Doktorandkonferens med York och Bielefeld

Nationella forskarskolan i historiska studier har sedan 2017 ett avtal om samarbete med Department of History, University of York, och Bielefeld Graduate School in History and Sociology, Universität Bielefeld.

Doktorandkonferens med York och Bielefeld

Varje år i juni arrangerar Forskarskolan en doktorandkonferens tillsammans med våra partners i York och Bielefeld.Syftet med konferensen är att skapa möten mellan doktoranderna samt att ge dem möjlighet att presentera sina avhandlingsprojekt muntligt och kortfattat i ett internationellt sammanhang. Under konferensen ingår även en session som rör historisk metod eller teori. Det finns rum för 6–10 doktorander från varje part. Platsen för konferensen roterar mellan lärosätena.

 

Tidigare konferenser

10–11 juni 2024 i Lund

31 maj – 1 juni 2023 i Bielefeld

7 juni 2022 på Zoom (arrangör York)

15 juni 2021 på Zoom (arrangör FS)

11–13 juni 2019 i Bielefeld

13–15 juni 2018 i York

7–9 juni 2017 i Lund

23–25 maj 2016 i Bielefeld

 

Martina Kessel hedersdoktor vid Lunds universitet 2022

En av de mest drivande personerna i samarbetet mellan Forskarskolan och Universität Bielefeld är Martina Kessel, professor i historia i Bielefeld. För sitt engagemang i Forskarskolan och sin framstående historikergärning blev hon hederdoktor vid HT-fakulteterna vid Lunds universitet 2022. Den 1 juni höll hon sin doktorsföreläsning med titeln Identity and violence: Laughter in Nazi Germany and beyond och den 3 juni promoverades hon i domkyrkan.

Läs mer om Martina Kessel här.

Vem ska jag kontakta?

Vid frågor om konferenser och skrivbordsbyten med York och Bielefeld, ta kontakt med utbildningskoordinator Kajsa Weber.

→ För exakt information om vilka regler som gäller, se alltid Forskarskolans uppdaterade ramverk eller hör med ansvarig inom forskarskolan.

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2024-06-25