Introduktionsåret

Forskarskolans introduktionsår

De doktorander vars lön betalas av forskarskolan ska fullgöra introduktionsåret.

För doktorander som inte betalas av forskarskolan krävs att man fullgör forskarskolans introduktionsår för att räknas som en del av forskarskolans samarbete.

Introduktionsåret innehåller följande element:

  • Deltagande vid den inledande introduktionsdagen
  • Fullgjord kurs "Historiska problem" (FS gemensamma kurs) (7,5 hp)
  • Presentation av avhandlingsprojekt vid PM-internatet i slutet av januari
  • Fullgjord kurs "Historisk teori" (FS gemensamma kurs) (7,5 hp)

Ett år i FS

PM-internat: vecka 4 eller 5

Nordiska skrivbordsbytet: vecka 10–11

Teorikurs: vecka 7–13

Konferens inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 23 eller 24

Introduktionsdag för nya doktorander: vecka 37

Utlysning skrivbordsbyte inom samarbetet med York och Bielefeld: Deadline 15 september

Internat: Andra hälften av september

Utlysning mobilitets-
stipendium:
Deadline 15 oktober

Utlysning nordiskt skrivbordsbyte: Deadline 30 november

Skrivbordsbyte inom sam-
arbetet med York och
Bielefeld:
vecka 45–46

Kursen "Historiska
problem":
vecka 47–2

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2021-03-18