Vid disputation

Vid disputation

De doktorander som har varit finansierade av Forskarskolan ska vid tryckningen av boken infoga en lista med alla de avhandlingar som har tillkommit inom Forskarskolan. Listan fås av Maria Småberg. 

Ett exemplar av avhandlingen ska skickas till Forskarskolan.

För övrig information kring disputation, se riktlinjer från den fakultet där doktoranden är anställd.

Språkgranskning av avhandling

Forskarskolan finansierar språkgranskning med maximalt 20.000 kr för avhandling som skrivs på annat språk än modersmålet. Stödet utgår till doktorander finansierade av forskarskolan.

Ansökan om språkgranskning ska skickas till Maria Småberg. Offert ska bifogas ansökan.

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2024-06-25