Doktorandkonferens med York och Bielefeld

Nationella forskarskolan i historiska studier har sedan 2017 ett avtal om samarbete med Department of History, University of York, och Bielefeld Graduate School in History and Sociology, Universität Bielefeld.

Doktorandkonferens med York och Bielefeld

Varje år i juni arrangerar forskarskolan en doktorandkonferens tillsammans med våra partners i York och Bielefeld.Syftet med konferensen är att skapa möten mellan doktoranderna samt att ge dem möjlighet att presentera sina avhandlingsprojekt muntligt och kortfattat i ett internationellt sammanhang. Under konferensen ingår även en session som rör historisk metod eller teori samt ett rundabordssamtal om strategier för publicering och arbetsmarknaden. Det finns rum för 6–10 doktorander från varje part. Platsen för konferensen roterar mellan lärosätena.

Call for Presentations

Joint PhD Conference at the Department of History in Lund, 10–12 June 2024

The National Graduate School in Historical Studies at Lund University, invites PhD students to present at the Joint PhD Conference at the Department of History in Lund, 10-12 June 2024. The annual conference is part of the collaboration between The National Graduate School in Historical Studies at Lund University, Department of History at University of York, and Department of History Bielefeld University.

The conference is a training platform for PhD students who wants to present and discuss their research in an international and interdisciplinary context. The conference offers networks and the opportunity to gain knowledge about research traditions and the structures and conditions of PhD work in other countries. PhD students are invited to present papers (10 minutes long) in small group sessions with plenty of time for questions. The number of presentations is limited.

We invite proposals for presentations from PhD students on any historical topic. Propose by sending an abstract (max. 250 words) to kajsa.weberhist.luse. Deadline for proposals is 15 April 2024 on this link. The National Graduate School in Historical Studies will fund travelling and accommodation in Lund.

 

 

Tidigare konferenser

31 maj – 1 juni 2023 i Bielefeld

7 juni 2022 på Zoom (arrangör York)

15 juni 2021 på Zoom (arrangör FS)

11–13 juni 2019 i Bielefeld

13–15 juni 2018 i York

7–9 juni 2017 i Lund

23–25 maj 2016 i Bielefeld

 

Workshop i muntlig presentation på engelska den 22 maj

Den 22 maj hålls en workshop i Lund i muntlig presentation på engelska. Den är öppen att söka för alla forskarskolans doktorander och rekommenderas särskilt för de som planerar att delta i FYB-konferensen i juni.

Presentation Skills and Public Speaking

22 May, Stadshallen Lund

At this workshop (arranged by The Centre for East and South-East Asian Studies, co-organised with the National Graduate School in Historical Studies, and led by Altitude Meetings) you will get practical advice in a workshop format on how to become a better speaker in English. The workshop includes an inspiration lecture, advice on what is a good presentation, tips on body language and how to manage nervousness etc. The workshop also includes some practical exercises and individual feedback.

For PhD students enrolled in Swedish universities the graduate school(s) will pay for travel to Lund, accommodation, and participation including meals. The number of participants is limited to 15. The workshop runs 9–16.30. In addition, the afternoon the day before, i.e. 21st May, you have the possibility to attend a lecture and discussion with David Larsson Hedenblad who will provide advice to early-career researchers (see further here)

Deadline for application is 15 April. Register here.

Martina Kessel hedersdoktor vid Lunds universitet 2022

En av de mest drivande personerna i samarbetet mellan forskarskolan och Universität Bielefeld är Martina Kessel, professor i historia i Bielefeld. För sitt engagemang i forskarskolan och sin framstående historikergärning blev hon hederdoktor vid HT-fakulteterna vid Lunds universitet 2022. Den 1 juni höll hon sin doktorsföreläsning med titeln Identity and violence: Laughter in Nazi Germany and beyond och den 3 juni promoverades hon i domkyrkan.

Läs mer om Martina Kessel här.

Vem ska jag kontakta?

Vid frågor om konferenser och skrivbordsbyten med York och Bielefeld, ta kontakt med utbildningskoordinator Kajsa Weber.

→ För exakt information om vilka regler som gäller, se alltid forskarskolans uppdaterade riktlinjer eller hör med ansvarig inom forskarskolan.

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2024-04-02