Introduktionsåret

Forskarskolans introduktionsår

De doktorander vars lön betalas av forskarskolan ska fullgöra introduktionsåret.

För doktorander som inte betalas av forskarskolan krävs att man fullgör forskarskolans introduktionsår för att räknas som en del av forskarskolans samarbete.

---

Varje introduktionsår inleds med ett introduktionsmöte på Lunds universitet för de nya doktoranderna. Här får de kort presentera sina planerade avhandlingsprojekt för varandra. Forskarskolans ledningsgrupp informerar om verksamheten och två doktorander från tidigare generationer berättar om sina erfarenheter och tips.

Årets introduktionsdag äger rum den 30 september.

Introduktionsåret innehåller följande element:

  • Deltagande vid den inledande introduktionsdagen
  • Fullgjord kurs "Projekt och praktiker" (obligatorisk) (7,5 hp)
  • Presentation av avhandlingsprojekt vid PM-internatet i slutet av januari
  • Fullgjord kurs "Historisk teori" (obligatorisk) (7,5 hp)
Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2024-03-25