Forskarskolans självvärdering

Under 2016 genomfördes en självvärdering av Forskarskolan i historiska studier (FS) på initiativ av FS:s ledningsgrupp. Det övergripande syftet var att undersöka hur den av forskarskolan bedrivna verksamheten upplevdes av doktorander, handledare och alumner utifrån målet att bedriva en högkvalitativ forskarutbildning på forskarnivå för doktorander med historiska perspektiv.

Här kan du läsa resultatet av självvärderingen.

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2020-06-22