrken som är omnämda i korthet, Studieförbundet Vuxenskolan. Daretorp 1 2006 728
Att gräva där man står – exemplet Västervik Socialism, politik, Marx, arbetarrörelse, fack, Västerviksrörelsen, ABF. Flera studiecirklar! Västervik 0 2003 729
Munkfors-Ransäter Lokalhistoria, hembygdshistoria, brukshistoria, järn, järnhantering, stål, arbetsvillkor, levnadsvillkor, fack. Munkfors och Ransäter 1 0 730
Kulturföreningen Bruksongar i Surte Hembygd, lokalhistoria, bruk, glasbruk Surte 1 1996 731
Dokumentation i Glasbruksbygd Glas, glasbruk, lokalhistoria, hembygd, glasbruksbygd Orrefors 1 1989 732
Minns innan det är för sent Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, smedja, Skifsforssmedjan, SKS, Sveriges Kyrkliga studieförbund, studiecirkeln "Minns innan det är för sent". Uppsälje by (en ort i Järna socken i Vansbro kommun) 2 1988 733
Älvsbacka - Bygd i förvandling Älvsbacka bruk, järn, järnbruk Älvsbacka 1 1974 734
Åryd järnbruk och träindustri Järnbruk, träindustri Åryd, Hemmesjö 2 0 735
Kilafors Bruk Bruk, järnbruk, jordbruk, lantbruk, kolning, slåtter, skogsarbete Kilafors i Bollnäs 1 2014 736
När fabrikerna tystnar Sågverk, nedläggning, ABF, Pappers, arbetsgemenskap. Bureå 1 2001 737
Båtsmän och båtsmanstorp i Lundby Lokalhistoria, båtsmän, båtman, Vuxenskolan Lundby 1 0 738
Stationsgatan förr i tiden Lokalhistoria, post, tegelbruk, knallar. Landvetter 1 1984 739
Utby by, Herrestads socken Lokalhistoria, fiske, fiskare, jordbruk, bönder, Vuxenskolan Skredsvik. Utby by 1 0 740
Långshyttan, Glimtar ur en bruksorts historia Lokalhistoria, bruk, Bergmansbruket, järn, järnbruk, arbetarbostäder, kvinnor, kvinnoarbete, piga, barnmorska, mjölkerska, ladugårdskarl, affärsarbete, apotek, textilarbete, industri, post, postkontor, skola, lärare, järnväg, stationsarbete mm. Långshyttan 1 1998 742
Sant och sån't från Asker Minnen från förr i ord och bild - del 1, del 2 och del 3 Lokalhistoria, arbetsliv, jordbruk, vävning, stenhuggare, stenhuggeri, laggare, korgtillverkare, korgmakare, mejeri, mjölk mm. Asker 1 1988 743
En bok om Växsjö, Sjörgrå och Lottefors, Utforskat och berättat av deltagare i en studiecirkel om bygden Lokalhistoria, hembygd, bonde, jordbruk, soldatliv, knekt, flottning, fack, strejker, strejk, ABF mm. Växsjö, Sjörgrå och Lottefors 1 1987 744
Grönahögsboken Lokalhistoria, hembygd, kvarn, mjölnare, post, postmän, brevbärare, torv, torvtillverkning. Grönahög 6 0 745
Instrumentmakarna på Fiskargatan Instrument, instrumentmakare, kirurgi, instrumentmakeri, fack, metall, verkstad, industri, hantverk. Stockholm 1 1981 746
Järna som det var - gamla bilder från bygden Lokalhistoria, rallare, kvarn, såg, torvindustri, bilder, Studieförbundet Vuxenskolan. Järna 1 1985 747
Historia och minnen i Markim Lokalhistoria, jordbruk, post, brevbärare, hantverkare, yrkeskvinnor, barnmorskamejerinna, lärare mm. Markim 1 1989 748
Skatamark förr och nu Lokalhistoria, hembygd, SKS (Sveriges kyrkliga studieförbund), bondby, lantbruk, bonde, kvinnoarbete, kvinnor, skogsbruk, skogsarbete, kvarn, såg mm. Skatamark, Boden 1 1987 749
Tidersrum - en bok om Träkläppesockna Lokalhistoria, hembygdshistoria, Vuxenskolan, jordbruk, bönder, torpare, skogsbruk, sågverk, kolning, kolare, tjärfabrik, tjära, tegel, tegelbruktorv, torvfabrik mm. Tidersrum, Kinda 2 1983 750
Tryggarp, Den sjätte dokumentationen om byar i Rydaholm Lokalhistoria, hembygd, torp, dagverkstorpare, arbetsliv, jordbruk, jordbruksarbete, Studieförbundet Vuxenskolan. Tryggarp 1 0 751
Ryssby - förr och nu Minnen och bilder från vår hembygd, - många från igår och några från idag. Lokalhistoria, hembygd, järtåg, tågarbetare, post, postbonde, brevbärare, barnmorska, kvarn, mjölnare, tjärbränning, kol. Ryssby 1 0 756
Boken om Slärteg Lokalhistoria, hembygd, lite historia om många olika arbeten, Studieförbundet Vuxenskolan. Slärteg 1 1990 757
En bok om Räpplinge Lokalhistoria, hembygd, sjömän, båtsmän, bergsbruk, stenbrytning, kvarn, mjölnare, jordbruk, jordbrukare, arbetsåret, lantbruk, lantbrukare, arbetsåret, Studieförbundet Vuxenskolan (torpcirkel). Räpplinge 1 0 758
Plöja, Smatten, Väla och de andra torpen i Landeryd Minnen och historia Lokalhistoria, hembygd, torpare, torparliv, jordbruk, jordbruksarbetare, statare, statarliv, ABF. Landeryd 1 1985 759
Tavelsjö Från seklets början Lokalhistoria, hembygd, Bonde, jordbruk, arbetsår, mejeri, "Ett sekel i Tavelsjö" 1972, hemarbete kvinnor, kvinnoarbete, lärare, lärarinna, post, brevbärare, Studieförbundet Vuxenskolan. Tavelsjö 2 1982 760
Rakered En försvunnen socken Lokalhistoria, hembygd, tegel, tegelbruk, SKS. Rakered, Vikingstad 1 1983 761
Löt En Ölandssocken och dess människor Lokalhistoria, hembygd, jorbruk, jordbrukare, bönder, slakt, studiecurkeln "Gård och bygd", Studieförbundet Vuxenskolan. Löt, Borgholm 1 1980 762
Lockne Hembygdsförenings skriftserie Nr 29: Bondeminnen Lockne Lokalhistoria, hembygd, bondeminnen, bonde, bondgård, Projektet Bondeminnen, jordbruk, jordbrukare, mekanisering, livsvillkor, kvinnans roll, skog, skogsbruk, Studieförbundet Vuxenskolan. Lockne 1 1991 763
Boken om Högsjö II Lokalhistoria, hembygd, knektar, båtsman, post, postbönder, fack, Socialdemokrati, politik, bruk, fabriksarbete, strejk, jordbruk, jordbrukare, Vuxenskolan. Högsjö 1 0 764
Minnen av migrationen Arbetskraftsinvandring från Jugoslavien till Svenska Fläktfabriken i Växjö kring 1970 Invandring, arbetskraft, arbetskraftsinvandring, arbetskraftsutvandring, migration, fläktar, fabrik, Jugoslavien, arbetsmarknadsrelationer, fackförening, arbete, kapital, muntlig historia. Växjö 1 2003 815
Fisket och Fiskaren i Vänern - Rapport från dokumentation 2011–2012 Fiske, fiskare, yrkesfiskare, Vänern. Lidköping, Götene och Mariestad. 1 2011 766
Lindås från by till samhälle Lokalhistoria, hembygd, arbetarrörelsen, kvarn, såg, sågverk, fack, fackförening, strejk, kvinnoarbete, hemarbete, industri, industrisamhälle, smed, gjuteri, gjutare, maskinverkstad, torv, tjärbränning, socialdemokrati, kvinnoklubb, ABF, PRO studiecirkeln ”Stiga vi mot ljuset”. Lindås 1 1980 767
AB Papyrus Bruk, pappersbruk, industri, Studieförbundet Vuxenskolan. Mölndal 1 2007 768
Vår bygd genom sekler (Håbo) Jordbruk, fiske, PRO, DHR, ABF och studiecirkeln "Vår bygd genom sekler". Håbo 1 1987 769
Svensk arbetarrörelses historia (SKP) SKP (Sveriges Kommuinistiska Parti), tidskriften RiktpunKt (nr 9 2005), arbetarrörelse, Kommunistiska manifestet, ABF. Stockholm 1 2005 770
Strejkerna vid Uddevallavarvet Varv, varvsarbetare, fack, fackförening, metall, metallklubben, strejk, konflikt, arbetskonflikt. Uddevalla 1 2014 771
Torp och gårdsinventering i Larv Lokalhistoria, hembygd, tröskning, jordbruk, jordbrukare. Larv 1 1991 772
Studiecirkel i Gränums Hembygdsförening om stärkelseproduktionen i Olofströms Kommun Hembygd, lokalhistoria, stärkelsefabrik, stärkelseproduktion, stärkelse, rivmästare. Olofström 1 1999 773
Käpplunda Gruva Lokalhistoria, gruva, gruvarbete, kalk, kalkbränning, stenhuggeri, smedja, smed, Studiefrämjandet. Käpplunda i Skövde 1 2007 774
Bruksarbetarliv – Arbete och arbetare vid Katrinefors pappersbruk 1880–2016 Arbete, arbetare, pappersbruk, papper, pappersarbetare, bruk, bruksarbetare, fack, fackförening, Pappers avdelning 78, industri, konflikt, strejk, miljö, arbetarmiljö, studiecirkeln "Pappers avdelning 78 - 100 år", ABF. Mariestad 1 2009 775
Kinnbäck, Gravlund, Perstorp och Rönnskärs fyrplats Sökord: Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, flottning, sågverk, bonde, bondgård, kvinnor, ABF. Kinnbäck, Gravlund, Perstorp och Rönnskär 1 1991 776
Östanbäcks by Lokalhistoria, hembygd, bonde, jordbruk, saltpetertillverkning, tegelslagning, såg, sågverk, mjölkning, slakt, skogsbruk, tjärbränning, fiske, yrkesfiskare. Östanbäck 1 1983 777
Ljustorp förr och nu Lokalhistoria, hembygd, bondgård, piga, bruk, järnbruk, skogsarbete, sågverk, sågverksarbete, flottning, SPF, Studieförbundet Vuxenskolan i Sundsvall. Ljustorp 1 1986 778
Liv i Långvind En 1900-talshistoria berättad av bruksfolk Lokalhistoria, hembygd,jordbruk, jordbrukare, skogsarbete, skogsarbetare, kol, kolning, kolare, kvinnor, kvinnoarbete, studiecirkeln "Långvinds forskarcirkel". Långvind 1 1998 779
Båtvik - byn som vägrade dö Lokalhistoria, hembygd, såg, sågverk, sågverksarbetare, fiske, fiskare, proppsning, flottning, flottare, studiecirkeln "Byns historia", ABF. Båtvik 1 1982 780
Rörum och Vik genom tiderna Lokalhistoria, hembygd, fiske, fiskare, lantbruk, jordbruk, jordbrukare, lantbrukare, "Bygd i förvandling". Rörum och Vik 1 1980 781
Hjoggböle, tingens och tidernas förändring Lokalhistoria, hembygd, jakt, fiske, jordbruk, jordbrukare och flera andra yrken som är omnämnda lite kort, Vuxenskolan. Även kvinnor och kvinnors arbetsförhållande är omnämnda. Hjoggböle 1 1992 782
Brattsbackabygdens historia I och Brattsbackabygdens historia II Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, skogsarbete, skogsarbetare, järnväg, rallare, kvinnor, kvinnoarbete, murare, skräddare, tjära, tjärbrännare, NBV. Brattsbacka 1 1978 783
Blad ur Sävar sockens historia Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare studiecirkel för Tväråmarksbygden 1972, studiecirkeln om Sävarbyars historia (under ledning av rektor Karl Fahlgren). Sävar 2 1972 784
En bok om Freluga Berättad och sammanställd av deltagarna i en studiecirkel om Freluga Lokalhistoria, hembygd, kol, kolning, kolvedhuggare, flottning, skogsarbete, skogsarbetare, jordbruk, lantbruk, jordbrukare, lantbrukare, skidfabrik, sågning, smed, Vuxenskolan. Freluga 1 1985 785
Djäkneböle historien, människorna, bebyggelsen Lokalhistoria, hembygd, bonde, (flera andra yrken är kort omnämnda) ABF. Djäkneböle 1 2013 787
Avaträsk by historia Lokalhistoria, hembygd, bonde, bondgård, fäbod, lärare, getare Studieförbundet Vuxenskolan. Avaträsk 1 0 788
En bok om Kälom Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, slaktare, fäbod, fäbodliv, jakt, jägare, Vuxenskolan. Kälom och dess byar Böle, Utgård, Väster- och Österulvås 1 1985 789
Östra Vemmerlöv - vår bygd Lokalhistoria, hembygd, sjukhem, sjukvårdsbiträde, vårdpersonal, vaktmästare, köksbiträde, jordbruk, jordbrukare, mekanisering, torvupptagning, bonde, mejeri, bränneri, brännare, satsdräng, brännmästare, smed, smedja, barnmorska, jordemor, sillförsäljerska. Vemmerlöv 1 1989 790
Vården i Borlängebygden under 200 år Lokalhistoria, vård, militärsjukvård, regementsläkare, provinsläkare, distriktssköterskor, barnhälsovård, barnmorskor, primärvård, sjukstuga, sjukstugor, sanatorium, epidemisjukvård, sjukhem, barnhem, långvård, psykiatri, apotek, apotekare, sjukvårdstransporter, ambulanssjukvård, äldreomsorg, skolhälsovård, tandläkare, Gräv där du står. Borlänge 1 2006 791
Boken om Arkelstorp, Rättelöv, Kärlingberga, Ullsala Lokalhistoria, hembygd, torv, torvgrävning, jordbruk, jordbrukare. Arkelstorp, Rättelöv, Kärlingberga och Ullsala 1 0 792
Kvammarn och Lillholmträsk Lokalhistoria, hembygd, post, jakt, barnmorska, kvinnor, kvinnoarbete. Kvammarn och Lillholmträsk samt byarna Bomarsund, Brännland, Gräsliden, Högliden, Norrbränna, Nybränna och Utternäs 1 2001 793
Människor längs järnets väg Levnadsöden och livsbetingelser på Svartnäs, Vintjärn och Åg Lokalhistoria, hembygd, skolmostrar, läsmästare, bruk , hytta, järnproduktion, sjukvård, gruvarbete, arbetsmiljö, olyckor, ABF. Svartnäs, Vintjärn och Åg 1 2003 794
Nybygget Fullen Fullsjö bys historia från 1755 och framåt Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, skog, skogsarbete, flottning, husmor, arbetsliv, jakt, post, postbärare, fack, fackförening. Fullsjö by 1 1982 795
Gagsmarksboka Lokalhistoria, hembygd, skog, skogsarbete, tjärbränning, tjära, jordbruk, jordbrukare, kvinnor, kvinnoarbete. Gagsmark 1 1999 796
Årskogen Skogen, gårdarna och människorna. En slutskrift efter en studiecirkel om Årskogens historia i Årskogslokalen 2005-2006, nedtecknad av Bertil Sundin Lokalhistoria, hembygd, postbönderyrkesfördelning, ABF (boken innehåller inte mycket arbetarhistoria). Årskogen, Gnarp 1 2005 797
Frostkåge by Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare samt flera kort omnämnda yrken, studiecirkeln "Ett sekel i Skelleftebygden, Vuxenskolan, Annika Hallinder. Frostkåge 1 1980 798
Sävenäs Folkliv och andra företeelser samt Sävenäs Folkliv och andra företeelser del 2 Lokalhistoria, hembygd, bruk, järnbruk, såg, sågverk, Studieförbundet Vuxenskolan och lite om många yrken och industrier. Sävenäs 2 1984 799
Gräna by minnen och människor Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, fiskare, fiske, jakt, jägare, lin, linodling, barn, barnarbete, teknik, teknisk utveckling och många andra yrken som är kort omnämnda. Gräna by, Dalby socken i Uppland. 1 0 800
Bruksliv - Axplock ur Stjärnsunds 1900-talshistoria och Bruk i förändring - En bok om Christopher Polhem och Stjärnsund under tre sekler Bruksliv: Lokalhistoria, hembygd, Studieförbundet Vuxenskolan. Bruk i förändring: Polhem, bruk, industri, järn, järnbruk, hantverk, jordbruk, lantbruk, kol, kolning, smedjor, smeder. Stjärnsund, Hedemora 1 1996 801
Kvinnobilder från Tällberg Lokalhistoria, hembygd, kvinnor, kvinnohistoria, lantbruk, jordbruk, lärare, hemslöjd, praktisk sommarskola, hotellvärdinna, Studieförbundet Vuxenskolan, studiecirkeln "Företagsamma kvinnor i Tällberg". Tällberg 1 2001 802
En nostalgisk vandring genom Ekeby-Skromberga Bilder och berättelser från förr Skromberga Akademi dåtid - nutid - framtid Lokalhistoria, hantverk, näringsliv, kol, kolbrytning, kolhuggare, gruvdrift, lera, ålderdomshemsarbete, bryggeri, bageri, sköterskor, mejeri, tvätteri, bonde, skräddare Skromberga Akademi. Ekeby, Skromberga 1 2011 803
Sonstorp i våra hjärtan Bruket som blev en idyll Lokalhistoria, bruk, gruvarbete, järn, järnbruk, smed, skog, skogsarbete, kol, kolning, såg, sågverk, lantbruk, lantbruksarbetare, jordbruk, jordbruksarbete, tegel, tegelbruk, kvarn, arbetarbostäder, arbetarförening, arbetarrörelse, socialdemokrati, kvinnoklubb, handel, hantverk, NBV (Nykterhetsrörelsens BildningsVerksamhet). Sonstorp 1 1999 804
Bondeminnen mina och andras i Mellerudstorp Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, lantbruk, lantbrukare, mjölkproduktion, arbetsdag, slåtter, torv, torvtäkt, post, posthämtning, slakt, fack, fackförening, Studieförbundet Vuxenskolan, studiecirkeln "Bondeminnen". Mellerudstorp 1 1991 805
Roasjö Boken om socknen, dess historia, gårdar och människor Lokalhistoria, hembygd, garvare, garveri, torv, torvbrytning, sömnad, syfabrik, jordbruk, jordbrukare. Roasjö 1 0 806
Vormträsk förr och nu (Lycksele Hembygdsgille, Uppsatsserien, Häfte nr 11) Lokalhistoria, hembygd, skog, skogsarbete, skogsarbetare, jordbruk, jordbrukare. Vormträsk 1 1981 807
Ett sekel i Ruskselebygden (Södra Lapplands Forskningskommité, Uppsatsserien, Häfte nr 12) Något om Ruskseles historia, Plock från byn och bygden samlad av två studiecirklar i Rusksele Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, skog, skogsarbete, skogsarbetare,tjära, tjärbränning. Rusksele 2 1983 808
Byarna på Stöde Finnskog Gransjön Gässåsen Tjärnsjön Ulvsjön Österåsen Andra boken Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, åkerbruk, slåtter, skog, skogsarbete, flottning, flottare, ABF i Sundsvall. Stöde med byarna Gransjön, Gässåsen, Tjärnsjön, Ulvsjön och Österåsen 3 2009 866
Byalaget Berättelserna om byarna Långsele-Högland med omnejd i Dorotea socken Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, hästgetning, fäbod, fäbodliv, bopiga, fäbodpiga, slåtter, barnmorska, post, postmästare, skog, skogsarbete, skogsarbetare, flottare, flottning, flottarliv, Studieförbundet Vuxenskolan. Långsele och Högland i Dorotea socken 1 0 810
Krångfors, Forsbacka, Slut Långt borta - och nära Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, bonde, barnmorska, järnväg, rallare, strejk, järnvägspolis, vattensås, sågverk, Studieförbundet Vuxenskolan. Krångfors, Forsbacka och Slut 1 1987 811
Skolans historia i Björketorps kommun Hindås - Hällingsjö - Rävlanda Lokalhistoria, Skola, lärare, rektor, arbetsmiljö, simlärare, förskollärare, barnbespisning, barnbespisningspersonal, hjälpmedel, vaktmästare, städpersonal, Vuxenskolan. Björketorp med tätorterna Hindås, Hällingsjö och Rävlanda 1 2004 812
Att växa upp på folkskolans tid Skolhistoria, minnen, Ludvika kommun Lokalhistoria, hembygd, folkskola, lärare, folkskollärare, fröken, SKS (Sveriges Kyrkliga Studieförbund), studiecirklarna "Sörviks skola", "Att växa upp i Ludvika" och "Växa upp på Ludvika gård". Ludvika med tätorterna Sörvik, Grangärde, Grängesberg och Säfsnäs 3 1993 813
Järvsöbyarna skriftserie Lokalhistoria, hembygd, arbetsliv, lantbruk, lantbrukare, slåtter, tröskning, torv, torvbrytning, linodling, skräddare, sömmerska, bonde, bondgård, jordbruk, jordbrukare, skog, skogsarbete, skogsbruk, skogsbrukare, spinneri, såg, sågarbetare, sågverk, fiske, fiskare, kol, kolning, kolare, skog, skogsarbete, flottning, flottare, kvinnor, kvinnoarbete, "Gräv -där-du-står", Studieförbundet Vuxenskolan, projektet "Gård och bygd under 100 år". Järvsö med byarna Kyrkbyn, Nordsjö, Kalv, Skogen, Sidskogen, Stavsätra, Bursjö, Hästberg, Föränge, Sanna, Vik, Säljesta, Hiklack, Gartsbo, Finnflo, Bäcken, Vålsjö, Nor, Myra, Åsen, Skästra, Skålbo, Skridsvik, Boda, Ede, Sjövästa, Hästberg, Prästvallen, And 18 1979 814
2017 Jubileumsalmanacka (LO-distriktet i Skåne 100 år) LO, fack, almanacka, jubileum. Skåne 1 2015 816
En bok om Havdhem Berättelser i ord och bild om livet i socknen i gången tid Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, fiske, fiskare, barnmorskor, fack, fackförening. Havdhem 1 0 817
FårÖ del1 Den egensinniga ön, del 2 Bebyggt land och del 3 Människorna på ön Lokalhistoria, bönder, bonde, bondens arbetsår, kvinnor, kvinnans arbetsår, lantbruk, lantbrukare, fiske, fiskare, kalk, kalkugn, kalkbränning, stenbrytning, lotsning, lots, lotsar, fyr, fyrfolk, fyrvaktare, fyrmästare, färja, färjemän, färjekvinnor, post, postbönder, brevbärare, lantbrevbärare, skola, skolmästare, klockare, lärare, lärarinnor, barnmorska, båtsmän, hantverkare, hantverksyrken, fack, arbetarrörelse, Studieförbundet Vuxenskolan. Fårö 1 1994 818
Tällberg Från bondby till turistby Resultatet av bycirklarnas arbete Lokalhistoria, hembygd, bonde, bondgård, fäbodkullor, tröskning, socialvård, diakonissa, hantverkare. Tällberg 2 1982 819
Studiecirkeln i Gåsborn Lokalhistoria, hembygd, fack, fackförening, strejk, skog, skogsarbete, bruk, järnbruk, smed, smedja, Studieförbundet Vuxenskolan, "Studiecirkeln i Gåsborn", Gustavsström, Älvsjöhyttan, Långbansände, Franstorp, Lövnäset. Gåsborns socken samt Gustavsström, Älvsjöhyttan, Långbansände, Franstorp och Lövnäset. 1 1988 820
Sjökaptener, frakt- och skutskeppare i Fiskebäckskil Lokalhistoria, sjökapten, skeppare, Studieförbundet Vuxenskolan, studiecirkeln "Frakt- och skutskeppare". Fiskebäckskil 1 1975 821
Hömb - en socken i Västergötland Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, mejeri, skog, skogsarbete, såg, sågverk, jakt, fiske, bruk, alunbruk, post, postutbärning, hantverk, hantverksarbete, Studieförbundet Vuxenskolan. Hömb och Kavlås 8 2002 822
Boken om Linde Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, sockerbetsodling, mjölkning, mejeri, skog, skogsarbete samt lite information om andra näringar såsom tjärbränning, kvarnar, stenbrytning mm. Linde 1 1990 823
Österby Gustafs socken, Säters kommun Bydokumentation Del 1 Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, djurhållning, mjölkproduktion, mejeri, skogsbruk, skogsbrukare, skogsarbete, forkörning, kolning, kolare, flottning, flottare, gruva, gruvdrift, kvarnar, handelsresande. Österby, Gustafs socken, Säters kommun 1 1996 824
Kårböle "Sveriges mittersta by" samt grannbyarna Kårböleskog, Karlstrand och Ängra Lokalhistoria, hembygd, fäbodliv, bonde, bönder, jordbruk, post, lite om olika hantverksyrken såsom skomakare, snickare, skräddare, sömnmerska, strykerska, bagare m fl, skog, skogsarbete, flottning, flottare, Vuxenskolan. Kårböle, Kårböleskog, Karlstrand och Ängra 1 1990 825
Boken om Fröjered Lokalhistoria, hembygd, bruk, tegelbruk, jordbruk, Studieförbundet Vuxenskolan. Fröjered 1 2010 826
Orleka En bygd med historiska rötter Lokalhistoria, hembygd, torp, torpare, jordbruk, jordbrukare, Studieförbundet Vuxenskolan. Orleka 1 2007 827
Socialdemokratin i Upplands Väsby En krönika om åren 1909-1979 Lokalhistoria, politik, socialdemokrati, arbetarrörelse, fack, fackförbund, arbetarkommun, ABF. Upplands Väsby 1 2002 828
Tre byar på Stöde finnskog Gransjön, Tjärnsjön och Ulvsjön (med Gässåsen och Österåsen) Lokalhistoria, hembygd, finländare finnvandring, nybyggarliv, svedjebruk, skogsarbete, kolning, kolare, flottning. Stöde finnskog med byarna Gransjön, Tjärnsjön och Ulvsjön (med Gässåsen och Österåsen) 1 1996 829
Handel i Forserum Lokalhistoria, hembygd, affärsbiträde, springpojke, fackförening, handelsförening, Studieförbundet Vuxenskolan. Många affärsverksamheter är omnämnda, men med lite info om arbetet och arbetarna. Forserum 1 2013 830
Ur minnenas gömslen Lokalhistoria, hembygd, PRO, arbetsliv, målare, lärling, hembiträde, affärsbiträde, springflicka, fack, fackförening, kvinnoklubb, ABF. Notviken 1 2009 831
En bok om Edstuga Lokalhistoria, hembygd, slåtter, flottning, Studieförbundet Vuxenskolan (endast lite om arbetarhistoria i boken. Edstuga 1 1985 832
Vår bygd 1891-1991 Bygdehistoria från sydvästra Frändefors, Emigranter från vår bygd Emigranthistoria från sydvästra Frändefors och Bilder från vår bygd Bilder från sydvästra Frändefors Lokalhistoria, hembygd, kvinnor, kvinnoarbete,tröska, isupptagning, fack, fackförbund, bonde, bondgård, arbetsbilder, skog, skogsarbete, jordbruk, jordbrukare, Studieförbundet Vuxenskolan, studiecirkeln "På jakt efter en hembygd". Frändefors 1 1985 833
Svensbyn del 1 och del 3 Lokalhistoria, hembygd, birkarlar, jordbruk, jordbrukare, bonde, bondgård, fäbod, fäbodliv,kvarn, tjära, tjärbränning, tegel, tegelbruk, bruk, utvandring, emigrering, Studieförbundet Vuxenskolan. Svensbyn 1 1981 834
Om Gravendal under fyra århundraden Rapport från en bygdecirkel i Gravendals byalag Lokalhistoria, hembygd, smedja, järn, bruk, stångjärn, smed, kolning, kolare, mila, kvinnor, kvinnohistoria, skog, skogsarbete, fack, fackförbund, ABF Ludvika. Gravendal 1 2002 835
Värt att minnas Människor och händelser i några Mora-byar Lokalhistoria, hembygd, arbetsfördelning, jordbruk, jordbrukare, kvinnoarbete (ganska lite arbetarhistoria i denna bok). Öna 1 0 836
Boken om Sankt Olof Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, sjuksyster, sjukvård, vägbygge, vägbyggare, Bygd i förvandling. Sankt Olof 1 1981 837
Bykistorna i Anundsjö berättar Lokalhistoria, hembygd, mjölnare, kraftstationsskötare, flottning, flottare, Bygd i förvandling (ganska lite om arbetarhistoria i denna bok). Anundsjö 1 0 838
Fjälster - en by i Tuna skate Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, djurskötsel, jordbrukare, jakt, fiske, kvinnor, kvinnoarbete, skog, skogsarbete, kolning, kolare, såg, sågverk. Fjälster 1 2002 839
Naums-boken En bok om en socken och - till dels - ett härad i Skaraborgs län Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, lantbruk, lantbrukare, hantverkare, yrken, post, lantbrevbärare. Naum 1 1974 840
Boken om Gesebol - en by i Sverige - Lokalhistoria, hembygd, hantverk, laggning, hornskedstillverkning, möbeltillverkning, jordbruk, jordbrukare, kolning, kolare, tjära, tjärbränning m fl, Studieförbundet Vuxenskolan. Gesebol 5 1985 841
Glöte genom 600 år Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, boskapsskötsel, skog, skogsbruk, flottning, flottare. Glöte 1 1997 842
Högstena i ord och bild Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, mejeri, Studieförbundet Vuxenskolan (ganska lite om arbetarhistoria). Högstena 1 2000 843
Livet i Rangarnö en Väddöby under 1900-talet Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, kol, kolugn. Rangarnö 1 2000 844
Västersocken Bygdebok Lokalhistoria, hembygd, yrken, lantbruk, lantbrukare, slakt. Västersocken 1 0 845
Glimtar ur Runemos historia En dokumentation från historiecirkeln inom Runemo byalag Till minnet av Jubileumsåret 1999 Hembygd, lokalhistoria, såg, sågverk, sågverksarbetare, NEFAB, snickeri. Runemo 1 1998 846
Boken om Hagen By i Bjursås socken Arbetstillfällen, djurhållning, jordbruk, jordbrukare, slåtter, hästkarlar, barnarbete, sjöman, NVB. Hagen By i Bjursås socken 1 1995 847
Ur Upplands-Ekebys historia Del 1 Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, fack, fackförbund, maskinutveckling, teknikutveckling, arbetsmiljö, gifter, mejeri, strejk, kvarn, mjölnare, såg, sågverksarbetare, smed, bryggerier, utkörare, åkerier, brandkår, brandmän, LRF, Studieförbundet Vuxenskolan, studiecirkeln "Hitta Historien i Upplands Ekeby". Upplands-Ekeby 1 2012 848
Boken om Bremyre Industrisamhället 1815-1926 Lokalhistoria, linbana, linbanearbetare. Bremyre 2 2003 849
Mariehill 1535-1933 Lokalhistoria, hembygd, såg, sågare, flottning, stabbläggning, stabbläggare, arbetsmiljö, kolning, kolare,jordbruk, fack, fackförening, strejk, barnarbete, sjömän, Studiefrämjandet. Mariehill 1 1993 850
Boken om Östra Sönnarslöv Maltesholm - Borrestad Lokalhistoria, hembygd, cement, cementfabrik, cementarbetare, anställningsförhållanden, tunnbindare, tunnbinderi, tegelbruk, tegel, tegelbruksarbetare, såg, sågverk, sågverksarbetare, fack, fackförbund, arbetarrörelsen, skolstädeerska, fisk, fiskare, jordbruk, jordbrukare, "Torparegruppen", SKS (Svenska kyrkans studieförbund). Östra Sönnarslöv, Maltesholm, Borrestad 1 0 851
Boken om Lojsta Lokalhistoria, hembygd, jordemoder, barnmorska, kronofjärdingsman, båtsmän, post, lantbrevbärare, brevbärare, jordbruk, jordbrukare, arbetsår, såg, sågarbete, kvarn. Lojsta 1 1974 852
Boken om Martebo Lokalhistoria, hembygd, strejk, torv, torvarbete, torvfabrik, hampodling, jordbruk, jordbrukare, arbetsår, barnmorska, båtsman, tröskning, tröskverk, mjölkhantering, lärare, Studieförbundet Vuxenskolan. Martebo 1 1996 853
Boken om Vamlingbo och Sundre Lokalhistoria, hembygd, båtsmän, fack, fackförbund, mejeri, fiske, fiskare, post, lantbrevbärare, marmor, marmorbrott, stenbrott, stenbrottsarbete, arbetsmiljö, fiske, fiskare, tröskning, tröskare, Vamlingbo-Sundres hembygdscirkel. Vamlingbo och Sundre 1 0 854
Boken om Silfvergrufvan Lokalhistoria, hembygd, gruva, silvergruva, gruvarbetare, skogsbruk, skogsarbetare, kolning, kolare, mila, flottning, flottare, studiecirkeln "Torpcirkel Silfvergrufvan". Hällefors, Gåsborn 1 0 855
Laxskåtabåoka eller Boken om Övre Tväråselet. Lokalhistoria, hembygd, tjärbränning, tjära, bondgård, bonde, barnarbete, smedja, smed. Älvsbyn, Tväråselet 1 1991 856
Boken om Bolmstad En bys historia Lokalhistoria, hembygd,säteri, tjänstefolk, skogsavverkning, skogsarbete, yrken, hantverk, Studieförbundet Vuxenskolan. Bolmstad 1 1984 857
Boken om Uttersjön Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, slåtter, mejeri, skog, skogsbruk, skogsarbete, hantverk, Studieförbundet Vuxenskolan. Uttersjön, Skellefteå 1 1986 858
Douldemjaure under 200 år - Boken om Kokträsk Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbruksarbete, kol, kolmila, tjära, tjärning, skog, skogsarbete, flottning, flottare, gruva, gruvarbete, kvinnoarbete. Kokträsk, Malå 1 1998 859
Rydaboken Lokalhistoria, hembygd, post, brevbärare, jordbruk, jordbrukare, skog, skogsbruk, skogsbrukare, smed, bysmed, studiecirkeln "Ryda hembygdscirkel". Ryda 1 1949 860
Från Junaswa till Junosuando och Boken om Junosuando del 2 Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, svedjebruk, fäbod, fäbodliv, mjölkning, jakt, jägare, fiske, fiskare, skog, skogsbruk, skogsarbete, flottning, flottare, tegel, tegelbruk, arbetsäventyr, betor, betupptagning, ABF. Junosuando 1 1993 861
Hörnsjöfors bruk och Västerfärnebo en berättelse om brukets och bygdens historia under ett halvt årtusende Lokalhistoria, hembygd, strejk, jordbruk, sambruk, jordbrukare, kol, kolning, skog, skogsbruk, mjölkning, mejerier, Studieförbundet Vuxenskolan. Hörnsjöfors 1 2005 862
Gårdar och folk i Lenninge och Woxsätter Lokalhistoria, hembygd, timmer, timmerflottning, flottning, flottare, Studieförbundet Vuxenskolan, studiecirkeln "Gård- och bygd genom 100 år". Lenninge och Woxsätter 1 1983 863
Boken om Släp - en bygd att älska del 1-2 Lokalhistoria, hembygd, lärare, lantbruk, lantbrukare, taxiförare, tåg, tågpersonal, tågyrken, jordbruk, jordbrukare, båt, skeppare, Studieförbundet Vuxenskolan. Släp i Kungsbacka 1 0 864
Slite på den tiden, Slite förr i tiden och Slite i brytningstid Lokalhistoria, hembygd, hamn, hamnarbete, hamnarbetare, lots, sjömän, kalk, kalkbruk, kalkbränning, bruk, kalkugn, cementfabrik, varv, varvsarbete, varvsarbetare, fiske, fiskare, jordbruk, jordbrukare, arbetarrörelsen, arbetarfrågor, fack, fackförbund, konflikter, bonderörelsen. Slite 1 1977 868
Karlsborg En Historisk Tillbakablick i Bild 150 år 1860-2010 (Karlsborg 150 år i ord och bild) Lokalhistoria, hembygd, bildsamling, bilder, såg, sågverk, sågverksarbete, bruk, pappersbruk, fack, fackförening, strejk, arbetskonflikt, ABF. Karlsborg 1 2008 869
Gällstad Knalle-, bonde- och industrisocken Lokalhistoria, hembygd, skola, lärare, lärarinna, stenbrytning, kvarnstensbrytning, knalle, knallar, kardtillverkning, kardmakeri, bleckslageri, bleckslagare, smed, skomakare, textilindustri, textilarbete, mejeri, mejerihantering, mejeriarbete, post, brevbärare, lantbrevbärare, jordbruk, jordbrukare. Gällstad 1 1980 870
Lokrume socken och Lokrume socken i bilder Lokalhistoria, hembygd, barnmorska, jordegumma, båtsman, sågverk, jordbruk, jordbrukare. Lokrume 1 0 871
Gård och bygd genom 100 år Studier i Norrbos historia utförda av studiecirklar i bygden Lokalhistoria, hembygd, skogsnäring, skogsbruk, skogsbrukare, jordbruk, jordbrukare, svedjebruk, slåtter, tröskning, mejeri, fiske, fiskare, Studieförbundet Vuxenskolan. Norrbo 3 0 872
Res mé i cirkeln runt Elmtasjön Romarehyltan, Elmtaryd, Stockhult, Myrarås, Élmtåsa Lokalhistoria, hembygd, vägarbete, stenröjning, jordbruk, tröskning, slåtter, mjölktransport. Romarehyltan, Elmtaryd, Stockhult, Myrarås, Élmtåsa 1 1995 873
Galven - Galvsbo, Röstabacka Från dåtid till nutid Lokalhistoria, hembygd, bonde, bondeår, bondgård, flottning, flottare, kolning, kolare, SISU (Studieförbundet Idrottsutbildarna). Galven - Galvsbo och Röstabacka 1 1996 874
Segerstaminnen 1934-1984 Lokalhistoria, hembygd, flottning, flottare, studiecirkeln "Bygd i förvandling", Studieförbundet Vuxenskolan. Segersta 1 1970 875
En bok om Öreryd Lokalhistoria, hembygd, kolning kolare, kvarnar, garvning, garverier, garvare, hantverkare. Öreryd 1 0 876
Livet i tre byar 1760-1986 Bygdeforskning angående byarna Kärrnäset, Skalet, Älghallen Strömsund med byarna Kärrnäset, Skalet och Älghallen 1 1984 877
Soldater och rotebönder Lokalhistoria, soldater, soldatliv, rotebönder. Kalv och Håcksvik i Svenljunga 1 0 878
Tävelsås Tofta gamla socken Tävelsås Hembygdsförening - Hembygdsbok Nr 3 Lokalhistoria, hembygd, torpare, backstugsittare, statare, jordbruk, jordbrukare,kvarn, mjölnare, såg, sågverksarbetare, kvinnoarbete, Studiefrämjandet. Tävelsås 1 2004 879
Dina fäders bygd ett studiearbete om Altuna socken Lokalhistoria, hembygd, mejeri, torp, torpare, statare, kvinnor, kvinnoarbete, jordbruk, jordbrukare, Grenadier, regementsanställning. Altuna, Enköping 1 1978 880
Kalv - en gränsbygd Lokalhistoria, hembygd, skola, lärare, lärarinna, jordbruk, jordbrukare, skogsbruk, skogsbrukare, post, brevbärare, lantbrevbärare, flottning, timmerflottning, flottare, soldat, soldatliv. Kalv 1 0 881
Skellefteå Lasarett 1869-1990 Lasarett, sjukvård, sjukvårdsbiträde, administration, köksarbete, läkare, ambulansförare, växeltelefonister, förrådspersonal, vaktmästare, barnmorska, trädgårdsmästare, eldare, reparatör, elektriker, laborationsbiträde, tvätterska, bagerska, väverska, NBV. Skellefteå 3 1986 882
Myra - Förvandlad by Jordbrukshistoria och bygdehistorier från en Nordhalländsk by Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, växelbruk, djurhållning, mjölkproduktion, mekanisering, kvinnoroller, barn, barnarbete, jordbrukspolitik, kvarn, malning, mejeri, fiske, jakt, hantverk, hantverkare, post, brevbärare, hälsovård, hemarbete. Myra i Ljusdal 1 2001 883
Boken om Svartbjörnsbyn under 600 år Bättre börda kan ingen bära än kunskap mycken Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, post, brevbärare, lantbrevbärare, politik, socialdemokrati. Svartbjörnsbyn i Boden 1 1998 884
Norum med omnejd De sydligaste byarna i Robertsfors kommun Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, torpare, fisk, fiskare, jakt, skog, skogsarbete, timmerdragning, poast, brevbärare, lantbrevbärare, kvinnor, kvinnoyrken, barnarbete, rökeri, fiskrökeri, hemtjänst, hemvårdarinnor, Vuxenskolan. Norum i Robertsfors 1 2012 885
Bondeminnen Människan och tekniken i jordbruket under 1900-talet Bonde, bondgård, jordbruk, jordbrukare, industri, kvinnan, kvinnor, skogsarbete, mekanisering, projektet "Bondeminnen", Studieförbundet Vuxenskolan. Hela Sverige 670 1990 886
Tvärred förr och nu Lokalhistoria, hembygd, skola, lärare, lärarinna, soldater, post, postdräng, postbönder, fack, fackförbund, jordbruk, jordbrukare, yrken, kvarn, flottning, flottare. Tvärred 0 1968 887
Örtomtabor berättar -så var det förr Lokalhistoria, hembygd, husa, jordbruk, jordbrukare, bondgård, bönder, Studieförbundet Vuxenskolan. Örtomta i Linköping 1 0 888
Så var det förr… Bondeminnen & Emigrantöden Lokalhistoria, hembygd, bönder, bondgård, betor, tröskning, kvarn, möllare, potatisplockning, skog, skogsarbete, mjölk, LRF, Studieförbundet Vuxenskolan. Södra Rörum i Hörby 1 0 889
Unbyn en återblick Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, skog, skogsbruk, skogsbrukare, flottning, "Bygd i förvandling". Unbyn i Bodens kommun 1 0 890
Råberg - Vår by på Stöttingfjället 01 Lokalhistoria, hembygd, slåtter, jordbruk, jordbrukare. (Ganska lite arbetarhistoria) Råberg 1 0 891
Tåmeträskbygden 1778-1992 Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, kvinnor, kvinnoarbete. Tåmeträsk 1 0 892
Sameland i förvandling Samer, renar, renhållning, renförsäljning, renskötsel, renskötsel, mjölkning, drängar, pigor, kvinnor, slakt, jakt, fiske, handel, brevbärare, lantbrevbärare, Studieförbundet Vuxenskolan. Flera cirklar! Minst 6 st enligt Uppsala Arkivcentrum skriftsamling 20090429. Samebyar i Västerbotten (troligen Vilhelmina norra och södra samebyar) 6 1979 893
Landsbygdsförändringar Minnen och tankar om lantbruk m m. Östra Blekinge Hembygdsförening medd 1990:1 Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, lantbruk, lantbrukare, mjölk, mejeri, slåtter, sten, stenhuggare, skog, skogsbruk. Östra Blekinge 1 0 894
Båtarna på Flåsjön och flottningen Lokalhistoria, flottning, flottare, kocka, kök, timmerflottning. Flåsjön i Strömsunds kommun. 1 0 895
De byggde ett "Lazarett och Kurhus" i Oskarshamn Ett försök att ur gamla protokoll, räkenskapsböcker, skrivelser m.fl. handlingar dokumentera beslutsprocessen under byggnationen av Oskarshamns första lasarett åren 1866-1870 Lasarett, byggmästare, sköterska, piga, lasarettsdräng, lazarettsdräng. Oskarshamn 1 1981 896
Gam-sakren "Gamla ting berättar". Tillverkning och användning av gamla redskap / upptecknat av en studiecirkel i Vormsele 1978. Redskap, arbetsredskap, dräng, piga, tjära, tjärbränning, slåtter, skörd, smed, tunnbindare, fiske, jakt, skogsredskap, skogsarbete. Uppföljning av den tidigare studiecirkeln "Två sekel i Vormselebygden". Vormsele 1 1978 897
Boken om Byssträsk Studiecirkelarbete 1983-86 Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, slåtter, bonde, arbetsår, lösarbetare, dräng, getare, jakt, fiske, skog, skogsarbete, skogsarbetare, flottning, skogsarbetarolyckor, olyckor, läkare, barnmorska, post, lantbrevbärare, tjärbränning, tjärbrännare, tjära, kol, kolning, kolare, hantverkare. Byssträsk i Lycksele 1 1983 898
Tjälamarks by i studiecirkelform "vi skriver för framtiden" Lokalhistoria, hembygd, skog, skogsarbete, skogsarbetare, jordbruk, jordbrukare, "Anntiana" slåtter. Tjälamarks by i Umeå. 1 0 899
Jakten i Vänjaurbäck Resultatet av en studiecirkels arbete 1989-91 Lokalhistoria, hembygd, jakt jägare, allmogejakt, studiecirkeln "Jakten förr och Nu". Vänjaurbäck i Lycksele kommun 1 1989 900
Rog förr i tiden Del 1 Lokalhistoria, hembygd, skogsbruk, skogsbrukare, skog, jordbruk, jordbrukare, kol, kolning, kolare Studieförbundet Vuxenskolan. Rog i Falun 1 0 901
Tre byar Flocktjärn - Kroksjön - Gärdsmark Lokalhistoria, hembygd, saltpeter, saltpeterlador, kol, kolkörning, mjölktransport, såg, cirkelsåg, sågverk, kvinnor, kvinnoyrken, bondmora, Studieförbundet Vuxenskolan. Flocktjärn, Kroksjön och Gärdsmark i Skellefteå 3 1993 902
Boken om Tallsjö Lokalhistoria, hembygd, politik, jordbruk, jordbrukare, arbetsår, kvinnor, kvinnoarbete, dräng, fäbodliv, skog, skogsbruk, skogsbrukare, arbetsår, flottning, hantverkare, lärarinna, Studieförbundet Vuxenskolan. Tallsjö 0 1988 903
Boken om Tallsjö Lokalhistoria, hembygd, politik, jordbruk, jordbrukare, arbetsår, kvinnor, kvinnoarbete, dräng, fäbodliv, skog, skogsbruk, skogsbrukare, arbetsår, flottning, hantverkare, lärarinna, Studieförbundet Vuxenskolan. Tallsjö 0 1988 904
Lomsjöbygden Lokalhistoria, hembygd, getare, fäbodliv, tröskning, post, postfraktning, skog, skogsarbete, timmer, timmerhuggare, flottning, Studieförbundet Vuxenskolan. Lomsjö by i Åsele 1 0 905
Då och nu inom Västeråker-Dalby sockengrindar 2014 Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, iskörning, fiske, fiskare, hantverk, hantverkare, "Lär känna din bygd". Västeråker, Dalby 0 2013 906
Träindustrin i Åsedabygden 1890-1982 Lokalhistoria, industri, träindustri, fack, fackförbund, såg, sågverk, sågverksarbete, trähustillverkning, spikare, Åsedahus, Träindustriarbetareförbundet, Åseda Träindustris Studiegrupp. Åseda, Åsedabygden 1 0 907
Buddbyn genom fyra sekler Lokalhistoria, hembygd, studiecirkeln "Bygd i förvandling, jordbruk, jordbrukare, fäbod, fäboliv, getare, skog, skogsarbete, flottning, "Bygd i förvandling", TRU, Vuxenskolan. Buddbyn, Bodens kommun 1 0 908
Karossen En 100-årig Säfflehistoria Industri, karosseri, vagnfabrik, busskarosser, karossproduktion. Säffle 1 2015 909
När tåget gick till Tollarp Lokalhistoria, hembygd, järnväg, järnvägsarbete, järnvägsarbetare. Tollarp 2 0 910
Aspeå by i Nordmalings socken En ångermanländsk by i Västerbottens län Material samlat och bearbetat av Vuxenskolans studiecirkel i Aspeå Lokalhistoria, hembygd, Post, postväsende, postilion, fäbod, fäbojänta, getare, jordbruk, jordbruksredskap, studiecirkeln "En bygd i förvanldling", Vuxenskolan. Aspeå by i Nordmalings kommun 1 1984 911
Stenslandaboken Stenslanda by under 4 sekel Lokalhistoria, hembygd, soldater, knekt, jordbruk, jordbrukare, torp, torpare. Stenslanda by, Tävelsås 1 1986 912
Boken om Sörnoret och Västernoret Lokalhistoria, hembygd, fäbodar, fäbodliv, getare, fäbodjänta, flottning, Studieförbundet Vuxenskolan. Sörnoret och Västernoret i Åsele 1 0 913
Hembygdsboken om Brunnhems socken Från forntid till våra dagar Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, hantverk, hantverkare, studiecirkeln "Studiecirkeln om Brunnhemn historia", Studieförbundet Vuxenskolan. Brunnhem i Falköping 1 0 914
Ackordsliv Göteborgsvarven i efterkrigets samhälle Varv, varvsarbetare, ackordsarbete, ackord, produktion, verkstadsarbete, fack, fackförening, verkstadsklubb, konflikter. Göteborg 1 0 915
En bok om Björksele Lokalhistoria, hembygd, hantverk och näringsliv, t ex skogsarbete, smed, smedja, barnpiga, storpiga, post, postmästare, flottning, flottare, fack, fackförbund, konflikt, Studieförbundet Vuxenskolan och ABF. Björksele i Lycksele 3 1976 916
Åbyn förr och nu - Byn vid älvens mynning Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, slåtter, kvinnor, kvinnoarbete, flottning, flottare, tjära, tjärbränning, hantverkare, fack, studiecirkeln "Åbyn förr och nu". Åbyn, Skellefteå 1 1991 917
Kopparbergets modersocken Torsångsbygden - från istid till nutid En studiecirkel berättar sin bygds historia Lokalhistoria, hembygd, gruva, gruvarbetare, gruvbrytning, kopparbrytning, flottning, flottare, bönder, bondgård, bondeliv, post, postgång, studiecirkeln "Historiecirkeln", Studieförbundet Vuxenskolan. Torsång i Borlänge 1 2000 918
Vår bygd Långnäs Lokalhistoria, hembygd, flottning, flottare, post, postgång, jordbruk, jordbrukare, studiecirkel "Bonderörelsen i Norrbotten", Studieförbundet Vuxenskolan. Långnäs i Piteå 1 1978 919
Glimtar från Ljusdal under 100 år 1889-1989 En dokumentation av Ljusdals centralort utförd av studiecirklar och enskilda i Ljusdal Lokalhistoria, hembygd, järnväg, bromsare, barnarbete, mjölk, mejerihantering, mejeri, hantverkare, hantverk, post, postverk, sjukhus, läkare, serien "Ljusdals kommun dokumenterar", Studieförbundet Vuxenskolan Ljusdals studieförbund. Ljusdal 0 1987 920
Boken om Furuögrund Lokalhistoria, hembygd, såg, sågverk, sågverksarbete, kvinnoarbete, kol, kolning, fack, fackförbund, massa, massafabrik, strejk, konflikt, hamnarbete, hamnarbetare, yrkesgrupper, flottläggning, lots, lotsväsende, yrkesskola, fiske, fiskare, jordbruk, jordbrukare, arbetslösa, vedhuggning. Furuögrund i Skellefteå kommun 1 0 921
Minnesbilder om livet i Vännäs från ca. år 1900 och framåt En sammanställning gjord av deltagare i en studiecirkel år 1998. Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, skofabrik, läderfabrik, fabrik, arbetsmiljö, Studieförbundet Vuxenskolan. Vännäs 1 0 922
Torp En socken på Dal Lokalhistoria, hembygd, kyrka, klockare, organist, kyrkvaktare, järnväg, stationsföreståndare, banvaktare, post, brevbärare, postförare, jordbruk, jordbrukare, skogsbruk, skogsbrukare, fack, fackförening, strejk, flottning, flottare, soldat, såg, sågverk, barnmorskor, fjärdingsman, kronolänsman, Studieförbundet Vuxenskolan. Torps socken 1 2008 923
Glimtar från Ausås socken Lokalhistoria, hembygd, lantbruk, lantbrukare, hantverkare, arbetstillfällen, jordbruk, studiecirkeln "Vår bygd i förvandling". Ängelholm, Ausås 2 1977 924
Jonstorps och Farhults socknar En lokal historiebok Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, arbetsgemenskap. Jonstorp och Farhult 1 1993 925
Tånneryd förr och nu Lokalhistoria, hembygd, levnadsvillkor, jordbruk, jordbrukare, vävskedsmakeri, vävskedsmakare, vävskedshandel, studiecirkeln "Gård och Bygd". Tånneryd i Markaryd kommun 1 1980 926
En by på Österlen Lokalhistoria, hembygd, bonde, bondgård, slakt, jordbruk, jordbrukare, tegel, tegelbruk, mejeri. Glemminge i Ystads kommun 1 1996 927
Boken om Tryde socken med Everöds by, Sälshögs by, Tomelila by och Tryde by Lokalhistoria, hembygd, torv, torvbrytning, hantverkare, lantbruk, lantbrukare, blandade yrken (lite arbetarhistoria om flera yrken) Studieförbundet Vuxenskolan. Tryde socken i Tomelilla kommun 1 0 928
Boken om Onslunda-"Borstabygden" Lokalhistoria, hembygd, lantbruk, lantbrukare, bönder, bondgård, mjölkare, mjölkhantering, hantverksyrken, hantverksarbete, gruva, gruvarbete, torv, torvhantering, "Bygd i förvandling". Onslunda 1 0 929
Ingen dans på rosor en kvinnoklubbs arbete under 90 år Kvinnor i fokus Nittio år av idogt arbete har gett resultat ... Helsingborgs socialdemokratiska kvinnoklubb 1900-1990 Lokalhistoria, politik, socialdemokrati, kvinnor, fack, fackförening, löner, jämställdhet, "Gräv där du står"-cirkel. Helsingborg 1 1989 930
BLHJ Lunds stads järnvägar 1901-1939 Lokalhistoria, järnväg, yrken, järnvägspersonal, tågpersonal, Studiefrämjandet. Bjärred, Lund och Harlösa 1 1984 931
Tormestorp Från bondby till villasamhälle Lokalhistoria, hembygd, skog, skogsarbete, studieförbund "Kursverksamheten i Lund". Tormestorp i Hässleholms kommun 1 0 932
Bifvaröd genom tiderna Lokalhistoria, hembygd, torpare, skog, skogsarbete, skogsvaktare, kolning, kolare, linhantering, såg, sågverk, smedja, smed, smide, Studieförbundet Vuxenskolan. Bifvaröd i Kristianstad kommun 1 1998 933
Boken om Wenestad Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, äng ängsbrukhantverk, hantverkare (t ex . smed, snickare, sömmerskor mm), fack, fackförbund. Wenestad, Kristianstad 1 1988 934
Från gamla Hammenhög Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, lärare, skolemästare, undervisning, Vuxenskolan, "Bygd i förvandling". Hammenhög, Simrishamn 1 0 935
Klippans Chromläderfabrik Arbetsmiljö, arbetsprocess, sociala mönster, läder, läderfabrik fabrik, fabriksarbete. Klippan 1 2005 936
Slimminge En vandring i tid och rum. Del 1 och Slimminge En vandring i tid och rum. Del 2. Lokalhistoria, hembygd, post, lantbrevbärare, arbetslöshet, möllor, mölla, kvarn, smed, Bygd i förvandling. Slimminge i Wemmenhögs härad 1 1978 937
Med kamera och dynggrep Lokalhistoria, lantbruk, lantbrukare, foton, fotografier, Stiftelsen Hallands länsmuseer, Hallands bildningsförbund, Halländska Hembygdsrörelsen, Studieförbundet Vuxenskolan, LRF i Halland, studie- och dokumentationskampanjen "Bondeminnen". Ölmevalla i Kungsbacka kommun 1 1990 938
Kooperationens historia i Olofström 75 år 1919-1994 KF, kooperativ, kooperation, Konsum, affär, affärsverksamhet. Olofström 1 0 939
Minnesanteckningar från Lunds by Lokalhistoria, hembygd, bönder, fiske, fiskare, skog, skogsbruk, hantverkare, cirkelprojektet "Ett sekel i Skelleftebygden". Lunds by i Skellefteå 1 0 940
Rö med omnejd En pärla vid Ångermanälven Lokalhistoria, hembygdshistoria, jordbruk, jordbrukare, torp, torpare, fack, fackförening, såg, sågverk. Rö, Härnösands kommun 1 0 941
Landa - förr och nu Lokalhistoria, hembygdshistoria, jordbruk, jordbrukare, torv, torvupptagning, lantbruk, lantbrukare, politik, Bondeförbund, Centerparti. Frillesås och Landa i Kungsbacka kommun 1 1995 942
Skråmträsk i ord och bild Lokalhistoria, hembygdshistoria, jordbruk, jordbrukare, skogsbruk, skogsbrukare, mejeri, mejerska, hantverkare, Vuxenskolan. Skråmträsk i Skellefteå kommun. 1 1991 943
Bondeminnen från Odensala Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, skog, skogsarbetare, slakt, slaktare, mjölk, mjölkning, bondeår, Studieförbundet Vuxenskolan Sigtuna-Märsta. Odensala i Sigtuna kommun. 1 1992 944
Lossmensbygdens historia 1738-2002 Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, skog, skogsarbetare, flottning, Studieförbundet Vuxenskolan i Burträsk. Lossmensbygden i övre Sävarådalen 1 2000 945
Tjärns by Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, slåtter, saltpetertillverkning, saltpeter, bondhustru, Studieförbundet Vuxenskolan. Tjärns by i Skellefteå 1 1990 946
Hornmyr - vår hemby Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, arbetsår, saltpeter, saltpetertillverkning, pottaska, pottasketillverkning, kvarnar, skog, skogsarbete, skogsarbetare, flottning, flottare, kolning, kolare, kocka, husmor, post, brevbärare. Hornmyr i Lycksele 1 1987 947
Och efter de goda åren ... Götaverkens verkstadsklubb 90 år Varv, verkstadsklubb, fack, Metall, produktion, gjutarförbundet, gjutare, gjuteri, industri. Göteborg 1 0 948
1900-talets SJ-liv (forskarcirkeln pågår fortfarande 2017-08-10) Järnväg, tåg, ABF. Malmö 1 2013 949
Halländska emigrantöden 1860-1930 Drömmen om Amerika - Vision och verklighet Emigranter, utvandring, Hallands Bildningsförbund. Flera studiecirklar. Halland 0 1965 950
Ilsbo industrier 75 år 1919-1994 Industri, hydraulik, tippar, arbetsvillkor, arbetsmiljö. Ilsbo i Nordanstigs kommun 1 0 951
Hybo Ett sågverkssamhälle i Hälsingland och Hybo Ett sågverkssamhälle i bilder Del 2 Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, soldat, knekt, industri, flottning, flottare, järnväg, rallare,såg, sågverk, linberedning, arbetslivet, kol, kolning, kolare, kolmila, barn, barnarbete, arbetsmiljö, fack, fackförening, strejk, jordbruk, jordbrukareemigranter, emigration, arbetarbilder, skogsarbete, skogsarbetare, TBV i Ljusdal. Hybo 1 1974 952
Studiecirkel om arbetarrörelsens historia Politik, socialdemokrati, Fejan sten. Söderhamn 1 2015 953
Nyvångs Gruvmuseum Gruva, gruvarbete, Gruvmuseum, museum, ABF Åstorp. Flera cirklar! Nyvång 1 0 954
Edsbro - En Tillbakablick nr 1-18 Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd. Edsbro 1 1998 955
Centerrörelsen i Örebro län 75 år 1917-1992 Jubileumsskrift (projekt "Från bonderörelse till centerrörelse") Politik, centerrörelse, jubileum, jubileumsskrift, bönder, bonde, kvinnoförbund, kvinnor, projekt, projekt "Från bonderörelse till centerrörelse", Studieförbundet Vuxenskolan. Flera cirklar. Örebro 0 1983 956
Från Östra Lerbäck till Närkesberg Lokalhistoria, hembygd, hembygdshistoria, jordbruk, jordbrukare, tröskning, djurhållning, slakt, mjölkning, skog, skogsbruk, skogsbrukare, kolare, kolning, masugn, smide, smed, smedja, mejeri, mejerskor, Vuxenskolan. Närkesberg och Östra Lerbäck 1 2001 957
Närkesberg Bondförnuft i nya tider Lokalhistoria, hembygd, hembygdshistoria, lantbruk, lantbrukare, mjölkbönder, skog, skogsbruk, skogsbrukare, Vuxenskolan. Närkesberg och Östra Lerbäck 1 2006 958
Socialdemokraterna i Vallentuna 75 år Socialdemokrati, socialdemokrater, arbetarekommun, kvinnoklubb, ABF nordost. Vallentuna 1 1988 959
Säffle Gjuteri och Mekaniska verkstad, en 90-årig historia Mekanisk verkstad, industri, industriarbete, industriarbetare, fack, fackförening, gjutare, gjuteri, plåtverkstad, plåtslageri. Säffle 1 2013 960
Så var det förr… Södra Rörum under 100 år Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, skola, lärarinnor, post, poststationsföreståndare, fjärdingsman, barnmorska, handelsbod, lillpiga, träskomakare, vägbygge, vägbyggare, präst, farmare, utvandring. Södra Rörum 1 0 961
Papper och massa (projekt som gett 13 böcker) Papper, massa, pappersfabrik, pappersindustri, pappersarbetare, massafabrik, massaindustri, kvinnor, kvinnoarbete, fack, fackförening, strejk. Sverige, Landsomfattande med alla landskap 0 1997 962
Kvinnoklubb i arbete, Åhus socialdemokratiska kvinnoklubb 1907-1982 Kvinnoklubb, kvinnor, politik, socialdemokrati, strejk, "Gräv där du står". Åhus 1 1981 963
Lidköpings arbetarekommun 75 år 1905-1980 Politik, socialdemokrati, kvinnoklubb, kvinnor. Lidköping 1 1979 964
Bräkne-Hoby socialdemokratiska förening 80 år 1906-1986 Jubileumskrift Politik, socialdemokrati, arbetarrörelse. Bräkne-Hoby 1 1985 965
Markarydsbygden (del 1-24) Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, lärare m fl, papper, pappersbruk, strejk mm, "Gräv där du står", NBV. Markaryd 24 1990 966
Ulriksfors arbetarhistoria. Berättelser i urval. Lokalhistoria, hembygd, hembygdshistoria, strejk, fabrik, fabriksarbete, järnväg, rallare, post, lantbrevbärare, studiecirkeln "Ulriksfors Arbetarhistoria", ABF. Ulriksfors 1 1985 967
Torpare i Halland Så byggde de, så bodde de, så levde de Människoöden och miljöskildringar i text och bild från Halland Lokalhistoria, hembygd, torpare, jordbruk, jordbrukare, Hallands bildningsförbund, länskampanj "Minnesstudier om halländsk torp- och backstugutid", Vuxenskolan. Halland 100 0 968
Vårt århundrade i Halland 1880-1980 Hallänningar berättar Lokalhistoria, lantbruk, lantbrukare, fiske, fiskare, bonde, bondgård, kalkbränning, bondeår, statare, fack, skog, skogsbruk, barnarbete, torv, torvupptagning, Hallands bildningsförbund, länskampanj "Vårt århundrade i Halland". Halland 0 1980 969
Jubileumsskrift, Gruvs avdelning 12, 100 år, 1900-2000 Fack, fackförbund, gruva, gruvarbete, gruvindustri, strejk, ABF. Kiruna 1 0 970
Socialdemokraterna i Värnamo 100 år 1903-2003 Socialdemokrati, arbetarekommun, kvinnor, kvinnoklubb, blockad. Värnamop 1 0 971
Röda Borlänge - de första hundra åren, Borlänge arbetarekommun 100 år, 1905-2005 Socialdemokrati, arbetarekommun, kvinnor, kvinnoklubb, ABF. Borlänge 1 2005 972
Hallstahammar 100 år 30/9 1906-2006 Socialdemokrati, arbetarekommun. Hallstahammar 1 0 973
100 år med Smedjebackens socialdemokratiska arbetarekommun 1906-2006 En jubileumsskrift Socialdemokrati, arbetarekommun, fack, fackförbund, ABF. Smedjebacken 1 2005 974
Töllsjö genom 100 år By, Sörbyggare, Upptorpa och Morjhult Rote Lokalhistoria, hembygd, hembygdshistoria, jordbruk, jordbrukare, flottning, Studieförbundet Vuxenskolan. Ganska mycket hembygdshistoria. Töllsjö i Bollebygds kommun 4 2000 975
Kustbyar Granön, Sunnäs och Maråker Lokalhistoria, hembygd, hembygdshistoria, fiske, fiskare, skog, skogsarbete, skogsarbetare, kol, kolmila, kolare, Studieförbundet Vuxenskolan. Granön, Sunnäs och Maröker i Söderhamns kommun. 1 1991 976
Byn En bilderbok över byarna Furunäs och Klemensnäs Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, fack, fackförbund, strejk, arbetarbilder, Studieförbundet Vuxenskolan. Furunäs och Klemensnäs i Skellefteå kommun 1 1991 977
Sexdrega historia gårdar bygd människor Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, präst, kyrkoherde, jordbruk, jordbruksredskap. Sexdrega i Svenljunga kommun. 1 0 978
Projektet "Skogarnas folk" i Arbetarrörelsen i norr 100 år Arbetarkultur, kultur, skog, skogsarbetare, fack, fackförbund, Skogs avd 8, kvinnor, kvinnoarbete, kocka, tjära, tjärbränning, projektet "Skogarnas folk", LO, ABF. Norrbottens inland, Arvidsjaur 15 1986 979
Minnen och händelser från arbetarrörelsen. SAP Hallstahammar 80 år Lokalhistoria, strejk, Bultstrejken, SAP, arbetarrörelse, fack, fackförening, Metall avdelning 98, Kolbäck, hungerkravaller, flyktingar, bruk, socialdemokrati, kvinnor, kvinnoklubb, verkstad, invandring, ABF. Hallstahammar och Kolbäck 1 0 980
Boken om Mårdaklev samt Boken om Mårdaklev II 1983 - 2002 Lokalhistoria, hembygd, hembygdshistoria, bönder, jordbruk, skog, skogsarbete, slåtter, flottning, flottare, lärarinna. Mårdaklev i Svenljunga kommun 1 1976 981
Håcksvik genom tiderna samt Håcksvik genom tiderna del II Lokalhistoria, hembygd, hembygdshistoria, kokerskor, sömmerskor, hemhjälperskan, jordemoror, barnmorskor, skomakare, likkistmakare, murare, stenkilare, målare, snickare m fl hantverkare, post, lantbrevbärare. Håcksvik i Svenljunga kommun 1 0 982
Boken om Fjälkinge Ett studiecirkelarbete samt Byn genom tiden Boken om Fjälkinge Ett studiecirkelarbete Lokalhistoria, hembygd, hembygdshistoria, sjuksköterska, jordbruk, jordbrukare, sockerbetor, betor, potatis, potatisodling, tågbromsare, bromsare, strejk, post, lantbrevbärare, hantverkare, tobak, tobakstillverkning, brandkår, brandman, smed, smedja, studiecirkeln "Lär känna din hembygd", Studieförbundet Vuxenskolan. Fjälkinge i Kristianstads kommun. 1 1983 983
Frenninge socken i ord och bild genom 100 år Lokalhistoria, hembygd, hembygdshistoria, garvning, jordbruk, jordbrukare, mjölk, mejeri, tröskning, linberedning, kbvinnoarbete, träskomakare, täckare, taktäckare, husmor. Frenninge i Sjöbo kommun 1 1983 984
Upphärad ett samhälle i förändring En bok om ett samhälle i förändring Dokumentation av ett järnvägsbygge gjord av ett järnvägsbygge gjord av en studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Järnväg, klarerare, Studieförbundet Vuxenskolan. Upphärad 1 2008 986
Vittskövle socken genom tiderna. Studiecirkeln Vittskövle socken genom tiderna i samarbete med Widtsköfle byalag. Lokalhistoria, hembygd, hembygdshistoria, minnesbilder olika yrken, fabrik, stavfabrik, fabriksarbete, såg, lärare, undervisning, arbetsbilder, statare, statarliv, studiecirkeln Vittsjövle genom tiderna, Studieförbundet Vuxenskolan. Vittsjövle i Kristianstad kommun 1 1988 987
Den ljusa udden Ljugarn under 100 år Lokalhistoria, sjöfart, fiske, lots, fiskare, jordbruk, jordbrukare. Ljugarn i Gotlands kommun 1 1985 988
Härnäset Bilder från Härnäset under 50 år 100 bilder från stenhuggarepoken Lokalhistoria, sten, stenhuggare, stenbrott, ABF Norra Bohuslän. Härnäset i Lysekils kommun 1 0 989
Kamp för jobb och framtid i Kolbäcksdalen ABF Hallstahammar 1 2006 990
Boken om torp och torpare Bygd i förvandling Socialdemokraterna, ABF. Sexdrega i Svenljunga kommun 2 1975 991
Från bonderörelse till centerrörelse i Vingåkers kommun 1924-1984 Politik, centerpartiet, studiecirkeln "Från Bonderörelse till Centerrörelse", Studieförbundet Vuxenskolan. Vingåker 5 0 992
Kort historik över Centerpartiet i Sundbyberg / utarbetad av studiecirkeln "Från bonderörelse till centerrörelse" Politik, centerpartiet, studiecirkeln "Från Bonderörelse till Centerrörelse". Sundbyberg 1 0 993
Från bonderörelse till centerrörelse Piteå kommun Sammanställning av centerrörelsens historia baserat på material från studiecirklar i Studieförbundet Vuxenskolans regi under 1983 Politik, centerpartiet, studiecirkeln "Från Bonderörelse till Centerrörelse", Studieförbundet Vuxenskolan. Flera cirklar! Piteå 1 1983 994
När arbetarrörelsen kom till Västmanland Agitatorerna alltid på väg... Arbetarrörelse, socialdemokrati, industri, bruk, strejk, Norbergsstrejken, fack, fackförening, ABF Västmanland. Västmanland 1 0 995
Ökna gränsbygd i förändring Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, post, telestation, lantgård, studiecirklarna Gård och Bygd, Studieförbundet Vuxenskolan. Ökna i Vetlanda kommun 4 1976 996
Centerrörelsen i Gislaveds kommun Från bonderörelse till centerrörelse 1910-1985 Politik, kvinnoorganisation, ungdomsförbund, studiecirkeln "Från bonderörelse till centerrörelse". Flera cirklar. Gislaved 7 0 997
Från bonderörelse till centerrörelse Jubileumsskrift 75 år med Bondeförbundet och Centern i Söderköping Politik, bondeförbundet, studiecirkeln "Från bonderörelse till centerrörelse", Studieförbundet Vuxenskolan. Söderköping 1 0 998
Levande bygder Sammanställning av ett omfattande cirkelarbete i Flens centerorganisationer på temat Från bonderörelse till Centerrörelse Politik, bondeförbund, studiecirkeln "Från Bonderörelse till Centerrörelse", Studieförbundet Vuxenskolan. Flen 9 0 999
Från bonderörelse till centerrörelse En jubileumsskrift om Centern, CKF o CUF i Tomelilla kommun genom 75 år Politik, bondeförbund, studiecirkeln "Från bonderörelse till centerrörelse, Studieförbundet Vuxenskolan. Tomelilla 1 0 1000
Frenninge socken genom tiderna Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, redskap, jordbruksredskap, lantbruk, lantbrukare, hantverk, hantverkare, studiecirkeln "Frenninge socken genom tiderna", Sveriges Kyrkliga Studieförbund. Fränninge i Sjöbo kommun 1 1979 1001
Mollerödsgården och Frenningebygden med Pehr Jönssons dagbok 1855-1856 Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, industri, hantverk, industriarbete, hantverkare, tegel, kolning, kolare, smedja, smed, torv, torvupptagning, ölbrygd, öltillverkning, redskap, arbetsredskap, arbetsbilder, arbetsår, kvinnoarbete, hemarbete. Fränninge i Sjöbo kommun 1 0 1002
Från bonderörelse till centerrörelse Växjö kommun Sökord: Politik, bondeförbund, studiecirkeln "Från Bonderörelse till Centerrörelse", Studieförbundet Vuxenskolan. Flera cirklar. Växjö 1 1983 1003
Från bonderörelse till centerrörelse inom Ljusdals kommun Politik, bondeförbundet, studiecirkeln "Från bonderörelse till centerrörelse", Studieförbundet Vuxenskolan. Ljusdal 3 0 1004
Från bonderörelse till centerrörelse Köpings kommun Politik, bondeförbundet, studiecirkeln "Från bonderörelse till centerrörelse". Köping 6 1982 1005
Från bonderörelse till centerrörelse i Voxnadalen 1914-1984 Politik, bondeförbundet, studiecirkeln "Från bonderörelse till centerrörelse". Voxnadalen i Ovanåkers kommun. 1 0 1006
En återblick 1906-1984 Utgiven vid 10-årsjubiléet 1985 Metalls avd. 28 Skara-Varabygden Fack, fackförbund, metall, strejk, konflikt. Flera studiecirklar. Skara och Vara 0 0 1007
Sju decennier Från bonderörelse till centerrörelse En bok om centerns framväxt och utveckling i Råneå, Nederluleå och Luleå Politik, bondeförbundet, kvinnor, studiecirkeln "Från bonderörelse till centerrörelse". Flera studiecirklar. Luleå 0 1982 1008
Från bonderörelse till centerrörelse Lessebo, Hovmantorp, Ekeberga och Ljuder Politik, bondeförbund, bönder, bondgård, mejeriförening, slakteriförening, skogsbruk, bondeskogsbruk, kvinnor, kvinnoförbund studiecirkeln "Från bonderörelse till centerrörelse", Studieförbundet Vuxenskolan. Lessebo, Hovmantorp, Ekeberga och Ljuder i Lessebo kommun. 1 1983 1009
Linstudiecirkeln 1975 i Tollstorp C.K.F., kvinnor, kvinnoförbund, lin, linodling, Studieförbundet Vuxenskolan. Tollstorp i Lessebo kommun 1 1975 1010
I centrum från Bonderörelse till Centerrörelse Politik, bondeförbundet, studiecirkeln "Från bonderörelse till centerrörelse", Studieförbundet Vuxenskolan. Vet ej hur många studiecirklar som genomfördes. Flera studiecirklar. Nyköping 0 0 1011
Reftele C+CK 100- resp 80-årsjubileum Politik, centerrörelse, utställning, jubileum. Reftele i Gislaveds kommun 1 2014 1012
Från bonderörelse till centerrörelse i Kungälvskretsen Politik, bondeförbundet, studiecirkeln "Från bonderörelse till centerrörelse", Studieförbundet Vuxenskolan. Flera studiecirklar. Kungälv 5 1984 1013
Från bonderörelse till centerrörelse i Vänersborgs kommun Politik, bondeförbundet, kvinnoförbundet, ungdomsförbundet, studiecirkeln "Från bonderörelse till centerrörelse", Studieförbundet Vuxenskolan. Flera studiecirklar. Vänersborg 0 1982 1014
Från bonderörelse till centerrörelse 1910-1985 Kumla kommun Politik, bondeförbundet, kvinnoförbundet, ungdomsförbundet, studiecirkeln "Från bonderörelse till centerrörelse", Studieförbundet Vuxenskolan. Flera studiecirklar. Kumla 0 0 1015
Från bonderörelse till centerrörelse i Gävle kommun Politik, bondeförbundet, kvinnoförbundet, ungdomsförbundet, studiecirkeln "Från bonderörelse till centerrörelse", Studieförbundet Vuxenskolan. Flera studiecirklar. Gävle 0 0 1016
Från bonderörelse till centerrörelse i Eskilstuna kommun Politik, bondeförbundet, kvinnoförbundet, ungdomsförbundet, studiecirkeln "Från bonderörelse till centerrörelse", Studieförbundet Vuxenskolan. Eskilstuna 10 1983 1017
Johansfors med omnejd Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, blandade berättelser. Johansfors i Emmaboda kommun 1 1989 1018
Från bonderörelse till centerrörelse Sydöstra Skånes CKF-CUF-Center-avdelningar från starten till 1984 Politik, bondeförbundet, studiecirkeln "Från bonderörelse till centerrörelse". Sydöstra Skåne 1 1983 1019
Från bonderörelse till centerrörelse En dokumentation från Björkviks socken Politik, bondeförbundet, centerrörelse, bondeförbund, kvinnoförbund, studiecirkeln "Från bonderörelse till centerrörelse", Studieförbundet Vuxenskolan. 1982-1983 Björkvik i Katrineholms kommun 1 1982 1020
Sexdrega knallar knektar näringsliv sockenbilder Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, knallar, industri, industriarbetare, knekt, soldat, bilder, arbetarbilder, järnväg, rallare. Sexdrega i Svenljunga kommun. 1 0 1021
Boken om Hovslätt del 1-2 Lokalhistoria, hembygd, arbetarrörelse, fack, fackförening, snickeri, snickeriarbete, snickare, snickerifabrik, sjukkassa, metallfabrik, gjutare, gjutning, post, posthantering, jordbruk. Hofslätt i Jönköpings kommun. 1 1978 1022
Kulturlandskapet i skelleftebygden (3 delprojekt+en provcirkel) 1981: Kulturlandskapets utveckling om jordbruk, boskapsskötsel och skogsbruk (31 cirklar), 1981-1982: Kulturlandskapet. Människor i byn, i stan om bl a industrisamhället (38 cirklar), 1982-1983: Pigor, drängar, ved och mat om pigor och drängars anställnings- och arbetsförhållanden (30 cirklar) Projekt: Kulturlandskapet i skelleftebygden, jordbruk, boskapsskötsel, skogsbruk, industri, industrisamhälle, pigor, drängar, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Skellefteå museum, Vuxenskolan. Skellefteå 100 1979 1023
Jörn visar (utställning) Utställning, Riksutställningar, ABF. Bäcks by i Skellefteå. 1 1972 1024
Byamejerier Mejeri, drift, utrustning, arbete, arbetskraft, nedläggning. Skellefteå och Umeå generellt samt Broänge i Lövånger i Skellefteå kommun och Ersboda i Umeå kommun specifikt. 15 1986 1025
Kvinnor i skelleftebygden förr och nu Kvinnor, yrkesutbildning, hantverk, lantbruk, lantbrukarkvinna Studieförbundet Vuxenskolan. Skellefteå 15 1986 1026
Barnarbete i Klemensnäs Barnarbete, NBV Skelleftebygden. Klemensnäs i Skellefteå kommun 1 1985 1027
Kampen för jobben - modell glasriket Glas, glasrike, glasblåsare, industri, industriarbete, teater, ABF. Emmaboda, Åfors, Johansfors, Rosdala, Åseda, Hovmanstorp, Målerås, Vikmanshyttan, Söderfors, Horndal, Nykroppa, Lesjöfors, Nordmark, Långban, Brattfors, Persberg, Storbrohyttan/Änggruvorna. 0 0 1028
Laboremus: Arbetarrörelsens historia Arbetarrörelse, S-studenter, socialdemokrati, politik, ABF. Uppsala 1 0 1029
Munksjö pappersfabrik Fabrik, papper, pappersfabrik, arbetsmiljö, miljö, PCB, gift, PAKS (Pappers Antikapitalistiska Studiegrupp). Jönköping 1 1983 1030
Arbete och liv i Nyköpings kommun Gjutning, gjutare, Gjutarnas avdelning 64, Metallavdelning 154, Gräv där du står, ABF. Nävekvarn i Nyköpings kommun 2 1980 1031
Flottarliv i Bollnäs Flottning, flottare, teater, arbetarspel, ABF. Flera studiecirklar. Bollnäs 0 1986 1032
Historia i Linköping Kvinnor, kvinnohistoria, arbetarrörelse, ABF Linköping. Flera studiecirklar. Linköping 0 1993 1033
Krönika i Borlänge (arbetarteater) Teater, arbetarteater, Jernet, Gräv där du står, ABF. Flera studiecirklar. Borlänge 0 1993 1034
Grängesbergs gruvmuseum Gruvhistoria, gruvmuseum, museum, utställning, Metall, Metallarbetarförbundet, fack, fackförbund Statens Kulturråd, kulturcirkel, arbetarrörelse, ABF. Grängesberg i Ludvika kommun 1 0 1035
Finnmarkspelet Teater, arbetarspel, ABF. Flera studiecirklar. Strömsdal i Ludvika 0 1980 1036
Det var en gång på Kinnaström Fabrik, väveri, projektet "Gräv där du står", ABF. Kinnaström i Kinna 1 0 1037
Livet vid Boviksfjärden Lokalhistoria, hembygd, bönder, jordbruk, tegel, tegelslagning, fiske, fiskare, studiecirkeln "Ett sekel i Skelleftebygden", Vuxenskolan. Boviken i Skellefteå kommun 1 1969 1038
Manjärv 500 år Lokalhistoria, hembygd, jordbruk, jordbrukare, årsarbete, tröskning, skog, skogsarbete, skogsarbetare, flottning, flottare, studieförbundet NBV. Manjärv i Älvsbyns kommun 1 1993 1039
Det hårda livet i skog och koja - En utställning om skogsarbetarnas liv och villkor Utställning, Piteå museum, skog, skogsarbete, liv, villkor. Piteå 1 1994 1040
Förr och nu i Vist 1976-2001 Lokalhistoria, hembygd, fabrik, trämassa, trämassefabrik, yrken, jordbruk, svedjebruk, statare, Studiefrämjandet. Flera studiecirklar. Vist i Linköpingskommun 1 2000 1041
Skeppsholmens historier En opretantiös sammanställning av minnen om hur det var innan flygfältsbron byggdes Lokalhistoria, hembygd, flottning, båttrafik, färjetrafik, ABF. Skeppsholmen vid Timrå 1 0 1042
Träindustrihistoria i Gustafs Trä, träindustri, listfabrik, fabrik, fabriksarbete, fabriksarbetare, Studieförbundet Vuxenskolan. Flera studiecirklar. Gustafs i Säters kommun 0 1997 1043
Världens största studiecirkel (Svenska Kommunalarbetarförbundet) Kommunal, Kommunalarbetarförbundet, fack, fackförbund, LO, ABF. Drygt 500 studiecirklar, men vi saknar uppgift om hur många av dessa som behandlade arbetarhistoria. Sverige 0 2000 1044
LM Ericsson 1947-2005 - DiBiS (Digital Bild i Söderhamn) LM Ericsson, DiBiS bildarkiv, industri, industriarbete, fabrik, fabriksarbete, telekommunikation, tillverkning, nedläggning, arbetsmiljö, LM Ericssons pensionärsförening, ABF. Söderhamn och Delsbo 1 2011 1046
Projekt: Ett 1900-tal ett samarbetsprojekt i Östergötland - så gick det till Projekt, Östergötlands Länsmuseum, Länsbibliotek Östergötland, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan och Östergötlands Bildningsförbund. Flera studiecirklar, varav några är inlagda under egna poster, med hänvisning till "Projekt Ett 1900-tal". Orter: Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög m fl. 0 1997 1047
Ett 1900-tal Kvinnoroller under ett sekel En bildbok från Boxholm Kvinnor, kvinnoroll, kvinnoarbete, bruk, yrkesliv, industri, kontor, utställning "En fröjd för ögat", Projekt Ett 1900-tal. Boxholm 1 1997 1048
Ett 1900-tal Ett sekel i Finspång Industrihistoria, industri, vård, kvinnor, kvinnoarbete, Projekt Ett 1900-tal Studieförbundet Vuxenskolan, ABF. ABF: 15 studiecirklar, 160 deltagare. SV: Flera studiecirklar. Finspång 15 1997 1049
Torestorp i våra hjärtan Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, arbetsliv, trälarbete, barnarbete, strejk, bonde, bonddräng, jordbruk, jordbrukare, sågverk, sågverksarbetare, lantbruk, lantbrukare, vägarbete, Studieförbundet Vuxenskolan. Torestorp i Marks kommun 1 2002 1050
Medbestämmande på lönsamhetens villkor - Exemplet Högesta AB Rapport från en facklig forskningscirkel Forskningscirkel, medbestämmande, fack, Högesta AB, industri, fabrik, demokrati, Högestamodellen. Högesta i Ystads kommun. Högesta i Ystads kommun. 1 1982 1051
Studier i lokalpolitik och kommunal historia i Hörbybygden Politik, kommunal historia, studiecirkeln "Från bonderörelse till centerrörelse", lantbruk, jordbruk, jordbrukare. Hörby, Hörbybygden 1 1983 1052
Morlanda hembygdsbok (del 1-4) Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, fiske, fiskare, kvarnar, kvarnarbete, industri, konservindustri, industriarbete, torp, torpare, torparliv, gruva, gruvdrift, gruvarbete, stenindustri, fjärdingsman, brev, brevbärare, post, flakpojke, mejeri, Studieförbundet Vuxenskolan. Flera studiecirklar Morlanda i Orusts kommun 0 1974 1053
Kvinnoliv i återblick En skildring av fyra kvinnors upplevelser under sina liv från 1920-talet fram till 2004 Kvinnor, livsberättelser, kvinnoarbete, Studieförbundet Vuxenskolan. Piteå 1 2003 1054
Vår bygds historia Funbo socken Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, kvinnor, kvinnoarbete, bönder, jordbruk, studiecirkeln "Vår bygds historia", Studieförbundet Vuxenskolan. Funbo socken i Uppsala kommun 1 1976 1055
Byaboken om Ekekulla Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, post, lantbrevbärare, brevbärare, skog, skogshuggare, milor, kolmila, kolare, bonde, jordbruk, jordbrukare, årsarbete för bonden, vägarbete, väghållning, NBV. Ekekulla i Tranås kommun 1 1996 1056
Munksjö och facket med Kalle Munksjö Papper, pappersbruk, industri, pappersindustri, strejk, fack, fackförbund, fackförening, Svenska pappersindustriarbetareförbundet avdelning 74, konflikt, jubileumsskrift, arbetsmiljö, verkstadsklubb, invandring, invandrare, ABF. Munksjö i Jönköpings kommun 1 1984 1057
Holmön - i våra hjärtan Om liv, historia och traditioner på Holmön. Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, kvinnor, kvinnokultur, kvinnors arbete, kvinnoliv, jordbruk, barnmorska. Holmön i Umeå kommun 0 1981 1058
Rödbohar´n i våra hjärtan En Norrsundsepok Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, sågverk, arbetsplatsolycka, konsumentförening, bageri, sjöfart, olycka, ABF. Norrsundet i Gävle kommun 1 0 1060
Satserup Byn i våra hjärtan Historia och minnen från Satserup med omnejd del 1-2 Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, lantbruk, lantbrukare, jordbruk, jordbrukare, mjölkning, mjölkhantering, torv, torvupptagning, Studieförbundet Vuxenskolan. Satserup i Hörby kommun 1 1991 1061
Vätö förr och nu del 1-12 Lokalhistoria, hembygdshistoria, hembygd, utställning, Gräv-där-du-står, ABF. Bror Pettersson, Lars Krüger, Kenneth Lundgren och Bitte Greek. Vätö i Norrtälje kommun 2 2005 1062
Välfärd och arbete LO, forskningscirkeln "Välfärd och teknik", välfärd, arbete, fack, fackförbund, välfärdsforskning. Sverige 1 1992 1063
Rydaholm i våra hjärtan - från bondebygd till industrisamhälle PRO Rydaholm, Gräv där du står, jordbruk, jordbrukare, hantverk, hantverkare, industri, fack, fackförening, träarbetare, fabrik, fabriksarbetare, arbetsmiljö, järnväg, rallare, sågverk. Rydaholm i Värnamo kommun 1 0 1064
Gräv där du står i en forskningscirkel med Lunda typografer. Lantarbetarprojektet - De skånska lantarbetarnas historia under 1900-talet. Typograf, stilgjutare, handsättare, maskinsättare, tryckare, hjälparbetare, fack, fackförening, gräv där du står, lantarbete, lantarbetare, ABF. Lund 2 1983 1065
Lantbrukets energi- och miljöproblem Rapport från en forskningscirkel anordnad av Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Lantbrukarnas riksförbund, nr 84:126 Lantbruk, miljö, arbetsmiljö, forskningscirkel. Lund 1 1983 1066
Fackföreningsrörelsens roll i samhällsplaneringen : Vad kan vi göra? Rapport från en forskningscirkel inom LO-distriktet i sydöstra Sverige, nr 81:112 Fack, fackförening, sjukvården, handeln, hamnarna, träbranschen, glasbruken, transportsektorn, verkstadsindustrin, LO, forskningscirkel. Lund 1 1980 1067
Samhällsplanering - En fråga för fackföreningsrörelsen Rapport från en forskningscirkel inom Metalls avd 106 i Olofström, nr 81:110 Fack, fackförening, fackföreningsrörelsen, sysselsättning, Volvo, produktion, strategi, forskningscirkel. Lund, Olofström 1 1980 1068
Facklig verksamhet och samhällsplanering Rapport från en forskningscirkel inom LO-sektionen i Burlöv, nr 80:102 Fack, fackförening, LO, forskningscirkel, levnadsförhållanden, arbetstid, organisation, arbetsprocesser. Burlöv 1 1979 1069
Trygga jobben - ett cirkelarbete Sockerbolaget, fack, fackförening, Fabriks, medbestämmande, miljö, arbetsmiljö. Arlöv 1 1985 1070
Förändringar på apotek - studier i en forskningscirkel inom Malmöhuskretsen av Apotekstjänstemannaförbundet 1983-1985, PU nr nr 85:145 Apotek, fack, fackförbund, forskningscirkel, ATF, Apotekstjänstemannaförbundet, utbildningar, arbetsmiljö, verksamheten, arbetsorganisation. Malmö 1 1983 1071
Spelet om Rejmyre Arbetarspel, teater, ABF. Rejmyre 0 1985 1072
Historik över Gammalkils arbetarekommun 1920-1970 Socialdemokrati, parti, politik, förening, kvinnor, arbetarkommun, Stiga vi mot ljuset. Gammalkil 1 0 1073
Fastighetsskötares arbetsmiljö - orsaker och konsekvenser Forskningscirkel, fack, fackförbund, Fastighetsanställdas förbund, fastighet, fastighetsskötare, fastighetsskötsel. Lund 1 1980 1074
Arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetstillfredsställelse vi LÅ-tvätten i Malmö (är det samma cirkel som posten "Tjejerna på tvätten - om arbetsorganisation, arbetsmiljö och möjligheten att påverka"?) Tvätt, tvätteri, fack, fackförbund, Fabriksarbetareförbundet, Fabriks. Malmö 1 1983 1075
Tekniska och sociala konsekvenser av datorrationalisering Forskningscirkel, televerk, datorisering, fack, fackförbund, Fastighetsanställdas förbund. Malmö 1 1983 1076
Arbetslöshetens sociala konsekvenser Forskningscirkel, fack, fackförbund, Handelstjänstemannaförbundet, Industritjänstemannaförbundet, arbetslöshet, arbetslösa. Landskrona, Helsingborg och Lund 1 1983 1077
Psykosociala arbetsmiljöproblem inom skolområdet i Lunds kommun Forskningscirkel, fack, fackförbund, skyddsombud. Lund 1 1983 1078
Redovisning av en studiecirkel i Blattnicksele ("Gräv där du står") Hembygd, lokalhistoria, intresseförening, arbetarhistorier, sprängning, skogsarbete, olyckor, "Gräv där du står". Blattnicksele i Sorsele kommun 1 0 1079
Minnesanteckningar och glimtar från Gamla Klavre Studiecirkel "De gav aldrig upp", arbetarrörelse, socialdemokrati, kvinnoklubb, kvinnor, fack, fackförening, gjutarförbundet, metallindustriarbetarförbundet, Norrhult, Klavreström 1 1986 1080
Tvärnö förr och nu fiskare, fiske. gårdsarbetare, lantbruksarbetare, sjömän, byggarebetare, vägarbetare, brobygge, vägbygge, bruksarbetare, skogshuggare, skogsarbetare, skogsarbete, skogshuggeri Tvärnö 1 1987 1081
Lite lokal 1900-talshistoria från Klavreström och Norrhult gjutare, glasarbetare, glasblåsare, verkstadsarbetare, musiker, affärspersonal, träindustriarbetare, båtbyggare, Folkets Hus, Klavreström, Norrhult 1 2012 1082
Zig-Zag Fabriks AB Fabrik, industri, arbetare, Zig-Zag, ABF Flen. Flen, Malmköping 1 2004 1083
Boken om Baksjöliden Lokalhistoria, hembygd, post, jordbruk, jordbrukare post, slåtter, getare, skog, skogsarbete, fack, fackförbund, Studieförbundet Vuxenskolan. Baksjöliden i Åsele 1 0 1084
Industrisamhällets Kulturarv Ådalen 2002-2003 Lokalhistoria, PRO, industri, industrisamhälle, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan. Ådalen, Lugnvik 1 2002 1085
Studiecirkel på långvårdskliniken Ett försök att förändra en arbetsorganisation i demokratisk riktning Långvård, vård, företagsdemokrati, förändring, Göteborg 20 1988 1086
Kyrkotrakten i Kristdala socken Lokalhistoria, hembygd, hembygdshistoria, Gräv där du står, affärer, affärsverksamhet, expedit, industri, industriarbetare, plåtslagare, kopparslagare, snickare, åkeri, åkare, post, postkörning, PRO, ABF Östra Småland/Öland. Kristdala i Oskarshamns kommun i Kalmar län 1 2003 1087
Studiecirkel från Ekorrträsk byastuguförening 1983 - 1993 Lokalhistoria, Hembygd, hembygdshistoria, jordbruk, jordbrukare, slåtter, saltpeter, saltpetertillverkning, flottning, flottare, tröskning, kolning, milor, kol, kolmila, tjärbränning, tjära, tjärbränning, tjärbrännare, getare, barnarbete, Studieförbundet Vuxenskolan. Ekorrträsk i Lycksele och Vindeln kommun 1 1983 1088
Grängsbo förr och nu Lokalhistoria, Hembygd, hembygdshistoria, jordbruk, jordbrukare, slåtter, saltpeter, saltpetertillverkning, flottning, flottare, tröskning, kolning, milor, kol, kolmila, tjärbränning, tjära, tjärbränning, tjärbrännare, getare, barnarbete, Studieförbundet Vuxenskolan. Grängsbo i Ovanåkers kommunn 1 1991 1089
Palohuornas - Mukkavaara förr och nu byarnas historia Lokalhistoria, hembygdshistoria, vägarbete, jordbruk, jordbrukare, skog, skogsarbete, såg, sågverk, PRO Palohuornas, ABF. Palohuornas i Gällivare kommun 1 2016 1090
Kårbölebilder En fotokrönika över 100 år Lokalhistoria, hembygdshistoria, bilder, arbetarbilder, skogsarbete, flottning, kolare, jordbruk, Kårböle byalag. Kårböle 1 2008 1091
Afvaträsk by historia Lokalhistoria, hembygdshistoria, skogsarbete, flottning, jordbrukare, getare, Studieförbundet Vuxenskolan. Avaträsk i Dorotea kommun 1 0 1092
Kvarntägt - Baggarvet från storskiftet till nutid Lokalhistoria, hembygdshistoria, jordbruk, tröskning, potatisodling, NBV. Kvarntägt i Svärdsjö socken i Falu kommun 1 1989 1093
Från bonderörelse till centerrörelse Täby centern 1932-1984 Fack, Centerparti, projekt "Från bonderörelse till centerrörelse", Studieförbundet Vuxenskolan. Täby 2 0 1094
Några resultat från en studiecirkel i Komsta, Rogsta och Hammar Lokalhistoria, Hembygd, båtsmän, flottning. Komsta, Rogsta och Hammar 1 1981 1095
Skarda 1764-1993 Några anteckningar om Skarda med bydelarna Strömåker och Nyåker Lokalhistoria, hembygdshistoria,skogsarbete, flottning, slåtter, getare, kvinnor, kvinnoliv. Skarda i Lycksele 1 1992 1096
Finnfara då och nu utforskat och beskrivet av deltagare i studiecirkeln Finnfara historia Lokalhistoria, hembygdshistoria, skogsarbete, kolare, kolning, flottning, flottare, post, brevbärare, studiecirkeln "Finnfara historia". Finnfara i Bollnäs 1 0 1097
Önskan och Johannesberg Byaforskning Av Önskans bygdegårdsförening, tre studiecirklar redovisar sitt arbete. Lokalhistoria, hembygdshistoria, flottning, flottare, åkerbruk. Önskan och Johannesberg (Nordbyn, Sörbyn och Östbyn) 3 1998 1098
Svappavaara 350 år Lokalhistoria, hembygdshistoria, gruva, koppargruva, gruvarbetare, jakt, jägare, fiske, fiskare, jordbruk, jordbrukare, skogsarbete, skogsarbetare, kvinnor, kvinnoarbete, gruvpigor, pigor, post, brevbärare, blandade yrken, "Studiecirkel i Folklivsforskning", Studieförbundet ABF. Svappavaara 1 1993 1099
Bygdens historia Högträsk Allakjaur genom tiderna Lokalhistoria, hembygdshistoria, renskötsel, gästarbetare, dammbygge, jordbruk, slåtter, djurhållning, skogsarbete, skogsbruk, flottning, flottare, strejk, kolning, kolare, tjära, tjärbränning, jakt, kvinnor, kvinnoarbete, ABF i Jokkmokk. Högträsk i Jokkmokk 1 2004 1100
Eskilstuna Arbetarekommun under 90 år 1893-1983 (SAP Eskilstuna 90 år - Eskilstuna socialdemokratiska arbetarekommun) Fack, fackförening, Socialdemokrati, arbetarrörelse, konflikt, industriarbetare, barnarbete. Eskilstuna 1 1980 1101
Kvinnoliv i Västmanland Skrivarcirklar om kvinnors arbetsliv Projektrapport Kvinnor, kvinnoliv, affärsbiträde, gästgiveri, hushållerska, förskola, skrivarcirklar, arbetslivshistoria, kontorist, tegelbruk, fröken, barnflicka, barnomsorg, förskollärare, vård, sköterska, biträden, sjuksköterska, lanthandel, industri, industriarbetare, textilfabrik, sömmerska, lantbrevbärare, "Kvinnors arbetsliv under 1900-talet", lantarbete, lantarbetare, projektet "Kvinnoliv i Västmanland", flera studieförbund. Västmanland: Heby, Hallstahammar, Västerås, Virsbo, Kungsör och Fagersta. 7 2002 1102
Arbetsglädje och effektivitet Utvärdering av fem studiecirklar inom barnomsorgen Barnomsorg, firtidshem, daghem, arbetsglädje, effektivitet, arbetsmiljö, TBV. Stockholm 5 1986 1103
Råda Hembygdsförening Årsskrift 2015 Tema Råda säteri Lokalhistoria, Hembygd, säteri, arbetsdag, jordbruk, jordbrukare.Flera studiecirklar. Råda 0 2015 1104
Ljungandalens och ABFs studiecirkel Lokalhistoria, industri, Ljunga Verk, kvinnor, kvinnoklubb, fack, fackförbund, Fabriksarbetareförbundet, strejk, ABF. Ljungandalen 1 2003 1105
Glimtar ur Ulricehamns historia Lokalhistoria, hembygdshistoria, industri, trä, träindustri, snickeri, snickeriindustri, snickare, textil, konfektion, trikå, skrädderi, NBV. Ulricehamn 1 2011 1106
Vårt Laröd Lokalhistoria, hembygdshistoria, stenbrott, sandstensbrott, tofflor, toffeltillverkare, toffelmakare, vård, vårdcentral, arbetsdag, läkare, sköterskor, post, posttjänsteman, lantbruk, lantbrukare, jordbruk, slottsarbete, slottsvakt, bönder. Laröd och Hittarp i Helsingborgs kommun 1 1996 1107
Posten i Kvissleby 1913-1996 Lokalhistoria, hembygdshistoria, post, postbiträde, arbetsmiljö, brevbärare, studiecirkeln "Postcirkeln". Kvissleby i Sundsvalls kommun 1 1995 1108
Glimtar från Rödåbygdens historia. Sägner, händelser, minnesbilder. Lokalhistoria, hembygd, hembygdshistoria, åkerarbete, jordbruk, slåtter, kvinnor, kvinnoarbete, kolning, kolare, skogsarbete, skogsarbetare, post, brevbärare, studiecirkeln "Ett sekel i Umeås bygder", Studieförbundet Vuxenskolan, Länsmuseet. Rödåbygden och Rödåsel 1 1977 1109
Nosabybygdens historia En berättelse om byarna Balsby, Hammar, Hammarslund, Nosaby, Åraslöv Del 1-2 Lokalhistoria, Hembygd, jordbruk, potatisodling, tobaksodling, post, brevbärare, blandade berättelser, studiecirkeln "Nosaby kyrka och bygd", studieförbundet Sensus. Balsby, Hammar, Hammarslund, Nosaby och Åraslöv i Kristianstad 1 2000 1110
Studiecirklar inom demensvård - personal och anhöriga tillsammans (Anhörig 300) Demens, demensboende, anhörigvårdare, vårdare, samarbete, Socialstyrelsen, projekt "Anhörig 300". Östergötlands och Jönköpings län 7 2002 1111
Bölan - byn som vill Minnen nedtecknade av en studiecirkel 1977-1979 Lokalhistoria, hembygdshistoria, jordbruk, jordbrukare, boskap, boskapsskötsel, skog, skogsbruk, mila, kolmila, såg, sågverk, tjära, tjärfabrikjärnväg, rallare. Bölan 1 1977 1112
Hällaryds socken Lokalhistoria, hembygdshistoria, stenhuggare, stenhuggeri, stenindustri, industri, stenbrott, stentillverkning, fack, stenindustriarbetarförbundet, arbetarkommun, socialdemokrati, politik, centerrörelsen, Hällaryd-Åryds PRO, ABF Karlshamn. Hällaryd, Åryd 1 0 1113
Ur Upplands-Ekebys historia Del 2 Lokalhistoria, hembygd, kvinnoarbete, kvinnor, jordbruk, jordbrukare, bondens år, kol, kolning,kolare,stenarbetare, byggnadsarbetare,gjutare, gjuteri, arbetarkommun, emigration, emigranter, kvarn, mjölnare, såg, sågverksarbetare, LRF, Studieförbundet Vuxenskolan, studiecirkeln "Hitta Historien i Upplands Ekeby". Upplands-Ekeby 1 2015 1114
Minnen från en by Smedsbyn Lokalhistoria, hembygdshistoria, jordbruk, jordbrukare, potatisodling, bondhustru, skog, skogsbruk, fiske, fiskare, skola, skollärare, lärare, lärarinna, post, snickare, snickeri, studiecirkeln "Smedjan förr och nu". Smedsbyn 1 1985 1115
Spelet om Hägersten Lokalhistoria, arbetarspel, teater, föreningen "Spelet om Hägersten", ABF. Hägersten 10 1979 1116
Så var det på Nohab Rapport från gubbarna i blåställ Verkstad, verkstadsindustri, Metall-Innovatum verkstadsklubb, ABF. Trollhättan 1 1993 1117
Tätorten JOKKMOKK - ett sekel - 1900-1999 Lokalhistoria, hembygdshistoria, flottning, flottare, sjukhus, läkare, sjuksköterska, järnväg, arbetstid, kvinnor, kvinnoarbete, SPF studiecirkeln "Jokkmokk under hundra år", Studieförbundet Vuxenskolan. Jokkmokk 1 0 1118
Lögdeå - Älv, by och hamn med samma namn Lokalhistoria, hembygdshistoria, bondgård, bönder, arbetsdag, bondens år, arbetsår, slåtter, djurhållning, stuveri, stuvare, timmer, timmerdragning, studiecirkeln "Lögdeå by", Vuxenskolan. Lögdeå 1 0 1119
Hä ska du vetta å hä väijt du... Boken om Rökåbygden och dess historia Lokalhistoria, hembygdshistoria, jordbruk, jordbrukare, slåtter, torvupptagning, getare, skog, skogsbruk, flottning, flottare, tjära, tjärbränning, kol, kolning, kolare, kocka, jakt, jägare, fiske, fiskare, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan. Rökå 1 1999 1120
Ottsjö - glimtar ur byns historia Lokalhistoria, hembygdshistoria, fiske, fiskare, skog, skogsbruk, jodbruk, jordbrukare, arbetsår, studiecirkeln "Ottsjö bakgrund och historia", Studieförbundet Vuxenskolan. Ottsjö 1 0 1121
I minnet lyser vägen ljus - Rapport från en studiecirkel i Edsevö åren 1972 till 1976 Lokalhistoria, hembygdshistoria, tegel, tegelindustri, industri, barnarbete, höbärgning, sävbärgning, fiske, fiskare, berättelser, rapport. Edsevö 1 1972 1122
Gårdvik och Arnbo som det varit och är - Berättelser byggda på studiecirklar 2009-14 Lokalhistoria, hembygdshistoria, jordbrukl, jordbrukare, mekanisering, kvinnor, kvinnoarbete. Gårdvik och Arnbo 5 2009 1123
Norra skogsbygden - Fjärås Lokalhistoria, hembygdshistoria, jordbruk, jordbrukare, lantbruk, lantbrukare, tröskning, biodling, mjölkhantering, mjölkkörning, skog, skogsbruk, rallare, järnväg, post, brevbärare, torv, torvupptagning, slakt, slaktare, is, isupptagning, Studieförbundet Vuxenskolan. Norra skogsbygden i Fjärås 1 1985 1124
Stiga vi mot ljuset (Norrköping) Teater, arbetarteater, arbetarspel, textil, textilarbetare, Stiga vi mot ljuset, ABF. Norrköping 0 1978 1125
Stenhuggare (Hunnebostrand) Teater, arbetarteater, arbetarspel, Stiga vi mot ljuset, ABF. Hunnebostrand 0 0 1126
Husåspelet Teater, arbetarteater, arbetarspel, Stiga vi mot ljuset, ABF. Huså 0 0 1127
Ullerud - Vår plats i universum Lokalhistoria, hembygdshistoria, bildarkiv, arbetarbilder, såg, pappersbruk, pappersindustri, industri, "Dejeprojektet", Studieförbundet Vuxenskolan. Ullerud 1 1996 1128
Skogsbygd berättar - Från gränstrakter i Fjärås Lokalhistoria, hembygdshistoria, lantbruk, lantbrukare, skog, skogsbruk, skogsbrukare, post, brevbärare, lantbrevbärare, stenindustri, såg, sågverk, mjhölkkörning, yrken, titlar, studiecirkeln "Södra skogsbygdens studiecirkel", Studieförbundet Vuxenskolan. Fjärås 1 0 1129
Storkågeträsk - Kågedalens pärla Lokalhistoria, hembygdshistoria, industri, såg, jordbruk, jordbrukare, tröskning, flottning, flottare, skog, skogsarbete, skogsbruk. Storkågeträsk 4 1993 1130
Den gamla goda tiden - Kvinnor i Hammerdal berättar Lokalhistoria, hembygdshistoria, kvinnor, kocka, affärsbiträde, livsberättelser, studiecirkeln "Kvinnolivscirkeln". Hammerdal 1 0 1134
Brytningstid - Utrikes-gubban berättar Lokalhistoria, hembygdshistoria, livsberättelser, getare, m fl, PRO, ABF. Hammerdal 1 0 1135
Fabriksflickorna, makten och härligheten Teater, musikteaterpjäs, kvinnor, kvinnoarbete, teco, Teko, tekoindustri, sömmerskor, "Gräv där du står", fabrik, fabriksarbete, fack, fackförening, ABF, Brevskolan, Beklädnadsarbetarförbundet. Flera studiecirklar. "...de orter där pjäsen ska turnera" 0 1979 1136
Byforskning om Törefors/Sandholmen industrisamhälle förr Lokalhistoria, hembygd, sågverk, industri, sågverksarbetare, ABF Norr Kalix. Törefors, Sandholmen 8 2017 1137
Åmliden 1827-1995 - Byn som profeten grundlade Lokalhistoria, hembygdshistoria, jordbruk, jordbrukare, blandat, ABF. Åmliden 1 1993 1138
PROTOKOLL Skånsk Industrihistoria Södra Sandby 2014-2016 Lokalhistoria, hembygdshistoria, industri, industriarbete, verkstad, mekanisk verkstad, betskötsel, bryggeri, smed, stenbrott, studiecirkeln "Studiecirkeln Skånsk industrihistoria". Södra Sandby 1 2014 1139
Sinnessjuk i Folkhemmet - Vård, arbete och dagligt liv vid S:t Lars sjukhus i Lund 1938-1958 Forskningscirkel, skötare, hantverkare, psykiatri, mentalsjukhus, mentalvård, Lundabygdens ABF. Lund 1 1980 1140
Salmis förr och nu 1539-2005 Lokalhistoria, hembygdshistoria, lots, lotsning, flottare, flottning, stuvare, stuveri, Studieförbundet Vuxenskolan. Flera cirklar! Salmis i Haparanda kommun 0 0 1141
Gårdarna runt Arvidsträsket Lokalhistoria, hembygdshistoria, flottning, flottare, skog, skogsarbete, olyckor, tjära, tjärbränning, kol, kolatre, kolning, ABF. Arvidsträsk i Älvsbyn 1 2001 1142
Högbyminnen - berättelser om Högby sockens historia Lokalhistoria, hembygdshistoria, lantbruk, lantbrukare, isupptagning, hönseri, Studieförbundet Vuxenskolan. Högby 1 2009 1143
En Österåkerskrönika Lokalhistoria, fack, fackförening, socialdemokrati, politik, arbetarekommun, barnarbete, lantarbetare, gruva, gruvarbete, strejk, Fabriksarbetareförbundet, kvinnoklubb. Åkersberga 1 0 1144
Förr och nu i Skattungbyn Lokalhistoria, hembygdshistoria, flottning, flottare, jordbruk, jordbrukare, kolning, kolare, kvinnor, kvinnoarbete, studiecirkeln "Skattungbyns historia". Skattungbyn 1 0 1145
Svartbäcken från år 1827 till nutid - En minnesskrift om byn Svartbäcken, Bodens kommun, Norrbotten Lokalhistoria, hembygdshistoria, lantarbete, lantarbetare, skog, skogsarbete, skogsarbetare, kol, kolning, kolare, barnarbete, Studieförbundet Vuxenskolan. Svartbäcken 1 2000 1146
Granån 250 år - Meddelanden från Kalix Museum 3 Lokalhistoria, hembygdshistoria, flottning, flottare, fiske, fiskare, bruk, kopparbruk, Studieförbundet Vuxenskolan. Granån 0 1950 1147
Om några byar i Forsa, Mer om några byar i Forsa och Ännu mer om några byar i Forsa Lokalhistoria, hembygdshistoria,kol, kolmila, kolare, post, lantbrevbärare, skog, skogsarbete, skogsarbetare, mjölkkörning, mjölkskjuts, flottning, flottare, brevbärare, lin, linodling, jordbruk, mekanisering, tegel, tegelbruk, bonde, bondeminnen, studiecirkeln "Gård och bygd genom 100 år", Studieförbundet Vuxenskolan. Forsa 1 1985 1148
Svenska elektrikerförbundet Avdelning 31 - 75 år - 1913-1988 Lokalhistoria, hembygdshistoria, fack, fackförbund, strejk, arbetstid, ackordslön, lön, blockad, avtal, elektrikerförbundet. Linköping 1 1981 1149
Torrberg - byn bland bergen Lokalhistoria, hembygdshistoria, jordbruk, jordbrukare, slåtter, tröskning, potatisupptagning, skogsbruk, skogsbrukare, yrken. Torrberg 1 1981 1150
Kvarnbyn Västanträsk med omnejd 1539-1996 - En byabok om byarna Kvarnbyn, Västanträsk, Avaborg, Holmliden, Siknäs, Nybo, Grannäs, Västby och Nedre Fäboliden i Burträsk församling, Skellefteå socken, Västerbottens län i Sverige Lokalhistoria, hembygdshistoria, flottning, flottare, bönder, Studieförbundet Vuxenskolan. Kvarnbyn och Västanträsk 2 1993 1151
Mjödvattnet förr och nu - En bok om byn Mjödvattnet i Burträsk församling, Skellefteå kommun, Västerbottens län, Sverige Lokalhistoria, hembygdshistoria, jordbruk, jordbrukare, mekanisering, piga, dräng, flottning, flottare, saltpeter, saltpeterberedning, Studieförbundet Vuxenskolan. Mjödvattnet 1 1993 1152
Kvinnornas skrivbyrå – Kvinnor i Dalarna berättar Skrivcirklar, kvinnor, kvinnoarbete, städare, lärare, diskplockare, ålderdomshem, frisör, kontorist, fack, förhandling, sjuksköterska, telegrambud, politiker, florist, telefonibetjäning, bonde, jordbruk, jordbrukare, skinnindustri, fotvård, industri, präst, Studieförbundet Vuxenskolan. Dalarna 10 2008 1153
Källbomark Brännlund Ekenäs 1500-1994 Lokalhistoria, hembygdshistoria, flottning, flottare, tjära, tjärbränning, kol, kolning, kolmilor, sågar, jordbruk, mekanisering. Källbomark, Brännlund och Ekenäs 1 0 1154
Bygdeträsk Från Gustav Vasa till 1989 En byabok om byarna Bygdeträsk, Bygdeträskliden, Bonäs, Lappsjön, Träskliden och Nytorp i Burträsk församling, Skellefteå socken, Västerbottens län i Sverige Lokalhistoria, hembygdshistoria, bönder, jordbruk, jordbrukare, slåtter, skog, skogsarbete, flottning, flottare, kvinnor, kvinnoarbete, Studieförbundet Vuxenskolan. Bygdeträsk 0 1981 1155
Innansjön med omnejd 1539-1999 En byabok om byarna Innansjö, Gravlund, Jeppnästjärnliden, Göksjöliden, Andersfors, Hedspon, Junkboda, Granlunda, Öbacka, Grandal, Risåtjärn, Hällfors, Dalfors och Svenskträsk i Burträsk församling, Skellefteå socken, Västerbottens län i Sverige Lokalhistoria, hembygdshistoria, kalkbruk, kalkbrytning, industri, kalkindustri, gruvarbetare, sprängare, diamantborrare, lastare, kranskötare, lokförare, växlare, eldare, brännare, fack, fackförening, Svenska Gruv-Fabriksarbetareförbundet, blockad, Studieförbundet Vuxenskolan. Innansjön 1 1996 1156
Med rötter i Sillerö Lokalhistoria, hembygdshistoria, forkörning, forkörare, pos, piga, höbärgning, slåtter, kvinnor, kvinnoarbete, skog, skogsarbete, flottning, flottare, NVB. Sillerö 1 1987 1157
Norbergare minns Berättelser från Bergslagen Lokalhistoria, lärarinna, gruva, gruvarbete, järnväg, lokputsare, eldare, taxi, taxiförare, hembiträde, charuteri, slakteri, verkstad, gjuteri, smidesverkstad, smed, släggare, smide, kol, kolning, skog, skogsarbete, strejk, malmkörning, olyckor, arbetslöshet. Norberg 13 1986 1158
Arbetarrörelsens historia i Norberg ABF, Strejkspelsföreningen, arbetarrörelsen Norberg 1 1985 1159
S:t Olofs sjukhus 50 år 1937-1987 samt S:t Olof 50 år : 1937-1987 från hospital till öppen vård Mentalvård, kommunal, teater, museum "Gräv där du står", ABF. Gotland 1 1984 1160
Villvattnet med omnejd 1539-2004 En byabok om byarna Villvattnet, Långträsk, Långträskliden … Lokalhistoria, hembygdshistoria, skog, skogsarbete, tjära, tjärbränning, flottning, flottare, jordbruk, mekanisering, jordbrukare, gjuteri, cementgjuteri, Studieförbundet Vuxenskolan. Villvattnet 1 1997 1161