Breddningen av forskarskolesamarbetet

Den nationella forskarskolan i historia breddade hösten 2014 sin bas och integrerade etnologi med kulturhistorisk inriktning, idé- och lärdomshistoria och historisk arkeologi i samarbetet. Härmed ändrades namnet till Nationella forskarskolan i historiska studier. I praktiken innebär detta att Forskarskolan utlyser en tjänst vardera i dessa ämnen med placering vid respektive institution i Lund. Dessa doktorander ska ingå i det utbildningssamarbete som redan finns mellan historiedoktorander på Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Malmö universitet och Södertörns högskola. Utbildningssamarbetet består bland annat av gemensamma internat, kurser med mera. Precis som för historiedoktoranderna önskar vi också så långt det är möjligt att stödja lokala doktorandgemenskaper och ämnesmässiga kontakter i Sverige. Därför inviterar vi doktoranderna i dessa ämnen på våra samarbetshögskolor att utan kostnad delta i samarbetet. Detta gäller de doktorander som är antagna 2014 eller senare. Samma inbjudan går till doktorander antagna i andra ämnen på de institutioner i Lund där idé- och lärdomshistoria, etnologi och historisk arkeologi ingår. Vi hoppas och tror att detta kan berika historisk forskning oberoende av ämnesmässig tillhörighet.

Sidansvarig: henrik.rosengrenhist.luse | 2024-06-25