Stipendier för utbyten inom Norden

Forskarskolans stipendier för två veckors utbyte i Sverige eller övriga Norden

Nationella forskarskolan i historiska studier utlyser varje år stipendier för två veckors forskningsvistelse vid valfritt lärosäte i Sverige eller övriga Norden. Utbytet ersätter det tidigare nordiska skrivbordsbytet. Alla doktorander som ingår forskarskolans nätverk kan söka.

Syftet är att främja utbyte mellan olika forskningsmiljöer med historisk inriktning i Sverige och Norden och öka doktorandernas möjligheter att skapa egna nätverk. Doktoranden tar själv kontakt med vald institution och bestämmer tid för utbytet. Det är också möjligt att söka utbyte till något av forskarskolans lärosäten. Utbytet ska ske under vårterminen.

Doktoranden får vid den besökta institutionen ett skrivbord med allt vad det innebär av internetuppkoppling, kopieringsmöjligheter etc. Institutionens uppgift är att integrera gästen i det dagliga arbetet och doktoranden ska beredas möjlighet att muntligt eller skriftlig presentera sitt avhandlingsprojekt för en större grupp. Efter genomfört besök skickar doktoranden in en kort rapport till Kajsa Weber.

Forskarskolan betalar resa och boende för upp till två veckor. Respektive heminstitution står för bokning av resa och boende. Heminstitutionen kan fakturera forskarskolan upp till 20.000 SEK för resa och boende (mot kvitto) efter avslutat utbyte. Inget traktamente utgår. Eventuella högre kostnader betalas av doktorandens heminstitution.

Ansökan görs på nedan länkade blankett och ska innehålla information om sökande, vilken institution och tidsperiod utbytet gäller, motivering till varför utbytet främjar arbetet med avhandlingen, namn och mejladress till kontaktperson vid vald institution (företrädelsevis studierektor för forskarutbildning eller liknande) samt intyg från ekonomisk ansvarig / prefekt att man kommer boka resa och boende för doktoranden. 

Ansökningar granskas av forskarskolans ledningsgrupp som också beslutar om tilldelning av stipendier. Kriterier för forskarskolans bedömning av sökande är följande: 

  1. I första hand ska ansökans vetenskapliga kvalité bedömas, framför allt avseende hur väl det motiveras varför utbytet främjar arbetet med den egna avhandlingen. Ansökningar där det klart framgår vilka forskare doktoranden vill möta och där det finns inplanerad tid för aktiviteter så som seminarier, träffar och nätverksmöten eller liknande bedöms som starkare. 
  2. I andra hand ska doktorander med hög aktivitet inom forskarskolan prioriteras. 
  3. I tredje hand ska ledningsgruppen ge förtur till doktorand som har kommit längre i sitt avhandlingsarbete. 

Utlysningen 2023 är nu stängd.

Vid eventuella frågor om stipendierna kontakta Kajsa Weber.

Vem ska jag kontakta?

Ansvarig för stipendierna är forskarskolans utbildningskoordinatorKajsa Weber.

→ För exakt information om vilka regler som gäller, se alltid forskarskolans uppdaterade riktlinjer eller hör med ansvarig inom forskarskolan.

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2023-11-14